14.03.2017/471

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.03.2017
Toplantı Sayısı : 471

GÜNDEM       :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programına 2017-2018 öğretim yılından itibaren 10 öğrenci alınması.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında   % 30 İngilizce eğitim verilmek üzere Bilgisayar Bilimleri Doktora programı açılması.
 4. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2017-2018 öğretim yılından itibaren bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılması ve % 30 İngilizce eğitim yapılması.
 5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde bulunan “Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı” adının “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Anabilim Dalı” olarak değiştirilmesi.
 6. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı” kurulması.
 7. İşletme Fakültesi öğretim planında yer alan “FBA 1203 Fundamental Information Technologies” dersinin 2016-2017 öğretim yılı yaz öğretiminde uzaktan öğretim yoluyla verilmesi.
 8. Bergama Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 10. Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 12. Hukuk Fakültesi öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 13. İzmir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 14. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 15. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK
Prof.Dr. Hale ÖREN
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Talat AKASLAN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Kubilay AYSEVENER
Prof.Dr. Şennur SOMALI
Prof.      A.Mümtaz SAĞLAM
Prof.Dr. Adnan KASMAN
Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ayşe OKUR
Prof.Dr. Metin KOZAK
Prof.Dr. Gürkan ERSOY
Prof.Dr. Oğuz DİCLE
Prof.     Arif Ziya TUNÇ
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ
Prof.Dr. Hakkı UYAR
Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ
Doç.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
Prof.Dr. Hüseyin YAŞAR
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU
Prof.Dr. Mine DEMİRSOY
Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. Reyhan UÇKU
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
Prof.Dr. Himmet KONUR
Prof.Dr. Ali Günay BALIM
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Cihan IŞIKHAN
Prof.Dr. Mehmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. H.Nur OLGUN
Prof.Dr. Mine DOLUCA DERELİ
Prof.Dr. M.Banu DURUKAN SALİ
Doç.Dr. Volkan ÇEÇEN
Prof.       Ümit İŞGÖRÜR
Doç.Dr. Murat HATİPOĞLU
Prof.Dr. Nihal GELECEK
Prof.Dr. Semra AYTUĞ
Prof.Dr. Pınar BALCI
Doç.Dr. Hamdi EMEÇ
Prof.Dr. Osman AÇIKGÖZ
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK
Prof.Dr. Leyla HARPUTLU
Raportör Ahmet Cevdet ORAL

Üniversite Senatosu 14.03.2017 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.Prof.Dr. Hülya Nutku ile Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadılar.Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Programına 2017-2018 öğretim yılından itibaren 10 öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalında    %30 İngilizce eğitim verilmek üzere Bilgisayar Bilimleri Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.         
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2017-2018 öğretim yılından itibaren bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılmasına, %30 İngilizce eğitim yapılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde bulunan “Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı” adının “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Anabilim Dalı” olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı” kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu ile karar verildi.
KARAR 7– İşletme Fakültesinin bölümlerine ait öğretim planlarında yer alan “FBA 1203 Fundamental Information Technologies” dersinin 2016-2017 öğretim yılı yaz öğretiminde uzaktan öğretim yoluyla verilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-Bergama Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 22.02.2017 tarihli ve 28/01 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-Denizcilik Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 08.02.2017 tarihli ve 02/03 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bazı bölümlerin öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 08.02.2017 tarihli ve 259/01-02-03 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı lisansüstü programların öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 17.02.2017 tarihli ve 01/01-02-03-04-05-07-09 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-Hukuk Fakültesi öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 03.01.2017 tarihli ve 01/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-İzmir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğretim planında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 07.02.2017 tarihli ve 05/09 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğretim planlarında 2017-2018 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 20.01.2017 tarihli ve 194/02 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.