14.03.2006/315

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 14.03.2006
Toplantı Sayısı : 315

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. İlknur Cöcen’in görev süresinin 12.02.2006 tarihinde dolması nedeniyle yerine yeni üye seçimi yapılması.
 3. 2006-2007 öğretim yılında Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.12.2005 tarihli ve 28500 sayılı yazısı ile kurulması uygun görülen Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı “Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı”nın, “Hematoloji Bilim Dalı” ile “Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı” olarak ikiye ayrılması.
 5. Tıp Fakültesi’nde Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde Tıbbi Genetik Anabilim Dalının kurulması.
 6. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında “Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılması ve öğretim planının onaylanması.
 7. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda; 16.09.2005 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılması uygun görülen “Sağlık Programları Bölümü” bünyesine; – Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının aktarılması ve İkinci Öğretim Programı açılması, – Çocuk Gelişimi Örgün Programı açılması, -Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı açılarak Örgün ile İkinci Öğretim Programları açılması.
 8. İzmir Meslek Yüksekokulu’nda mevcut bulunan Harita Kadastro, Elektronik Haberleşme Programlarında İkinci Öğretim Programları açılması.
 9. İzmir Meslek Yüksekokulu Taş ve Metal İşlemeciliği Programı Adının “Gemoloji ve Mücevherat Programı” olarak değiştirilmesi ve bu Programda İkinci Öğretim açılması.
 10. Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Bilimsel Hazırlık Programı ile Yüksek Lisans Programı öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 11. Üniversitemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti Jıngdezhen Seramik Enstitüsü arasında akademik işbirliği protokolü.
 12. Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi (KETMER) kurulması ile ilgili Yönetmelik taslağı.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Yrd.Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞIN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. A.Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 14.03.2006 Salı günü saat 14.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Çetin Türkçü görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Atilla Orbay katıldı.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12.maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğine Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. İlknur Cöcen yeniden 2547 Sayılı Kanunun 14/b-7 maddesi uyarınca oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- a) İzmir Meslek Yüksekokulu; aşağıdaki programların açılması uygun görüldüğü takdirde (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmuştur) 2006-2007 öğretim yılında belirtilen kontenjanda öğrenci alınmasına, 
-Çocuk Gelişimi Programına 60,
-Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına 60,
-Sağlık Kurumları İşletmeciliği İkinci Öğretim Programına 60,
-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programına 45,
-Harita Kadastro İkinci Öğretim Programına 45,
-Elektronik Haberleşme İkinci Öğretim Programına 45,
-Taş Metal İşlemeciliği Programının adının “Gemoloji ve Mücevherat” olarak değiştirilmesine ve İkinci Öğretim Programına 45 öğrenci alınmasına,
b) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu;
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programına kayıtlanacak öğrencilerin koşullarından 6.maddenin yetersiz olduğu düşünüldüğünden kaldırılarak yerine 233. maddenin konulmasına,
c) Buca Eğitim Fakültesi;
-Sınıf Öğretmenliği Örgün ve İkinci Öğretim, İngilizce Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümlerinde fiziki imkanların yetersizliği ve öğretim elemanı azlığı nedeniyle kontenjanın azaltılmasına,
-İlköğretim Matematik Öğretmenliği İkinci Öğretim Bölümüne öğrenci talebinin fazla olması nedeniyle kontenjanın arttırılmasına, 
-Türkçe Öğretmenliği Bölümünde derslik sıkıntısı yaşanması nedeniyle örgün öğretimde kontenjan azaltılmasına, ancak öğrenci talebinin fazla olması ve İkinci Öğretimde derslik sıkıntısı olmadığından kontenjan arttırılmasına, 
-Almanca Öğretmenliği Bölümünde dil eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla kontenjanın arttırılmasına ve puan türünün Almanca, Fransızca, İngilizce dillerinden herhangi birinden sınava alınmalarına,
d) Fen-Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Bölümlerde fiziki koşulların ve öğretim elemanının yetersizliğinden kontenjanın azaltılmasına,
e) Hukuk Fakültesi; İkinci Öğretim Bölümüne 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren 150 kontenjan ile öğrenci alınmasına,
f) İşletme Fakültesi’nde; 2006-2007 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçileceğinden ve fiziki imkansızlıklardan dolayı kontenjanların azaltılmasına,
g) Mühendislik Fakültesi’nde; aktif öğretim sistemine geçilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümlerinde fiziksel koşulların ve öğretim elemanı sayısının yetersiz olması nedeniyle kontenjan azaltılmasına,
h) Tıp Fakültesi’nde; aktif eğitim sistemine dayalı eğitim verildiğinden ve fiziki koşulların yetersiz olmasından dolayı kontenjanın azaltılmasına,
ı) Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda; Makine (İngilizce) Bölümüne 2006-2007 öğretim yılından itibaren 15 kontenjan ile öğrenci alınmasına,
-Güverte Bölümü’nde koşullarda yer alan 105.madde Makine Bölümünde de yer alacağından aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
Koşul 105:
Bu programlara başvurabilmek için Yükseköğretim Kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; TC vatandaşı olmak; 1 Ocak 2006 tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak (tashih yaşı kabul edilmez); reşit olmayanlar için veli göstermek; erkek adaylardan 17 yaş için 1.65m, 18 yaş için 1.66m, 19 yaş için 1.67m, 20 yaş için 1.68m’den uzun olmak, kız adaylarda 1.56m’den uzun olmak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapılacak mülakat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak; sağlık durumunun denizciliğe elverişli olduğunu, renk körlüğü ve şaşılık bulunmadığını, her iki kulağının arızasız olduğunu belgeleyen ve Gemiadamları Sağlık Yönergesi Hükümlerine göre yetkilendirilmiş olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarından alınmış Güverte/Makine sınıfı için GEMİADAMI OLUR ibaresi taşıyan sağlık raporu. Bu programa girmeye hak kazananlardan yaptırılacak soruşturmada tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş bu gibi faaliyetlerde bulunmamış ve başvuru tarihinde hakkında soruşturma yada kamu davası ile şahsi bir ceza davası açılmamış olması, yaptırılacak arşiv araştırmalarının olumlu sonuçlanması koşulu aranacaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokul Güverte/Makine Bölümünde “Beden Eğitimi” zorunlu derstir. Bu programa kayıt olan öğrenciler, mesleğin gereklerine uygun üniformayı giymek zorundadır. Üniformaların temini öğrenciye aittir.
i) Hemşirelik Yüksekokulu’nda; alt yapı eksiklikleri ve mezunlarının işsizlik sorunu göz önünde bulundurularak lisans programına alınan öğrenci sayısının azaltılmasına,
j) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda; fiziki imkanların yetersizliği ile sınıf ve laboratuarların etkin ve verimli olarak kullanılamaması nedeniyle kontenjan azaltılmasına,
Mevcut bölüm/programlarda fiziki kapasitenin yetersiz oluşu ve öğretim elemanı azlığı nedeniyle öğrenci kontenjanlarının ekli tablodaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile 2809 Sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca; Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı’nın; Hematoloji Bilim Dalı ile Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı olarak iki ayrı Bilim Dalı’na ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü içerisinde Tıbbi Genetik Anabilim Dalı kurulmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında “Mühendislik Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programı” açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İzmir Meslek Yüksekokulu Sağlık Programları Bölümü bünyesinde; 
a) Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı kurulmasına, örgün öğretim ile ikinci öğretim programlarının açılmasına ve öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına,
b) Çocuk Gelişimi örgün öğretim programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına,
c) Teknik Programlar Bölümü altındaki Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programının Sağlık Programları Bölümüne aktarılması ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ikinci öğretim programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, 
Konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- İzmir Meslek Yüksekokulu’nun Teknik Programlar Bölümü bünyesinde;
a) Harita Kadastro ikinci öğretim programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına,
b) Elektronik Haberleşme ikinci öğretim programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, konunun 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- İzmir Meslek Yüksekokulu’nun Teknik Programlar Bölümü bünyesinde yer alan Taş ve Metal İşlemeciliği Programı adının “Gemoloji ve Mücevher” olarak değiştirilmesine ve ikinci öğretim programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına, 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Bilimsel Hazırlık Programı ile Yüksek Lisans Programı öğretim planlarında 2006-2007 öğretim yılından itibaren ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Üniversitemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti Jıngdezhen Seramik Enstitüsü arasında ekte yer alan bilimsel işbirliği yapılmasına ilişkin protokol çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi (KEYMER) kurulması ile ilgili Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.