13.12.2017/1330

Yayınlanma Tarihi: 12-02-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.12.2017
Toplantı Sayısı : 1330
GÜNDEM     :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oya Pamukçu hakkındaki raporlar.
 3. Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hale Sucuoğlu hakkındaki raporlar.
 4. Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hatice İrem Çomoğlu hakkındaki raporlar.
 5. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mercan Efe Güney hakkındaki raporlar.
 6. Torbalı Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Programında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay hakkındaki raporlar.
 7. Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Doğan hakkındaki raporlar.
 8. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Selman Sökmen’in, 12.12.2017 tarihinde önceden planlanmış, hastaya taahhüt edilmiş ve sorumluluğu üstlenilmiş 2.Kere Nüks İleri Evre Rektum kanserli hastanın operasyonunun gerçekleştirilecek olması nedeniyle; 12.12.2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Pınar Yazıcı ve Dr.Erkin İsmail’in doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman’ın, 11.12.2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan 11 Aralık Uluslararası Dağlar Günü etkinliğini yürütme sorumluluğundan dolayı, 11.12.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Hakan İnankul’un doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 10. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Fadime Akman’ın, sağlık sorunları nedeniyle 11.12.2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Gamze Uğurluer’in doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 11. Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Binnur Gürler’in, 2016 Aralık Döneminde yayın aşamasından doçentlik bilim sınavına başvuran Yrd.Doç.Dr. Emre Güldoğan’ın alanının uzmanlık alanının dışında olması nedeniyle doçentlik eser inceleme görevinden çekilme isteği.
 12. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Merve Kurt’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 13. Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Fatih Deniz’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 14. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşen Çam’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 15. Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Faruk Ebeoğlugil’in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 21.400 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 45.546,30 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 63.300 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.694,92 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 645.852,59 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 195.050,89 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 22.224,74 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 33.592,59 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Mühendislik Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 3.060.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifi.
 28. Döner Sermaye İşletmesinin 57. Birimi olarak kurulan Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi’nin kapatılması.
 29. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Yabancı Diller Hazırlık Bölümü ve Modern Diller Bölümlerinin kapatılarak yerine Yabancı Diller Bölümü açılması ve Yabancı Diller Bölümü altında Yabancı Diller Anabilim Dalı’nın açılmasına istinaden Yabancı Diller Yüksekokulu’nun mevcut akademik dolu ve boş kadrolarının yeni açılan bölüm ve anabilim dalına aktarılması.
 30. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 31. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 32. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 33. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 34. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 35. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 36. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Lale Burcu Önüt tarafından disiplin soruşturmalarının yürütülmesi konusunda bilgilendirme yapılması.
 37. Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu’nun, 18.12.2017-24.12.2017 tarihleri arasında İtalya’da görevli olması nedeniyle 20.12.2017 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. İlker Fatih Özorhon’un doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 38. Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özgün Koşaner’in, Fransa-T.C. Marsilya Başkonsolosluğu nezdinde Aix-Marseille Üniversitesi Sanat, Edebiyat ve Dil Fakültesi’nde okutman olarak ders vermek üzere, 22.11.2016-30.09.2017 tarihleri arasındaki görevlendirme süresinin 30.09.2018 tarihine kadar (yol hariç), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca uzatılması.
 39. Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 32.612,88 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 40. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 25.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 41. Buca Eğitim Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 570.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 42. Tınaztepe Kampüsünde 750 ada, 62 parselde yer alan 17.479,88 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii ile Diyanet Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Rektörlüğümüze Defterdarlık tarafından tahsis edilen taşınmazın tahsisinin kaldırılması ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun 28.11.2017 tarihli ve 1328/20 sayılı kararının iptal edilmesi.
 43. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 13.12.2017 tarih ve 613 sayılı kararı.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan : Prof.Dr. Erdal ÇELİK – Rektör V. Prof.Dr. Mete EDİZER
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL – Rektör Yrd.  
Prof.Dr. Banu Esra ASLANERTİK – Rektör Yrd.  
Üyeler :  
Yrd.Doç.Dr. İlyas YAZAR  
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Şennur SOMALI  
Prof. A. Mümtaz SAĞLAM  
Yrd.Doç.Dr. Özlem BİLİK  
Doç.Dr. Koray DOĞAN  
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Hakkı Şah YASDIMAN  
Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
Prof.Dr. Atilla ORBAY  
Prof.Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL  
Prof.Dr. Metin KOZAK  
Prof.Dr. Osman YILMAZ  
Prof.Dr. Oğuz DİCLE  
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Asuman ALTAY  
Raportör Yrd.Doç.Dr. Recep YİĞİT  

Üniversite Yönetim Kurulu 13.12.2017 Çarşamba günü saat 16.00’da Denizcilik Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erdal Çelik başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

Prof.Dr. Ercan Akpınar, Prof.Dr. Şeyda Seren İntepeler ve Prof.Dr. Mustafa Alp mazeretli/görevli olduğundan toplantıya Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. İlyas Yazar,  Yrd.Doç.Dr.  Özlem Bilik ve Doç.Dr. Koray Doğan katıldı.

Prof.Dr. Mete Edizer görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 6., 7., 38., 39., 40., 41., 42. ve 43. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Yer Fiziği Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Oya Pamukçu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Oya Pamukçu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Oya Pamukçu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Buca Eğitim Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. İlyas Yazar, Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik ve Hukuk Fakültesi Dekan V. Doç.Dr. Koray Doğan konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hale Sucuoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hale Sucuoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Buca Eğitim Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. İlyas Yazar, Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 4 Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hatice İrem Çomoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Hatice İrem Çomoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Buca Eğitim Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. İlyas Yazar, Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 5 Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mercan Efe Güney ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mercan Efe Güney hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Buca Eğitim Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. İlyas Yazar, Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 6- Torbalı Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Programında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.

Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
Not : Buca Eğitim Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. İlyas Yazar, Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik ve Hukuk Fakültesi Dekan V. Doç.Dr. Koray Doğan konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 7 Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mustafa Doğan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın durumu ve bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mustafa Doğan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.

Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
Not : Buca Eğitim Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. İlyas Yazar, Hemşirelik Fakültesi Dekan V. Yrd.Doç.Dr. Özlem Bilik konunun görüşülmesi sırasında salonda bulunmadı.
KARAR 8 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Selman Sökmen’in, 12.12.2017 tarihinde önceden planlanmış, hastaya taahhüt edilmiş ve sorumluluğu üstlenilmiş 2.kere nüks ileri evre rektum kanserli hastanın operasyonunun gerçekleştirilecek olması nedeniyle; 12.12.2017 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Pınar Yazıcı ve Dr.Erkin İsmail’in doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman’ın, 11.12.2017 tarihinde Üniversitemizde yapılacak olan 11 Aralık Uluslararası Dağlar Günü etkinliğini yürütme sorumluluğundan dolayı, 11.12.2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Hakan İnankul’un doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Fadime Akman’ın, sağlık sorunları nedeniyle 11.12.2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. Gamze Uğurluer’in doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Binnur Gürler’in uzmanlık alanının, 2016 Aralık Döneminde yayın aşamasından doçentlik bilim sınavına başvuran Yrd.Doç.Dr. Emre Güldoğan’ın alanının dışında olması nedeniyle doçentlik eser inceleme görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Arş.Gör. Merve Kurt’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Fatih Deniz’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Ayşen Çam’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü’nden Yrd.Doç.Dr. Faruk Ebeoğlugil’in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16 İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.700 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18 Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 21.400 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19 Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20 Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 45.546,30 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21 Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 63.300 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22 Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 1.694,92 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23 Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 645.852,59 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 195.050,89 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25 Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 22.224,74 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26 Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 33.592,59 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27 Mühendislik Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 3.060.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 06.12.2017 tarih ve 50/26 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28 Döner Sermaye İşletmesinin 57. Birimi olarak kurulan Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi’nin kapatılmasına ve Ziraat Bankası vadesiz hesabında kalan tutarın 01-Sağlık Hizmetleri (Hastane) Döner Sermaye Birimi hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29 Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Yabancı Diller Hazırlık Bölümü ve Modern Diller Bölümlerinin kapatılarak yerine Yabancı Diller Bölümü açılması ve Yabancı Diller Bölümü altında Yabancı Diller Anabilim Dalı’nın açılmasına istinaden Yabancı Diller Yüksekokulu’nun mevcut akademik dolu ve boş kadrolarının yeni açılan bölüm ve anabilim dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35 Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36 Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Lale Burcu Önüt tarafından disiplin soruşturmalarının yürütülmesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
KARAR 37 Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Yeşim Kamile Aktuğlu’nun, 18.12.2017-24.12.2017 tarihleri arasında İtalya’da görevli olması nedeniyle 20.12.2017 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yapılacak olan Dr. İlker Fatih Özorhon’un doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38 Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Özgün Koşaner’in, Fransa-T.C. Marsilya Başkonsolosluğu nezdinde Aix-Marseille Üniversitesi Sanat, Edebiyat ve Dil Fakültesi’nde okutman olarak ders vermek üzere, 22.11.2016-30.09.2017 tarihleri arasındaki görevlendirme süresinin 30.09.2018 tarihine kadar (yol hariç), yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası ile 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esasları ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39 Tıp Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2017 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 32.612,88 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 25.000 TL tutarında ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 08.12.2017 tarih ve 44/36 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41 Buca Eğitim Fakültesi 2017 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 570.000 TL tutarında ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 29.11.2017 tarih ve 46/3 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42  Tınaztepe Kampüsünde 750 ada, 62 parselde yer alan 17.479,88 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine İlahiyat Fakültesi Uygulama Cami ile Diyanet Gençlik Merkezi yapılması amacıyla Rektörlüğümüze Defterdarlık tarafından tahsis edilen taşınmazın tahsisinin kaldırılmasına ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun 28.11.2017 tarihli ve 1328/20 sayılı kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43 A-İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergisi’nin 46.sayısının 300 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 1400.0000.000/BY.017.125.930 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B-Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu tarafından hazırlanan 09-12 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenen 4.Rekreasyon Araştırmaları Kongresi bildiri kitabının elektronik olarak yayınlanabilmesi için ISBN numarası alınmasına oybirliği ile karar verildi.