13.12.2011/1041

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.12.2011
Toplantı Sayısı : 1041    

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2012 tarihinden itibaren 25.01.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün, 16.12.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Fatma Yılmaz’ın 29.12.2011 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 5. Devlet Konservatuvarı’na Okt. Caner Yemez’in, sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 84 puan karşılığı 2.920,30 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15. Maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanması.
 6. Devlet Konservatuvarı’na Okt. Engin Karakaş’ın, sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 84 puan karşılığı 2.920,30 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15. Maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanması.
 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Gökdeniz Neşer’in, 10.10.2011 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi olarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun 18.10.2011 tarih ve 1033/7 sayılı Kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin iptal edilerek, 05.12.2011 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile haftada 1 gün olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Sabri Kaan Gürbüzer’in, Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü doktora programında kayıtlı olduğu doktora tezi ile ilgili Danimarka’nın Aarhus Üniversitesi’nde araştırma, inceleme ve çalışmalar yapmak üzere, 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı ERASMUS öğrenci değişimi programı kapsamında 20.02.2012-20.06.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Sadık Can Girgin’in, Amerika Birleşik Devletleri California Üniversitesi Berkeley (UCB) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde (CEE) misafir araştırmacı olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 15.10.2011-15.04.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak, 23.08.2011 tarih ve 1025/8 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu ile uygun görülen görevlendirilmesine ait tarihlerin, California Üniversitesi’nden yazışmaların (DS 2019 dokümanları) geç gelmesi nedeniyle 11.12.2011-15.04.2012 tarihleri arası olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca değiştirilmesi.
 10. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Asuman Altay, Prof.Dr. Levent Şenyay ve Doç.Dr. Onur Özveri’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında, Küresel Bilimler Akademisinin internet sitesinde uzmanlık konularında ders notlarını ve video çekim görüntülerinin yayınlanması ve açılan her 20 kişilik program başına öğretim üyesi itibariyle 100 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) arasında düzenlenecek olan protokol çerçevesinde Doç.Dr. Ali Kemal Şehirlioğlu’nun 29.11.2011-13.01.2012 tarihleri arasında mesai saatleri dışında danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığında ilgili şirketçe fatura karşılığı 769,97 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) arasında düzenlenecek olan protokol çerçevesinde Doç.Dr. Cenk Özler’in, 29.11.2011-13.01.2012 tarihleri arasında mesai saatleri dışında danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığında ilgili şirketçe fatura karşılığı 730,26 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 13. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 14. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi
 15. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Gülseren Karabay’ın, Maliye Bakanlığı İç Denetçi Adayları Eğitim Programı’na katılmak üzere 19.12.2011-24.03.2012 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile-rayiç bedel üzerinden) yevmiyesiz, maaşlı olarak masrafların, birim bütçesinin ilgili tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 12.12.2011 tarih ve 437 sayılı kararı.
 17. Yeni Anayasaya ilişkin görüşler.

    

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 Üniversite Yönetim Kurulu 13.12.2011 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. İsmet Özgenç görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir mazeretli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekili Prof.Dr. Yasemin Arbak katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 15., 16. ve 17. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2012 tarihinden itibaren 25.01.2014 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün, 16.12.2011 tarihinden itibaren 16.12.2013 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesinde görev yapan Fatma Yılmaz’ın 29.12.2011 tarihinden itibaren 29.12.2013 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı’na Okt. Caner Yemez’in, sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 84 puan karşılığı 2.920,30 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15. Maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı’na Okt. Engin Karakaş’ın, sözleşmeli öğretim elemanı pozisyonunda 84 puan karşılığı 2.920,30 TL aylık brüt ücretle görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2012 tarihine kadar sözleşmeli sanatçı olarak 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15. Maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Gökdeniz Neşer’in, 10.10.2011 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi olarak Üniversite Yönetim Kurulu’nun 18.10.2011 tarih ve 1033/7 sayılı Kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinin, Yönetim Kurulu üyeliğinin 3 yıl olması nedeniyle iptal edilerek, 05.12.2011 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile haftada 1 gün olmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Sabri Kaan Gürbüzer’in, Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü doktora programında kayıtlı olduğu doktora tezi ile ilgili Danimarka Aarhus Üniversitesi’nde araştırma, inceleme ve çalışmalar yapmak üzere, 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılı ERASMUS öğrenci değişimi programı kapsamında, 20.02.2012-20.06.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Sadık Can Girgin’in, Amerika Birleşik Devletleri California Üniversitesi Berkeley (UCB) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde (CEE) misafir araştırmacı olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 15.10.2011-15.04.2012 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak, 23.08.2011 tarih ve 1025/8 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu ile uygun görülen görevlendirilmesine ait tarihlerin, 11.12.2011-15.04.2012 tarihleri arası olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Asuman Altay, Prof.Dr. Levent Şenyay ve Doç.Dr. Onur Özveri’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında, Küresel Bilimler Akademisinin internet sitesinde uzmanlık konularında ders notlarını ve video çekim görüntülerinin yayınlanmasına ve açılan her 20 kişilik program başına öğretim üyesi itibariyle 100 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR40 0001 0007 1106 7998 8650 08 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) arasında düzenlenecek olan protokol çerçevesinde Doç.Dr. Ali Kemal Şehirlioğlu’nun, 29.11.2011-13.01.2012 tarihleri arasında mesai saatleri dışında danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığında ilgili şirketçe fatura karşılığı 769,97 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR40 0001 0007 1106 7998 8650 08 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) arasında düzenlenecek olan protokol çerçevesinde Doç.Dr. Cenk Özler’in, 29.11.2011-13.01.2012 tarihleri arasında mesai saatleri dışında danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığında ilgili şirketçe fatura karşılığı 730,26 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR40 0001 0007 1106 7998 8650 08 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolardan aktarma yapılması ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Gülseren Karabay’ın, Maliye Bakanlığı İç Denetçi Adayları Eğitim Programı’na katılmak üzere 19.12.2011-24.03.2012 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile rayiç bedel üzerinden) yevmiyesiz, maaşlı olarak masrafların, birim bütçesinin 38-13-00-01-09-4-1-00-2-03-03-3-01-01 nolu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- A-İlahiyat Fakültesi’nin 2011-2012 öğretim yılı bahar yarı yılında okutulacak İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) ders kitaplarının basımına,
a)Basılacak miktarın; her bir kitap için 400 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın numaralarının;
Kur’an-ı Kerim II :09.1400.0000.000/DK.011.055.594;
Arapça II : 09.1400.0000.000/DK.011.056.595;
Hadis ve Hadis Metinleri: 09.1400.0000.000/DK.011.057.596;
İslam Ahlak Felsefesi: 09.1400.0000.000/DK.011.058.597;
Felsefe Tarihi: 09.1400.0000.000/DK.011.059.598;
İslam Mezhepleri Tarihi: 09.1400.0000.000/DK.011.060.599;
Osmanlı Türkçesi: 09.1400.0000.000/DK.011.061.600 olarak tespitine,
c)Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında her bir kitap için 400 adet gerçekleştirilmesine, her bir basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Yeni Anayasa ile ilgili olarak birimlerimizden gelecek önerilerle birlikte konunun tekrar değerlendirilmek üzere bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.