13.11.2018/1369

Yayınlanma Tarihi: 23-11-2018

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.11.2018
Toplantı Sayısı : 1369
 
GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Şükrü Burhanlı’nın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İbrahim Atakan Kubilay’ın, İzmir Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde “BİL 105 Bilgisayar Sisteminin Tem.” (Perşembe günü 13.30-16.15) dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 4. Üniversitemizin önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında uluslararasılaşmada pilot olarak belirlenen üniversiteler arasında yer alması nedeniyle Üniversitemiz bünyesinde 2547 Sayılı Kanunun 51.maddesi uyarınca Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı kurulması ve Daire Başkanı kadrosu ihdas edilmesi.
 5. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 55.712,96 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.772,03 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 7. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 8. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.633,93 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 9. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 90.900 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 10. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 25.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.122,73 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 196.220,34 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 32.416,67 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Devlet Konservatuvarı’nın 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında 3.000 TL tutarında ödenek aktarılması.
 15. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 05.11.2018 tarih ve 633 sayılı kararı.
 16. Üniversitemiz kampüs alanında bulunan ve süresiz tahsisli olan İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 210-4C/1 pafta, 750 ada, 61 parsel ile 20.S-4 pafta, 750 ada, 67 parselde kayıtlı taşınmazlar için 2942 Kamulaştırma Kanununun 5.maddesi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınması.
 17. Üniversitemiz Fikri Mülkiyet Hakları Usul ve Esaslarının 8. maddesi uyarınca Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu’nun oluşturulması.

Toplantıda Bulunanlar                                                      
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR    Rektör                                                                      
Prof.Dr. Aynur AKAY          Rektör Yrd.                                                              
Prof.Dr. Himmet KONUR    Rektör Yrd.
Üyeler
Doç.Dr. İlyas YAZAR                                                        

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ                    
Prof.Dr. Mustafa DAŞ                     
Prof.Dr. Aylin ALIN
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER         
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU            
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN                               
Prof.Dr. Nükhet HOTAR     
Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN
Prof.Dr. Nükhet HOTAR                 
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK                                         
Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine ÖZEN
Prof.Dr. Osman YILMAZ                                                   
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU                                                                                
Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Zeynep ARIKAN
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU            

Üniversite Yönetim Kurulu 13.11.2018 Salı günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Ercan Akpınar ve Prof.Dr. Metin Kozak görevli/mazaretli oldukları için toplantıya  Dekan Vekilleri Doç.Dr. İlyas Yazar ve Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine Özen katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 17.maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Şükrü Burhanlı’nın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları sanatta yeterlik programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. İbrahim Atakan Kubilay’ın, İzmir Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 2018-2019 öğretim yılı güz döneminde “BİL 105 Bilgisayar Sisteminin Tem.” (Perşembe günü 13.30-16.15) dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun bulunmadığına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4- Üniversitemizin önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında uluslararasılaşmada pilot olarak belirlenen üniversiteler arasında yer alması nedeniyle Üniversitemiz bünyesinde 2547 Sayılı Kanunun 51.maddesi uyarınca Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı kurulmasına ve Daire Başkanı kadrosu ihdas edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 55.712,96 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.772,03 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 10.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.633,93 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 90.900 TL  gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 25.000 TL  gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.122,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 196.220,34 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2018 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 32.416,67 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14-  Devlet Konservatuvarı’nın 2018 Mali Yılı Döner Sermaye Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında Konservatuvar Yönetim Kurulu’nun 01.11.2018 tarihli ve 23/4 sayılı kararında belirtildiği şekilde 3.000 TL tutarındaki ödeneğin aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15- Üniversite Yayın Komisyonu’nun 05.11.2018 tarih ve 633 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nin XVIII.Cilt, Yıl 2018, Mütareke Özel Sayısının  Üniversitemiz Matbaasında 150 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a) Esere verilecek yayın numarasının: 8888.5600.000/BY.018.033.969 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16- Üniversitemiz kampüs alanında bulunan ve süresiz  tahsisli olan İzmir İli, Buca İlçesi, Tınaztepe Mahallesi, 210-4C/1 pafta, 750 ada, 61 parsel ile 20.S-4 pafta, 750 ada, 67 parselde kayıtlı taşınmazlar için Üniversitemiz öğrencilerinin daha etkin ve hızlı eğitime öğretime ulaşımlarını ve sağlıklı koşullarda barınmalarını temin etmek amacıyla 2942 Kamulaştırma Kanununun 5.maddesi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 17- Üniversitemiz Fikri Mülkiyet Hakları Usul ve Esaslarının 8. maddesi uyarınca Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu’nun, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Aynur Akay’ın başkanlığında aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.

DEÜ Fikri Mülkiyet Hakları Komisyonu
Rektör Yrd. Prof.Dr. Aynur AKAY – Başkan
Dr. Ayşe Gül BAYRAKTAROĞLU/ DETTO Koordinatörü/İşl. Fak.Öğr.Üyesi
Dr. Görsev YENER- Tıp Fak. Öğr. Üyesi
Dr. Erdem Erinç SİLİSTRELİ – Tıp Fak. Öğr. Üyesi
Dr. Serkan ODAMAN – İ.İ.B. Fak.Öğr.Üyesi
Dr. Halit YAZICI – Mühendislik Fak.Öğr.Üyesi
Dr. Levent CAVAŞ – Fen Fak.Öğr.Üyesi
Doç. Musa KILIÇ – Mühendislik Fak. Öğr. Üyesi
Öğr.Üyesi Ahmet Nazmi ÜSTE – İ.İ.B.Fak.Öğr.Üyesi
İrem TUNCER – Hukuk Müşavirliği