13.11.2012/1084

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.11.2012
Toplantı Sayısı : 1084   

GÜNDEM      :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Talat Akaslan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 3. Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Nevzat Kaya ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 5. Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Azize Ayol ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 6. Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Elbir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 7. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bahri Akdeniz ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 8. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Asım Oktay Ergene ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 9. Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Haluk Vayvada ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 10. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Ahmet Turan Işık ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 11. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bülent Cihangir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 12. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kadri Turgut Gürsel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca jüri tespiti.
 13. 08.11.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen Rektörlük okutman kadrosu için giriş sınav jürisinin seçilmesi.
 14. Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Akgün Yeşiltepe’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 15. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Arş.Gör. Turhan Kahraman’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 16. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Hale Turhan’ın doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 17. Mühendislik Fakültesi’nde 2012 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 3.000.000 TL tutarındaki ek bütçe teklifi.
 18. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.800 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 90.842,57 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 15.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.259,16 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.295 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.762,96 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 6.919,52 TL (KDV hariç) gelirden yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 8.111,11 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması için atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
 27. Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Çetin Ilgaz’ın Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir Buca Fen Lisesi bünyesinde “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Hasan Karabıyık’ın Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir Buca Fen Lisesi bünyesinde “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 29. Fen Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İlhan Karakılıç’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir Buca Fen Lisesi bünyesinde “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 30. Fen Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İlhan Karakılıç’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Akhisar Koleji bünyesinde 2012-2013 öğretim yılında açılan Fen Lisesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 31. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr.M.Yavuz Ergün’ün, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Akhisar Koleji bünyesinde 2012-2013 öğretim yılında açılan Fen Lisesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 32. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Barbaros Çetin’in, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Akhisar Koleji bünyesinde 2012-2013 öğretim yılında açılan Fen Lisesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 33. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Kemal Kocabaş’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Akhisar Koleji bünyesinde 2012-2013 öğretim yılında açılan Fen Lisesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 34. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Eylem Zeliha Yıldız’ın, Amerika Birleşik Devletleri Michigan State Üniversitesi’nde yüksek lisans tezleri ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 21.01.2013-19.04.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 35. İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Fatih Topaloğlu’nun Fransa Paris Yeni Sorbonne Üniversitesi (III), Doğu ve Arap Dünyası Eğitim ve Araştırma Birimi ve İran Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırmalar yapmak üzere, 13.11.2012-30.06.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 36. 2547 Sayılı Kanunun Yükseköğretim Kanunu’nun 58.maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca oluşturulan Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu’nda üye olarak görev yapmakta olan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İsmail Hakkı Bahar’ın, 12.11.2012 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle yerine yeni üye seçilmesi.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 13.11.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Zühal Bahar mazeretli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. ve 36. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Buca Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Talat Akaslan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Talat Akaslan ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Nevzat Kaya ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Prof.Dr. Nevzat Kaya ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Göktuğ Cenk Akkaya ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Azize Ayol ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Azize Ayol ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 6- Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tolga Elbir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Tolga Elbir ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bahri Akdeniz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Bahri Akdeniz ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Asım Oktay Ergene ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Prof.Dr. Asım Oktay Ergene ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Haluk Vayvada ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Haluk Vayvada ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Ahmet Turan Işık ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Prof.Dr. Ahmet Turan Işık ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 11- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bülent Cihangir ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Prof.Dr. Bülent Cihangir ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 12- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Kadri Turgut Gürsel ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili beş profesör seçilmesi konusu ele alındı.
Görüşmeler Sonunda;
Doç.Dr. Kadri Turgut Gürsel ile ilgili olarak aşağıdaki listede yer alan profesörler oybirliği ile seçildi.
KARAR 13- 08.11.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük Okutman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Akgün Yeşiltepe’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Arş.Gör. Turhan Kahraman’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Hale Turhan’ın doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mühendislik Fakültesi’nde 2012 Mali Yılı Döner Sermaye Bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 3.000.000 TL tutarındaki ek bütçenin Fakülte Yönetim Kurulu’nun 07.11.2012 tarih ve 46/44 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.800 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 90.842,57 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 15.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.259,16 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.295 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.762,96 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 6.919,52 TL (KDV hariç) gelirden yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapmakta olan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 8.111,11 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Üniversitemiz birimlerinin akademik kadro ihtiyaçlarının karşılanması için atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Çetin Ilgaz’ın Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir Buca Fen Lisesi bünyesinde “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Hasan Karabıyık’ın Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir Buca Fen Lisesi bünyesinde “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Fen Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İlhan Karakılıç’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla İzmir Buca Fen Lisesi bünyesinde “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Fen Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. İlhan Karakılıç’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Akhisar Koleji bünyesinde 2012-2013 öğretim yılında açılan Fen Lisesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr.M.Yavuz Ergün’ün, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Akhisar Koleji bünyesinde 2012-2013 öğretim yılında açılan Fen Lisesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Barbaros Çetin’in, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Akhisar Koleji bünyesinde 2012-2013 öğretim yılında açılan Fen Lisesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Kemal Kocabaş’ın, Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği’nin 7.maddesi gereğince eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla Özel Akhisar Koleji bünyesinde 2012-2013 öğretim yılında açılan Fen Lisesinde oluşturulacak “Bilim Danışma Kurulu’nda Bölümündeki ve Fakültesi’ndeki görevlerini aksatmayacak şekilde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Eylem Zeliha Yıldız’ın, Amerika Birleşik Devletleri Michigan State Üniversitesi’nde yüksek lisans tezleri ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 21.01.2013-19.04.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Fatih Topaloğlu’nun Fransa Paris Yeni Sorbonne Üniversitesi (III), Doğu ve Arap Dünyası Eğitim ve Araştırma Birimi ve İran Araştırmaları Enstitüsü’nde araştırmalar yapmak üzere, 13.11.2012-30.06.2013 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- 2547 Sayılı Kanunun Yükseköğretim Kanunu’nun 58.maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca oluşturulan Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu’nda üye olarak görev yapmakta olan Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İsmail Hakkı Bahar’ın, 12.11.2012 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören’in Yürütme Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.