13.11.2007/856

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.11.2007
Toplantı Sayısı : 856

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Coşkun Çakır’ın 17.11.2007 tarihinden itibaren 17.11.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Murat Mete’nin 18.12.2007 tarihinden itibaren 18.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın 18.12.2007 tarihinden itibaren 18.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda görev yapan Mustafa Nuran’ın 05.12.2007 tarihinden itibaren 05.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Oğuz Adatepe’nin 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın 15.12.2007 tarihinden itibaren 15.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Nevin Akdeniz’in 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Belma Beker’in 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kadriye Sonugelen’in 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan M.Kemal Aksoğan’ın 26.11.2007 tarihinden itibaren 26.11.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Dr.Güzel Yücel Gier’in 16.12.2007 tarihinden itibaren 16.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Yasemin Arbak’ın ATMER tarafından organize edilen “Nemtaş Merkez Bürosu, İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş İçin Reorganizasyon Projesi” çalışmalarında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve bu hizmet karşılığı ilgili kurum tarafından KDV dahil 800,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 15. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Prof.Dr. İge Pırnar, Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un, 360 Derece İnsan Kayakları Danışmanlık Şirketi’nin düzenlemiş olduğu “Dış Ticaret ve Uluslar arası Pazarlama Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrdr.Doç.Dr. Ebru Günlü’nün “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve bu hizmet karşılığı ilgili şirket tarafından KDV dahil 5.316,00.-YTL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 16. Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere Üniversite Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurulun 2547 Sayılı Kanunun 53/(2)d-f maddesi uyarınca seçimi.
 17. Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan A.Işınsu Atalay’ın, ERASMUS Güz Toplantısına katılmak üzere 15.11.2007-16.11.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (gidiş resmi oto, dönüş otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Akdeniz Üniversitesi / Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Mehmet Güven Koçak’ın, ERASMUS Güz Toplantısına katılmak üzere 15.11.2007-16.11.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Akdeniz Üniversitesi / Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Fatma Köksal’ın, ERASMUS Güz Toplantısına katılmak üzere 15.11.2007-16.11.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (gidiş resmi oto, dönüş otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-23-01-3-2-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Akdeniz Üniversitesi / Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in, DBTE-173 kod nolu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 17.11.2007-30.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak (Mersin, Doğu Akdeniz) Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 21. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Günay Çifçi’nin , DBTE-173 kod nolu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 17.11.2007-24.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak (Mersin, Doğu Akdeniz) Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Derman Dondurur’un, DBTE-173 kod nolu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 17.11.2007-17.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyesiz, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak (Mersin, Doğu Akdeniz) Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Savaş Gürçay’ın, DBTE-173 kod nolu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 17.11.2007-17.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyesiz, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak (Mersin, Doğu Akdeniz) Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 24. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Nihayet Bizsel’in, DBTE-171 kod nolu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkilerinin Araştırılması İçin Veri Toplama projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 20.11.2007-23.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Mersin’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 25. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Erdeniz Özel’in, DBTE-171 kod nolu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkilerinin Araştırılması İçin Veri Toplama projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 21.11.2007-22.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Mersin’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 26. Tıp Fakültesi’nden Uzman Belde Kasap Demir’in Amerika Birleşik Devletleri The Children’s Hospital of Philadelphia’da gözlemci olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.11.2007-14.05.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 27. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında yürütülecek olan ve sorumlu araştırıcı olduğu CA163-140 protokol no’lu klinik çalışmanın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 28. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un 13.11.2007 tarihinde Antalya’da Boehringer Ingelheim ilaç firması tarafından düzenlenecek olan “Danışma Kurulu Toplantısı konusunda Eğitici Eğitimi” vermek üzere yapacağı konuşma ve danışmanlık hizmeti için görevlendirilmesi, işlemlerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 29. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un 12.11.2007 tarihinde Antalya’da Lundbeck ilaç firması tarafından düzenlenecek olan “Danışma Kurulu Toplantısı konusunda Eğitici Eğitimi” vermek üzere yapacağı konuşma ve danışmanlık hizmeti için görevlendirilmesi,işlemlerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 30. Akademik kadro aktarması.
 31. Akademik kadro aktarması.
 32. Akademik kadro aktarması.
 33. Akademik kadro aktarması.
 34. Akademik kadro aktarması.
  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN
  Prof.Dr. Adil ESEN
  Prof.Dr. Ferda AYSAN
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Polat SOYER
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

Üniversite Yönetim Kurulu 13.11.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. ve 34. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Coşkun Çakır’ın 17.11.2007 tarihinden itibaren 17.11.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Murat Mete’nin 18.12.2007 tarihinden itibaren 18.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın 18.12.2007 tarihinden itibaren 18.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda görev yapan Mustafa Nuran’ın 05.12.2007 tarihinden itibaren 05.12.2008 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Oğuz Adatepe’nin 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Şeyda Kınay’ın 15.12.2007 tarihinden itibaren 15.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kezban Özçelik Kaynak’ın 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Nevin Akdeniz’in 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Belma Beker’in 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Kadriye Sonugelen’in 12.12.2007 tarihinden itibaren 12.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan M.Kemal Aksoğan’ın 26.11.2007 tarihinden itibaren 26.11.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Dr.Güzel Yücel Gier’in 16.12.2007 tarihinden itibaren 16.12.2008 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Yasemin Arbak’ın ATMER tarafından organize edilen “Nemtaş Merkez Bürosu, İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş İçin Reorganizasyon Projesi” çalışmalarında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu hizmet karşılığı ilgili kurum tarafından KDV dahil 800,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5009 no’hu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Prof.Dr. İge Pırnar, Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu ve Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ’un, 360 Derece İnsan Kayakları Danışmanlık Şirketi’nin düzenlemiş olduğu “Dış Ticaret ve Uluslar arası Pazarlama Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrdr.Doç.Dr. Ebru Günlü’nün “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu hizmet karşılığı ilgili şirket tarafından KDV dahil 5.316,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki6799886-5009 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemiz Öğretim Elemanları, Fakülte Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri hakkında açılan ceza soruşturmaları sonucunda son soruşturma açılıp açılmamasına karar vermek üzere oluşturulacak üç kişilik kurula; Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Polat Soyer, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. H.Çetin Türkçü, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Y.Hakan Abacıoğlu asil üye, İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ceyhan Aldemir ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şenay Üçdoğruk yedek üye olarak oybirliği ile seçildi.
KARAR 17- Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan A.Işınsu Atalay’ın, ERASMUS Güz Toplantısına katılmak üzere 15.11.2007-16.11.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (gidiş resmi oto, dönüş otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Akdeniz Üniversitesi / Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Mehmet Güven Koçak’ın, ERASMUS Güz Toplantısına katılmak üzere 15.11.2007-16.11.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Akdeniz Üniversitesi / Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Rektörlük uzman kadrosunda görev yapmakta olan Fatma Köksal’ın, ERASMUS Güz Toplantısına katılmak üzere 15.11.2007-16.11.2007 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu, (gidiş resmi oto, dönüş otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-23-01-3-2-00-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Akdeniz Üniversitesi/Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Bülent Cihangir’in, DBTE-173 kod nolu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 17.11.2007-30.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak (Mersin, Doğu Akdeniz) Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Günay Çifçi’nin , DBTE-173 kod nolu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 17.11.2007-24.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyeli, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak (Mersin, Doğu Akdeniz) Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Derman Dondurur’un, DBTE-173 kod nolu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 17.11.2007-17.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyesiz, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak (Mersin, Doğu Akdeniz) Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Arş.Gör. Savaş Gürçay’ın, DBTE-173 kod nolu Deniz Sismik Veri Toplama İşinde Kullanılmak üzere Takip Teknesi Hizmet Alımı projesi kapsamında çalışmalara katılmak üzere 17.11.2007-17.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak, gemi, otobüs, resmi oto ile) yevmiyesiz, olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak (Mersin, Doğu Akdeniz) Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Nihayet Bizsel’in, DBTE-171 kod nolu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkilerinin Araştırılması İçin Veri Toplama projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 20.11.2007-23.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Mersin’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Doç.Dr. Erdeniz Özel’in, DBTE-171 kod nolu Marmara Bölgesinin Deprem Aktivitesinin Çok Disiplinli Yöntemlerle İzlenmesi ve İstanbul Kıyı Şeridi/Kıta Sahanlığ Zeminine Olası Etkilerinin Araştırılması İçin Veri Toplama projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 21.11.2007-22.11.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden karşılanarak Mersin’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Tıp Fakültesi’nden Uzman Belde Kasap Demir’in Amerika Birleşik Devletleri The Children’s Hospital of Philadelphia’da gözlemci olarak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.11.2007-14.05.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalında yürütülecek olan ve sorumlu araştırıcı olduğu CA163-140 protokol no’lu “HER2+ Lokal İlerlemiş ve/veya Metastatik Meme Kanseri Olan Kadın Hastalarda İksabepilon Artı Trastuzumab’ın Dosetaksel Artı Trastuzumab ile Karşılaştırıldığı, Randomize Faz II Çalışması”nın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un 13.11.2007 tarihinde Antalya’da Boehringer Ingelheim ilaç firması tarafından düzenlenecek olan “Danışma Kurulu Toplantısı konusunda Eğitici Eğitimi” vermek üzere yapacağı konuşma ve danışmanlık hizmeti için görevlendirilmesine, işlemlerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Raif Çakmur’un 12.11.2007 tarihinde Antalya’da Lundbeck ilaç firması tarafından düzenlenecek olan “Danışma Kurulu Toplantısı konusunda Eğitici Eğitimi” vermek üzere yapacağı konuşma ve danışmanlık hizmeti için görevlendirilmesine, işlemlerin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.