13.11.2001/594

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.11.2001
Toplantı Sayısı : 594

GÜNDEM :

 

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan, Uzm. Semiha Çağlıyangil’in 30.12.2001 tarihinden itibaren 30.12.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarına Tıp Fakültesi’nde görev yapan Doç.Dr. Osman Yılmaz’ın 31.12.2001, Uzm.Aysu Eroğlu’nun 30.12.2001, Uzm.Dr. Müzeyyen Doğan’ın 15.01.2002 ve Uzm.Dr. Hülya Akhunlar’ın 11.02.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Uzm.Selda Karakaş ile Uzm.N.Aylin Kabasakal’ın 16.12.2001 ve Uzm. Günay Kırkım’ın 21.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmaları.
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlarından 62 kişinin Üniversitemiz Vakfında 01.10.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 6. Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlarından 59 kişinin Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin 01.10.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılması.
 7. Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili Bölümü’nden 2001-2002 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Türk Dili” derslerini vermek üzere 7 okutmanın 24.09.2001 tarihinden itibaren 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 8. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Adil İzmirli’nin Ukrayna-Kırım Simferepol Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak 10.10.2001-30.06.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 9. Üniversitemiz Konut Tahsis Komisyonunun 05.11.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararı.
 10. Artemiz Özdilek’in Rektörlük Uzman kadrosuna açıktan 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 11. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında öngörülmüş yurtdışı bursu ile 16.08.1996 tarihinden bu yana Sınıf Öğretmenliği alanında doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Tarkan Kaçmaz’ın akademik çalışmalarını bitirmek üzere olması nedeniyle 19.11.2001 – 19.05.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 12. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Gürhan Aktaş’ın 15.11.2001 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile (yol hariç) doktora tezini tamamlamak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak İngiltere’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin dağılımı.
 14. Akademik kadro aktarması.
 15. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 12.11.2001 tarih ve 175 sayılı kararı.
 16. Üniversitemize bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde II.öğretim kapsamında yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencilerden tahsil edilerek 2001 Mali Yılı bütçemize kaydedilen özel ödenek ile ilgili Araştırma Fonuna aktarma yapılması.
 17. Güzel Sanatlar Fakültesi 2001-2002 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti.
 18. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı tahmini bütçesi.
 19. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Gönül Durukafa’nın Almanya’nın Bonn Rheinische Friedrich Wilhelms Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak 15.11.2001 – 30.09.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak’ın 06.11.2001 tarihinde Elginkan Vakfı’nda (Manisa) eğitim semineri vermek üzere; Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Senkromec Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında imzalanan protokol gereği 01.09.2001 – 31.12.2002 tarihleri arasında “Toplam Değişim Projesinde” Prof.Dr. Ali Şen’in 16 ay süre ile Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşulu ile mesai saatleri dışında olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 22. Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent kadrolarından Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Buca Eğitim Fakültesi’ne aktarma yapılması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Doç.Dr. Binnur GÜRLER
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Özcan DORA
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 13.11.2001 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Nilgün Moralı ve Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez görevli oldukları için Dekan Vekilleri Doç.Dr. Binnur Gürler ve Prof.Dr. Emin Alıcı toplantıya katıldı. 
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan, Uzm. Semiha Çağlıyangil’in 30.12.2001 tarihinden itibaren 30.12.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, Genel Sekreterlik Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan, Uzm. Semiha Çağlıyangil’in 30.12.2001 tarihinden itibaren 30.12.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
 Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarına Tıp Fakültesi’nde görev yapan Doç.Dr. Osman Yılmaz’ın 31.12.2001, Uzm.Aysu Eroğlu’nun 30.12.2001, Uzm.Dr. Müzeyyen Doğan’ın 15.01.2002 ve Uzm.Dr. Hülya Akhunlar’ın 11.02.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmalarına ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, 02.11.2001 tarih ve 11745 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrolarında olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarına Tıp Fakültesi’nde görev yapan Doç.Dr. Osman Yılmaz’ın 31.12.2001, Uzm.Aysu Eroğlu’nun 30.12.2001, Uzm.Dr. Müzeyyen Doğan’ın 15.01.2002 ve Uzm.Dr. Hülya Akhunlar’ın 11.02.2002 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Uzm.Selda Karakaş ile Uzm.N.Aylin Kabasakal’ın 16.12.2001 ve Uzm. Günay Kırkım’ın 21.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmalarına ilişkin Hastane Başhekimliğinin 06.11.2001 tarih ve 3885 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesinde görev yapan Uzm.Selda Karakaş ile Uzm.N.Aylin Kabasakal’ın 16.12.2001 ve Uzm. Günay Kırkım’ın 21.12.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmalarının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
 Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan 62 okutmanın Üniversitemiz Vakfında 01.10.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmelerine ilişkin Müdürlüğün, 02.11.2001 tarih ve 895 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ekli listede yer alan 62 okutmanın Üniversitemiz Vakfında 01.10.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
 Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan 59 okutmanın Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin 01.10.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına ilişkin Müdürlüğün, 02.11.2001 tarih ve 895 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ekli listede yer alan 59 okutmanın Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin 01.10.2001 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7-
 Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili Bölümü’nden 2001-2002 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Türk Dili” derslerini vermek üzere 7 okutmanın 24.09.2001 tarihinden itibaren görevlendirilmelerine ilişkin Bölüm Başkanlığının, 22.10.2001 tarih ve 121 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
2001-2002 öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı ikinci öğretim ders programında yer alan “Türk Dili” derslerini vermek üzere Ortak Zorunlu Dersler Türk Dili Bölümü’nden Okutman Bilal Öngül. Enver Aktuna, Sezai Güneş, Kemal Bulut, Mehmet Demir, Rabia Eryılmaz ve Abdurrahman Günay’ın 24.09.2001 tarihinden itibaren 3843 Sayılı Kanunun 9.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8-
 Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Adil İzmirli’nin Ukrayna-Kırım Simferepol Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak 10.10.2001-30.06.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görevlendirilmesine ilişkin Müdürlüğün, 06.11.2001 tarih ve 903 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okutman Adil İzmirli’nin Ukrayna-Kırım Simferepol Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak 10.10.2001-30.06.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi ile 15.11.971 tarih ve 7/3479 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9-
 Üniversitemiz Konut Tahsis Komisyonunun 05.11.2001 tarih ve 2001/2 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 10-
 Artemiz Özdilek’in Rektörlük Uzman kadrosuna açıktan 1 (bir) yıl süreyle atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Artemiz Özdilek’in Rektörlük Uzman kadrosuna açıktan 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11-
 Buca Eğitim Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında öngörülmüş yurtdışı bursu ile 16.08.1996 tarihinden bu yana Sınıf Öğretmenliği alanında doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Tarkan Kaçmaz’ın akademik çalışmalarını bitirmek üzere olması nedeniyle 19.11.2001 – 19.05.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 02.11.2001 tarih ve 7034 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında öngörülmüş yurtdışı bursu ile 16.08.1996 tarihinden bu yana Sınıf Öğretmenliği alanında doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Tarkan Kaçmaz’ın akademik çalışmalarını bitirmek üzere olması nedeniyle 19.11.2001 – 19.05.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12-
 İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Gürhan Aktaş’ın 15.11.2001 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile (yol hariç) doktora tezini tamamlamak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak İngiltere’deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 06.11.2001 tarih ve 3268 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Gürhan Aktaş’ın 15.11.2001 tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile (yol hariç) doktora tezini tamamlamak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak İngiltere’deki görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13-
 Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin Üniversitemizin çeşitli birimlerine dağılımı konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Araştırma Görevlisi kadrolarında açıktan atama izinlerinin Üniversitemizin çeşitli birimlerine aşağıdaki şekilde dağılımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Birimi

   

Anabilim Dalı

Unvan

 

Adet

Buca Eğitim Fak.

 

Coğrafya Eğitimi

Arş.Gör

 

1

Fen-Ed.Fak.

 

İstatistiksel Bilgi Sistem.

Arş.Gör.

 

1

     

Uygulamalı İstatistik

Arş.Gör.

 

1

Hukuk Fak.

 

Devletler Umumi Hukuku

Arş.Gör.

 

1

İlahiyat Fak.

 

İslam Mezhepleri Tarihi

Arş.Gör.

 

1

Mühendislik Fak.

 

Mekanik (Makine)

Arş.Gör.

 

1

     

Hidrolik

 

Arş.Gör.

 

1

Tıp Fak.

   

İç Hastalıkları

Arş.Gör.

 

1

Deniz Bil.ve Tek.Enst.

 

Deniz Bilimleri

Arş.Gör.

 

1

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

Arş.Gör.

 

2

               

KARAR 14- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi(İlköğretim Bölümü) Matematik Eğitimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Dilbilim anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Risk Analizi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistiksel Bilgi Sistemleri anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Uygulamalı İstatistik anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik anasanat dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf anasanat dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik anasanat dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Hukuk Fakültesi Medeni Usul İcra ve İflas Hukuku anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST ( 2 adet) 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İşletme Fakültesi İktisat Politikası anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İşletme Fakültesi Üretim Yönetim ve Pazarlama anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Sismoloji anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Yapı anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Mekanik (Makina) anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Hidrolik anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Mimarlık Fakültesi Şehircilik anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokuluna,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokuluna,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yönetimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen Bilimleri Enstitüsüne, aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15-
 Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 12.11.2001 tarih ve 175 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
A)
 Tıp Fakültesi’nin “Probleme Dayalı Eğitim” adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın: 100 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.0100.0000.000/DK.01.044.266 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 100 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B) Tıp Fakültesi’nin “Dokuz Eylül Üniversitesi Tanıtım ve Bilgilendirme Kılavuzu”nun basımına,
a) Basılacak miktarın: 1000 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.0100.0000.000/Dİ.01.045.267 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine,
C) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan “Hipertansiyon” adlı kitabın basımına,
a) Basılacak miktarın: 1000 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09.0100.0000.000/DK.01.046.268 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi , Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16-
 Üniversitemize bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde II.öğretim kapsamında yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencilerden tahsil edilerek 2001 Mali Yılı bütçemize kaydedilen özel ödenek ile ilgili Araştırma Fonuna aktarma yapılması konusu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemize bağlı Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde II.öğretim kapsamında yürütülen Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencilerden tahsil edilerek 2001 Mali Yılı bütçemize kaydedilen özel ödeneğin %30’unun, 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 8/j maddesi uyarınca Araştırma Fonuna aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17-
 Güzel Sanatlar Fakültesi 2001-2002 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerin tespitine ilişkin Dekanlığın, 12.11.2001 tarih ve 6319 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne 2001-2002 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin alacakları dersler için kredi saati başına 25.000.000.-TL (yirmibeşmilyon) alınmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18-
 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Tahmini Bütçesi incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin 2002 Mali Yılı Tahmini Bütçesinin 2547 Sayılı Kanunun 58.maddesi uyarınca ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19-
 Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Gönül Durukafa’nın Almanya’nın Bonn Rheinische Friedrich Wilhelms Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak 15.11.2001 – 30.09.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 09.11.2001 tarih ve 7436 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Gönül Durukafa’nın Almanya’nın Bonn Rheinische Friedrich Wilhelms Üniversitesinde Türkçe Okutmanı olarak 15.11.2001 – 30.09.2002 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak’ın 06.11.2001 tarihinde Elginkan Vakfı’nda (Manisa) eğitim semineri vermek üzere; Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 13.11.2001 tarih ve 7360 sayılı yazısı ile eki incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Gönül Budak’ın 06.11.2001 tarihinde Elginkan Vakfı’nda (Manisa) eğitim semineri vermek üzere; Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesinin uygunluğuna, bu görevi ile ilgili Elginkan Vakfı tarafından 30.000.000.0-TL’nın Döner Sermaye Saymanlığına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21-
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Senkromec Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında imzalanan protokol gereği 01.09.2001 – 31.12.2002 tarihleri arasında “Toplam Değişim Projesinde” Prof.Dr. Ali Şen’in 16 ay süre ile Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşulu ile mesai saatleri dışında olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 13.11.2001 tarih ve 7361 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Senkromec Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında imzalanan protokol gereği 01.09.2001 – 31.12.2002 tarihleri arasında “Toplam Değişim Projesinde” Prof.Dr. Ali Şen’in 16 ay süre ile Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşulu ile mesai saatleri dışında olmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesinin uygunluğuna, verilecek bu hizmet karşılığında, Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’na KDV hariç toplam 3.456.000.000.-TL (üçmilyardörtyüzellialtımilyon)’nın, proje bedeli karşılığında İzmir Senkromec Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22-
 Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent kadrolarından Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Buca Eğitim Fakültesi’ne aktarma yapılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik anasanat dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Donanımı anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi anabilim dalına,
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 3.derece Yardımcı Doçent kadrosunun Mühendislik Fakültesi Cevher Hazırlama anabilim dalına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.