13.10.2015/1224

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.10.2015
Toplantı Sayısı : 1224

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adile Öniz hakkındaki raporlar.
 3. İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Pınar Narin Emirhan hakkındaki raporlar.
 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bülent Çukurova hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aytaç Gülcü hakkındaki raporlar.
 6. İşletme Fakültesi Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gürhan Aktaş hakkındaki raporlar.
 7. Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bahar Baran hakkındaki raporlar.
 8. Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Ekber Gülersoy hakkındaki raporlar.
 9. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mine Sezgül Kayseri Özer hakkındaki raporlar.
 10. Bergama Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Volkan Çeçen hakkındaki raporlar.
 11. Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Melek Merdivan’ın, TÜBİTAK bursu ile Avustralya/Monash Üniversitesi’nde 26.10.2015-26.04.2016 tarihleri arasındaki görevlendirilmesine bağlı olarak 20.10.2015 tarihinde Avustralya’ya gitmek üzere yola çıkacak olması nedeniyle 21.10.2015 tarihinde Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 12. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Muhammet Özekes’in, 2015 Nisan döneminde eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Bilgehan Yeşilova’nın asil jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 13. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kemal Arı’nın, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Atatürk Araştırma Merkezi’nin işbirliği ile Azerbaycan/ Gence’de 12.10.2015-16.10.2015 tarihleri arasında düzenlenen “VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi”nde sözlü sunum yapacak olması nedeniyle, 12.10.2015 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 14. Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. M.Fırat Kutluk’un, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde 15.10.2015-16.10.2015 tarihlerinde yapılacak olan IV. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu’nda bildiri sunacak olması nedeniyle 15.10.2015 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 15. Devlet Konservatuvarı’ndan Prof. M.Faruk Düzgün’ün, 2015 Nisan döneminde eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Erhan Özden’in çalışmalarının kendi uzmanlık alanından farklı olması nedeni ile asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 16. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Kıvanç Hekim’in uzman kadrosuna sürekli atanması konusu.
 17. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde görev yapan Özge Gümüş’ün, 09.11.2015 tarihinden itibaren 09.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 18. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Mustafa Emre Tuncer’in, 22.11.2015 tarihinden itibaren 22.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 19. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Hüseyin Ünüvar’ın, 23.11.2015 tarihinden itibaren 23.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 20. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İşletme Fakültesi’nde görev yapan Ayşe Işınsu Atalay’ın, 07.11.2015 tarihinden itibaren 07.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 21. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Kaner Kırmızı’nın, 16.11.2015 tarihinden itibaren 16.11.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 22. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Emine Dindar’ın, 19.12.2015 tarihinden itibaren 19.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 23. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan Münevver Palta’nın, 10.12.2015 tarihinden itibaren 10.12.2016 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 24. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 142.194,93 TL (yüzkırkikibinyüzdoksandörtliradoksanüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.932,20 TL (beşbindokuzyüzotuzikilirayirmikuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 43.530 TL (kırküçbinbeşyüzotuzlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi taslağı.
 29. Efes Meslek Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesi’nin 53.birimi olarak kabul edilmesi ve bir alt hesap açılması.
 30. 2547 Sayılı Kanunun 46.maddesi uyarınca B cetvelinde öngörülen örgün öğretim, tezli yüksek lisans ve doktora gelirlerinden ödenek kaydedilen tutarlardan, 2015-2016 eğitim öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize ücretsiz yemek yardımı yapılması.
 31. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 32. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Atila Akkoçlu’nun, 2015 Nisan döneminde eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Hanife Banu Ataman Yancı, Dr. Hacı Murat Şahin, Dr. Mert Aydoğmuş’un asıl jüri üyeliği görevlerinden ve Dr. Yakup Akif Afyon, Dr. Gürkan Yılmaz, Dr. Özlem Orhan’ın yedek jüri üyeliği görevlerinden, adayların alanının kendi alanının dışında olması nedeniyle çekilme isteği.
 33. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Yılmaz’ın, 2015 Nisan döneminde eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. İlteriş Murat Emsen ile ilgili yedek jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 34. Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Bilik’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 35. İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Niyazi Pınar’ın, Selçuk Belediyesi’nde üst düzey yönetici olarak görev süresinin 19.08.2015 tarihinden itibaren (tam zamanlı) 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca yeniden uzatılması.
 36. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Gürkan Beyazgül’ün, “Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı”na katılmak üzere, 26.10.2015-28.10.2015 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak Özdere-İzmir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 37. Yabancı Diller Yüksekokulu’na ABD uyruklu Judith Anne Mc Closkey’in, 14.12.2015 tarihinden itibaren 13.12.2017 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 38. Devlet Konservatuvarı’na Alman uyruklu Prof.Ildıko Zsuzsanna Moog’un, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 39. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Camille P.Baıly’nin, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 40. Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof.Hartmut Alexander Friedrich Lindemann’ın, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 41. Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Jehoshua Epstein’ın, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 42. Devlet Konservatuvarı’ndan Romen uyruklu Vladımır Lungu’nun, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 43. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Tursunov’un, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 44. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 45. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (doçent) olarak görev süresinin uzatılması.
 46. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Irak uyruklu Yrd.Doç.Dr. Harun Muayad Said’in, 15.12.2015 tarihinden itibaren 14.12.2016 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak görev süresinin uzatılması.
 47. Akademik kadrolar için atama izni istenmesi.
 48. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.

    

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
  Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
  Prof.      Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Samiye METE
  Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. M.Refik MAS
  Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
  Prof.Dr. Asuman ALTAY
  Raportör Semra MARMARA
Üniversite Yönetim Kurulu 13.10.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. ve 49. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adile Öniz ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Adile Öniz hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Adile Öniz’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- İşletme Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Pınar Narin Emirhan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Pınar Narin Emirhan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Pınar Narin Emirhan’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Bülent Çukurova ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Bülent Çukurova hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Bülent Çukurova’nın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aytaç Gülcü ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Aytaç Gülcü hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- İşletme Fakültesi Turizm ve Otel Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Gürhan Aktaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Gürhan Aktaş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Bahar Baran ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Bahar Baran hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Ekber Gülersoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Ekber Gülersoy hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Mine Sezgül Kayseri Özer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Mine Sezgül Kayseri Özer hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 10- Bergama Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Volkan Çeçen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Volkan Çeçen hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 11- Fen Fakültesi’nden Prof.Dr. Melek Merdivan’ın, TÜBİTAK bursu ile Avustralya/Monash Üniversitesi’nde 26.10.2015-26.04.2016 tarihleri arasındaki görevlendirilmesine bağlı olarak 20.10.2015 tarihinde Avustralya’ya gitmek üzere yola çıkacak olması nedeniyle 21.10.2015 tarihinde Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oyçokluğu (17 evet- 1 hayır) ile karar verildi.
KARAR 12- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Muhammet Özekes’in, 2015 Nisan döneminde eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Bilgehan Yeşilova’nın asil jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Kemal Arı’nın, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ve Atatürk Araştırma Merkezi’nin işbirliği ile Azerbaycan/ Gence’de 12.10.2015-16.10.2015 tarihleri arasında düzenlenen “VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi”nde sözlü sunum yapacak olması nedeniyle, 12.10.2015 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oyçokluğu (17 evet – 1 hayır) ile karar verildi.
KARAR 14- Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. M.Fırat Kutluk’un, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde 15.10.2015-16.10.2015 tarihlerinde yapılacak olan IV. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu’nda bildiri sunacak olması nedeniyle 15.10.2015 tarihinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavı jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oyçokluğu (17 evet – 1 hayır) ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı’ndan Prof. M.Faruk Düzgün’ün, 2015 Nisan döneminde eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Erhan Özden’in çalışmalarının kendi uzmanlık alanından farklı olması nedeni ile asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kurumsal İletişim ve Üniversitelerarası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Kıvanç Hekim’in, 04.03.2016 tarihinden itibaren 04.03.2018 tarihine kadar 2 yıl süre ile yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde görev yapan Özge Gümüş’ün, 09.11.2015 tarihinden itibaren 09.11.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Mustafa Emre Tuncer’in, 22.11.2015 tarihinden itibaren 22.11.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mimarlık Fakültesi’nde görev yapan Hüseyin Ünüvar’ın, 23.11.2015 tarihinden itibaren 23.11.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca İşletme Fakültesi’nde görev yapan Ayşe Işınsu Atalay’ın, 07.11.2015 tarihinden itibaren 07.11.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Kaner Kırmızı’nın, 16.11.2015 tarihinden itibaren 16.11.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan Emine Dindar’ın, 19.12.2015 tarihinden itibaren 19.12.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü’nde görev yapan Münevver Palta’nın, 10.12.2015 tarihinden itibaren 10.12.2017 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 142.194,93 TL (yüzkırkikibinyüzdoksandörtliradoksanüçkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 5.932,20 TL (beşbindokuzyüzotuzikilirayirmikuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 43.530 TL (kırküçbinbeşyüzotuzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Eylül ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 338,98 TL (üçyüzotuzsekizliradoksansekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2016 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi’nin ekteki şekilde kabulüne karar verildi.
KARAR 29- Efes Meslek Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesi’nin 53.birimi olarak kabul edilmesine ve bir alt hesap açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- 2547 Sayılı Kanunun 46.maddesi uyarınca B cetvelinde öngörülen örgün öğretim, tezli yüksek lisans ve doktora gelirlerinden ödenek kaydedilen tutarlardan, 2015-2016 eğitim öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize ücretsiz yemek yardımı yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolarda aktarma yapılmasına ve bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Atila Akkoçlu’nun, 2015 Nisan döneminde eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. Hanife Banu Ataman Yancı, Dr. Hacı Murat Şahin, Dr. Mert Aydoğmuş’un asıl jüri üyeliği görevlerinden ve Dr. Yakup Akif Afyon, Dr. Gürkan Yılmaz, Dr. Özlem Orhan’ın yedek jüri üyeliği görevlerinden, adayların alanının kendi alanının dışında olması nedeniyle çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Yılmaz’ın, 2015 Nisan döneminde eser inceleme aşamasından doçentlik sınavına başvuran Dr. İlteriş Murat Emsen ile ilgili yedek jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Bilik’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Niyazi Pınar’ın, Selçuk Belediyesi’nde üst düzey yönetici olarak görev süresinin 19.08.2015 tarihinden itibaren (tam zamanlı) 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca yeniden uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Rektörlüğümüz uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Gürkan Beyazgül’ün, “Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı”na katılmak üzere, 26.10.2015-28.10.2015 tarihleri arasında yolluklu (otobüs ile), yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38.13.00.01.01.3.9.00.2.03.03.01.01-908 no’lu harcama kaleminden karşılanarak Özdere-İzmir’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Yabancı Diller Yüksekokulu’na ABD uyruklu Judith Anne Mc Closkey’in, 14.12.2015 tarihinden itibaren 13.12.2017 tarihine kadar 5.421,49 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38- Devlet Konservatuvarı’na Alman uyruklu Prof.Ildıko Zsuzsanna Moog’un, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 9.750 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof.Jean Camille P.Baıly’nin, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 9.750 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Devlet Konservatuvarı’ndan Almanya uyruklu Prof.Hartmut Alexander Friedrich Lindemann’ın, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 9.750 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Devlet Konservatuvarı’ndan Almanya uyruklu Jehoshua Epstein’in, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 9.750 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Devlet Konservatuvarı’ndan Romen uyruklu Vladimir Lungu’nun, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 6.950 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Tursunov’un, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 6.950 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 6.950 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (öğretim görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 45- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Hollanda uyruklu Doç.Dr. Ralph Leo Johan Meuwissen’in, 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar 15.734,07 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Irak uyruklu Yrd.Doç.Dr. Harun Muayad Said’in, 15.12.2015 tarihinden itibaren 14.12.2016 tarihine kadar 8.900,78 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (yardımcı doçent) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi, 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolarda aktarma yapılmasına ve bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolarda aktarma yapılmasına ve bu kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi