13.10.2014/111

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
Toplantı Tarihi : 13.10.2014
Toplantı Sayısı : 110
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aykut SİFİL’ in Amgen İlaçları tarafından 29.09.2014 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Amgen Nefroloji Bilgi Tazeleme” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 30.09.2014 tarih ve 19955 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Novartis A.Ş. tarafından 16.04.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Fingolimod Nörodejenerasyon çalışması” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 01.10.2014 tarih ve 20024 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ ın Lilly İlaçları tarafından 03.11.2014 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Kısa Etkili Analog İnsülin ile Yoğunlaştırılmış İnsülin Tedavisi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 1.980,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 08.10.2014 tarih ve 20279 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Taner ÇAMSARI’ un sorumlu, Prof.Dr.Caner ÇAVDAR’ ın yardımcı araştırıcı oldukları Astellas Pharma tarafından desteklenen 1517-CL-0608 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 52.779,00 TL. (3 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 24.615,45 TL., Honararium bedeli 28.163,55 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 24.09.2014 tarih ve 19262 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın sorumlu oldukları Alexion Pharmaceuticals Inc tarafından desteklenen M07-001 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 4.200 EURO (4 hasta İçin Honararium bedeli 4.200 EURO) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 24.09.2014 tarih ve 19264 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Taner ÇAMSARI’ un sorumlu, Prof.Dr.Caner ÇAVDAR’ ın yardımcı araştırıcı oldukları Abbvie Tıbbi İlaçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen M11-352 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 93.470,00 TL. (10 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 12.775,00 TL., Honararium bedeli 80.695,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 10.10.2014 tarih ve 20568 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Dayimi KAYA’ nın oldukları Medtrotonic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd.Şti. tarafından desteklenen Proctorluk görevlendirilmesinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 1500 USD tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 10.10.2014 tarih ve 20577 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın sorumlu, Prof.Dr.Hayri ÖZSAN’ ın yardımcı araştırıcı oldukları Pharmacyclics, Inc. tarafından desteklenen PCYC-1116-CA protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam (2 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 8.654,23 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 1.762,86 TL., Honararium bedeli 5.883,87 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 02.10.2014 tarih ve 20090 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Güner Hayri ÖZSAN’ ın sorumlu araştırıcı oldukları Millennium Pharmaceuticals, Inc firması tarafından desteklenen C250007 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 212.566,23 TL. (7 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 111.777,68 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 5.218,79 TL., Tarama Başarısızlığı 8.069,76 TL., Honararium bedeli 87.500,00 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın 24.09.2014 tarih ve 19229 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
Toplantıya Katılanlar                                                                                                                                                                                   
Prof.Dr.Murat ÖZGÖREN                                                                                      
Prof.Dr.Tülay CANDA                                                                           
Prof.Dr.Mehmet Refik MAS
Prof.Dr.Yücel ARISOY
Haydar GÖK                                                                                                           
               
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 13.10.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aykut SİFİL’ in Amgen İlaçları tarafından 29.09.2014 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Amgen Nefroloji Bilgi Tazeleme” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 4.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
  
KARAR 2 Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Novartis A.Ş. tarafından 16.04.2014 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Fingolimod Nörodejenerasyon çalışması” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ ın Lilly İlaçları tarafından 03.11.2014 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Kısa Etkili Analog İnsülin ile Yoğunlaştırılmış İnsülin Tedavisi” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 1.980,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 4: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Taner ÇAMSARI’ un sorumlu, Prof.Dr.Caner ÇAVDAR’ ın yardımcı araştırıcı oldukları Astellas Pharma tarafından desteklenen 1517-CL-0608 protokol numaralı “Diyalize girmeyen kronik böbrek hastalarında anemi tedavisi için FG-4592’ nin etkinlik ve güvenirliğinin araştırıldığı gaz3, randomize çift kör, plasebo kontrollü bir” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan toplam 52.779,00 TL. (3 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 24.615,45 TL., Honararium bedeli 28.163,55 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın sorumlu oldukları Alexion Pharmaceuticals Inc tarafından desteklenen M07-001 protokol numaralı “PNH (Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri kayıt” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan toplam 4.200 EURO (4 hasta İçin Honararium bedeli 4.200 EURO) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Taner ÇAMSARI’ un sorumlu, Prof.Dr.Caner ÇAVDAR’ ın yardımcı araştırıcı oldukları Abbvie Tıbbi İlaçlar San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen M11-352 protokol numaralı “Tip 2 Diyabet ve Nefropatili hastalarda atrasentan’ ın renal sonuçlardaki etkilerine yönelik randomize, çok uluslu, çok merkezli, çift kör, pararlel, plasebo kontrollü bir çalışma-SONAR: Antrasentan ile diyabetik nefropati” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan toplam 93.470,00 TL. (10 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 12.775,00 TL., Honararium bedeli 80.695,00 TL. ) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Dayimi KAYA’ nın oldukları Medtrotonic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd.Şti. tarafından desteklenen Proctorluk görevlendirilmesinin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 1500 USD tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
 
 KARAR 8: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın sorumlu, Prof.Dr.Hayri ÖZSAN’ ın yardımcı araştırıcı oldukları Pharmacyclics, Inc. tarafından desteklenen PCYC-1116-CA numaralı “PCYC-1115-CA (PCI-32765 ile klorambusil’ in Karşılastırıldığı) çalışmasına katılmış kronik lenfositik lösemi (CLL) veya küçük lenfositik lösemisi (SLL) olan 65 yaş ve üzeri hastalarda açık etiketli uzatma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan toplam (2 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 8.654,23 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 1.762,86 TL., Honararium bedeli 5.883,87 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Güner Hayri ÖZSAN’ ın sorumlu araştırıcı oldukları Millennium Pharmaceuticals, Inc firması tarafından desteklenen C250007 protokol numaralı “Kök hücre nakline veya çok ajanlı kemoterapiye uygun olmayan relaps veya refrakter hodgkin lenfoma hastalarında brentuksimab vedotinin araştırıldığı tek kollu” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, ilgili firma tarafından yatırılan toplam 212.566,23 TL. (7 hasta İçin Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 111.777,68 TL., Gerekirse Uygulanacak Olan İşlemler İçin 5.218,79 TL., Tarama Başarısızlığı 8.069,76 TL., Honararium bedeli 87.500,00 TL.) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.