13.08.2018/491

Yayınlanma Tarihi: 17-08-2018

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.08.2018
Toplantı Sayısı : 491

GÜNDEM     :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Ülkemizin huzur, güven ve istikrar ortamını bozmaya yönelik ABD kaynaklı uluslararası girişimler karşısında kamuoyu duyurusu yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Nükhet HOTAR Prof. Arif Ziya TUNÇ
Prof.Dr. Aynur AKAY  Prof.Dr. M. Kadir YURDAKOÇ
Prof.Dr. Himmet KONUR Prof.Dr. Hülya NUTKU
Prof.Dr. Ercan AKPINAR   Doç.Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ     
Prof.Dr. Mustafa DAŞ  
Prof.Dr. Kadriye ERTEKİN   
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER  
Prof.Dr. Murat AYDOĞDU    
Prof.Dr. Kamil TÜĞEN  
Prof.Dr. Nükhet HOTAR  
Prof.Dr. Elif YAPRAK GÜLCAN   
Prof.Dr. Sibel ECEMİŞ KILIÇ  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Prof.Dr. Metin KOZAK     
Prof.Dr. Osman YILMAZ    
Prof.Dr. Gürbüz BÜYÜKYAZI   
Prof.Dr. Oğuz DİCLE    
Prof.Dr. Okan TUNA  
Prof.Dr. Hakkı UYAR  
Prof.Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ  
Prof.Dr. Yaşar UYSAL  
Prof.Dr. Osman BİLEN  
Prof.Dr. A.Gül BAYRAKTAROĞLU
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Talip GÜNGÖR  
Prof.Dr. Reyhan UÇKU  
Prof.Dr. Bülent ÇUKUROVA   
Prof.Dr. Günay ÇİFCİ  
Prof.Dr. Himmet KONUR  
Doç.Dr. Suat TÜRKOĞUZ   
Prof.Dr. Latif SALUM     
Prof.Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU  
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. H.Nur OLGUN  
Prof.Dr. Neslihan EMİROĞLU    
Prof.Dr. Metin ARIKAN     
Prof.Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL
Prof. Ümit İŞGÖRÜR   
Doç.Dr. A. Hamdi DELİORMANLI  
Prof.Dr. Arzu GENÇ   
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. M.Kürşad KUTLUK  
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK     
Prof.Dr. Kamil İŞERİ      
Raportör Arzu ARAZ ÇAĞLAR   

Üniversite Senatosu 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 11.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 4 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Süha Yılmaz ve Prof.Dr. Nihal Gelecek görevli/mazeretli olduğundan Müdür Vekilleri Doç.Dr. Suat Türkoğuz ve  Prof.Dr. Arzu Genç toplantıya katıldı.
Prof. Arif Ziya Tunç, Prof.Dr. Kadir Yurdakoç, Prof.Dr. Hülya Nutku ve Doç.Dr. Yusuf Gümüş görevli/mazaretli olduklarından toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-  Ülkemizin huzur, güven ve istikrar ortamını bozmaya yönelik ABD kaynaklı uluslararası girişimler karşısında Üniversite Senatosu olarak aşağıda açıklamanın kamuoyuna duyurulmasına ile karar verilmiştir.

“Ülkemizin huzur, güven ve istikrar ortamını bozmaya yönelik ABD kaynaklı uluslararası girişimler karşısında Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu açıklamasıdır:

Türkiye, dünyanın sayılı ekonomik güçlerinden biri olarak; siyasi istikrarı yakalamış, milleti ile devleti bütünleşmiş, uluslararası barışa öncülük etmiş, mazlumların ve mağdurların her daim hamisi olmuş büyük bir ülkedir. Suriye’den Somali’ye; Haiti’den Ekvator’a; Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar dünyanın birçok bölgesine samimiyetle yardım elini uzatan devletimiz, NATO’daki varlığıyla şer odaklarına karşı ön saflarda yer tutmuş ve son yıllardaki başarılı yükselişiyle de bölgesel aktör olması yanı sıra küresel güç olma yolunda da ilerlemiştir.  Türkiye’nin bu anlamlı ve güçlü duruşu, son günlerde bir takım çevreleri rahatsız etmiştir. Sahip olduğu gücü aziz milletimizin asil ve kararlı duruşundan alan ülkemizi, bazı oyun ve tehditlerle sözde ekonomik bir takım yaptırımlarla sindirmeye çalışmak, son derece tehlikeli ve düşmanca bir tutumdur. Türkiye’nin seçilmiş ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milli iradenin söz sahibi olduğu ülkemizin huzur, güven ve istikrar ortamına yönelik karanlık girişimler başlatılması ve aziz milletimizin varlığına kast edilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu olarak bizleri, derinden rahatsız etmiştir. 

Türkiye, demokrasinin işlediği sosyal bir hukuk devletidir. Kanun yapma güç ve iradesini bağımsız ve özgür yönetim anlayışını aziz milletimizden alan ülkemiz, her kararını kendi vicdani kanaati ile alır ve uygular. Devletimiz adli ve idari kararları, hukukun üstünlüğü ve bağımsızlık ilkesi içinde kendisi değerlendirir; bunun için hiçbir güç ve iradeden icazet almaz.

Milletimizin tarihi, bunun sayısız örnekleri ile doludur. Bugün ise ABD Başkanı Donald Trump’ın din adamı olduğu iddia edilen bir kişinin adli vakasını bahane göstererek akla hayale gelmedik girişimleri, açıklamaları, manipülasyonları son derece üzüntü vericidir.

ABD halkının temsilcisi sıfatı ile görevini insani sorumluluk ve evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde değerlendirmesi gereken bir kişinin hasmane bu tutumu, hayatın ve uluslararası diplomatik ilişkilerin gerçekleriyle uyumlu değildir.

Halkımız, yüzyıllardır her dinin mensubunu canı gönülden kucaklamayı bilmiş; etnik ve dinsel farklılıkları kendi zenginliği olarak görmüştür. Buna rağmen; 15 Temmuz Gecesi, hain bir eylem planı ile aziz milletimizin sırtına hançer saplamaya kalkan FETÖ elebaşını korumak ve kollamak da maalesef bugünkü ABD yönetiminin görevi haline gelmiştir. Bu durum, dostluk ve müttefiklikle asla bağdaştırılamaz.

Bizler, evrensel bilim anlayışımız, milli ve yerli duruşumuzla hakikati olduğu şekliyle göstermekte kararlıyız. Bu gerçeklikten yola çıkarak söyleyebiliriz ki; ülkemizi zor duruma sokmaya yönelik başlatılan döviz spekülasyonlarının, doğrudan ya da dolaylı yaptırım kararlarının ülkemizde kabul görmesi veya karşılık bulması mümkün değildir. Milletleri haksız yere zarara uğratmaya ve yok etmeye yönelik girişimler, etkisiz kalmaya mahkûmdur. Tarih tekerrürden ibarettir. ABD yönetiminin bir milleti yok etmek uğruna verdiği mücadele ve yaşadığı hüsranı hatırlaması için Vietnam’daki anılarına bakması yeterlidir.

Türkiye üzerinde ekonomik gerekçelerle baskı rejimi kurmaya ve hayal operasyonları gerçekleştirmeye çalışanlar, mutlaka kaybedecektir. Dünyanın merkezine kendisini koyarak; diğer bütün ulusları yok saymaya çalışmak, ekonomik savaşlar başlatmak, algı operasyonları yürütmek, hiçbir zaman kabul görmez. Bilim insanları olarak düşüncemiz şudur ki; halkımızı ve piyasaları tedirgin etmeye yönelik girişimler, asla kabul edilemez. Ülkemiz, sanayicisinden esnafına öğrencisinden bilim insanına kadar toplumumuzun her kesimi ile bu tür zorba girişimleri bertaraf edecek güçte ve inançtadır.

Türkiye’yi yıldırmaya yönelik girişimler, Çanakkale’de, Kocatepe’de, Kıbrıs’ta, Suriye’de ve 15 Temmuz’da olduğu gibi ekonomik cephede de sonuçsuz kalacaktır. Bizler, halkımızın ve vicdanımızın sesini dile getirmekten asla geri kalmayacağız. Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu olarak, aziz milletimizin, baki devletimizin ve seçilmiş irademizin her zaman yanındayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”