13.07.2020/548

Yayınlanma Tarihi: 19-11-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi: 13.07.2020                                                                          Toplantı Sayısı: 548

 

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ında yapılan değişiklik uyarınca, 17.06.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Üniversite Senatolarına bırakılan hususların belirlenmesi.
 2. Uzaktan öğretim ile yapılacak yaz okulu öğretimine ilişkin esasların görüşülmesi.
 3. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından öğrenci kabulü başvuru, sınav ve kayıt takviminin belirlenmesi.
 4. 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere, Üniversitemize bağlı enstitülerin tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil puan şartının aranmaması konusunun görüşülmesi.
 5. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İngilizce Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açılması.
 6. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İngilizce Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Doktora Programı açılması.
 7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Müzecilik Doktora Programı açılması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı bünyesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora Programı açılması.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Sosyoloji Doktora Programı açılması.
 10. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tıp Hukuku Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Tıp Hukuku Yüksek Lisans Programı açılması.
 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tıp Hukuku Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Tıp Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Programı açılması.
 12. Yabancı Diller Yüksekokulu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin görüşülmesi.
 13. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 20’nci maddesinde değişiklik yapılması.
 14. Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 21’inci maddesinde değişiklik yapılması.
 15. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Müzecilik Bölümleri arasında 2020-2021 öğretim yılından itibaren karşılıklı olarak çift anadal programı açılması ve öğretim planlarının onaylanması.

 

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Mustafa ALP

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR   

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI     

 

Prof.Dr. Aylin ALIN 

 

Dr.Öğretim Üyesi Cemal MEYDAN

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Doç.Dr. Uğur TÜTÜNCÜ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. İlyas SÖZEN

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Metin YAMAN 

 

Prof.Dr. Asım Oktay ERGENE

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ESER

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Doç.Dr. Başak OCAK

 

Doç.Dr. Sinem ÖNEN

 

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

 

Prof.Dr. Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN

 

Dr.Öğr. Üyesi Özgül VUPA ÇİLENGİROĞLU

 

Prof. Dr. Mehmet KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Hülya ELLİDOKUZ

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU  

 

Prof.Dr. Ali TOPAL  

 

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Devrim ERTÜRK

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK    

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN  

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Yılmaz AKGÜNDÜZ 

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ

 

Raportör Engin BASMACI   

 

 

Üniversite Senatosu 13.07.2020 Cuma günü saat 12.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında toplandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA yıllık izinli olduğundan yerine Dr.Öğretim Üyesi Cemal MEYDAN, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ’un görevli olması nedeniyle yerine Doç.Dr. Uğur TÜTÜNCÜ, Deniz Bilimleri ve Tek. Enstitüsü Müdür V. Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR görevli olması nedeniyle yerine Doç.Dr. Sinem ÖNEN, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL’in görevli olması nedeniyle yerine Prof.Dr. Raziye ÇAKICIOĞLU OBAN, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Prof.Dr.Özgür ÇELİK’in  sağlık mazereti nedeniyle yerine Dr.Öğretim Üyesi Özgül VUPA ÇİLENGİROĞLU, Onkoloji Enstitüsü Müdürü H.Nur OLGUN’un yıllık izinli olması nedeniyle yerine Prof.Dr. Hülya ELLİDOKUZ, Efes Meslek Yüksekokul Müdürü Doç.Dr.Ahmet Hamdi DELİORMANLI’nın görevli olması nedeniyle yerine Doç.Dr. Devrim ERTÜRK katıldı.

 

Hukuk Fakültesi Senato Temsilcisi Prof.Dr. Mustafa ALP yıllık izinli olması nedeniyle, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Senato Temsilcisi Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ kronik idari izinli olması nedeniyle katılamadı.

KARAR 1– Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

 

KARAR 2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ında yapılan değişiklik uyarınca, 17.06.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Üniversite Senatolarına bırakılan hususların belirlenmesine ilişkin konu görüşüldü.

 

Görüşmeler sonunda;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” ile 17.06.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı dikkate alınarak Uzaktan öğretim programları hariç olmak üzere,

 • Üniversitemize bağlı tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar ve enstitülerin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan derslerin (ortak zorunlu dersler dâhil) en az %15, en fazla %40’ının uzaktan öğretim yoluyla verilmesine,
 • Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin haftalık ders programı ile belirlenen tarih ve saatte eşzamanlı (senkron) olarak verilmesine, zorunlu hallerde verilemeyen derslerin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tarih ve saatte telafi edilmesine,
 • Uzaktan öğretim yoluyla açılacak derslere ilişkin oranların belirlenmesinde, programı tamamlamak için gerekli toplam AKTS değerinin dikkate alınmasına, her dönem için ayrı hesaplama yapılmamasına ancak derslerin mümkün olduğunca 2020-2021 eğitim öğretim yılında güz döneminde yoğunlaştırılmasına, diğer yıllarda ise dönemlere dağıtılmasına,
 • Uluslararası ortak lisans programlarında verilecek derslerinin oranların belirlenmesinde sadece Üniversitede verilen derslerin AKTS değerinin dikkate alınmasına,
 • Çift anadal ve yandal programlarında uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin oranlarının belirlenmesinde programın toplam AKTS değerinin dikkate alınmasına,
 • Hazırlık sınıfı bulunan programlarda (lisansüstü bilimsel hazırlık ve sanat hazırlık sınıfı dâhil) oranların hesaplanmasında hazırlık sınıfı AKTS değerlerinin de dikkate alınmasına,
 • Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, tüm programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin sadece uzaktan öğretim yoluyla verilmesine, aynı zamanda örgün öğretim yoluyla verilmemesine,
 • Yabancı dil hazırlık sınıfı için en az %15, en fazla %40 oranının, kurlara göre toplam ders saati üzerinden hesaplanmasına, ancak aynı gün ve saatte yapılacak dersin hem uzaktan öğretim hem de örgün öğretim yoluyla verilmemesine,
 • Her bir ders özelinde o dersin saatinin/müfredatının en az %15, en fazla %40’ının uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin uygun olmadığına,
 • Bu karar uyarınca uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde devam zorunluluğunun aranmamasına, derslerin sınavlarının denetimli olarak yapılmasına ve bu hususlar dışındaki iş ve işlemlerinin “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”a göre yürütülmesine,
 • Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin (ortak zorunlu dersler dâhil) ilgili fakülte/yüksekokul/enstitü kurul kararı ile belirlenerek, Uzaktan Öğretim Merkezi (DEUZEM) ile mutabakat sağlandıktan sonra her eğitim öğretim yılı başlamadan en az sekiz hafta önce Senato onayına gönderilmesine,
 • Birimlerin, öğrencileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet sitelerinde gerekli düzenlemeleri yapmalarına, açılan derslere ve programlarına ilişkin genel bilgiler ile ayrıntılı ders izlencelerini duyurmalarına,

oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 3 Uzaktan öğretim ile yapılacak yaz okulu öğretimine ilişkin esaslar görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

 

Uzaktan öğretim ile yapılacak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulunda;

 1. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin haftalık ders programı ile belirlenen tarih ve saatte eşzamanlı (senkron) olarak verilmesine, zorunlu hallerde verilemeyen derslerin ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tarih ve saatte telafi edilmesine,
 2. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerde devam zorunluluğunun aranmamasına,
 3. Yaz öğretiminde açılan derslere ait yarıyıliçi ve yarıyılsonu sınavlarının ödev, proje, sunum vb. yöntemlerle yapılmasına, bu değerlendirmeler sonucunda oluşan notların öğrenci bilgi sistemine işlenmesine,
 4. Ücretler ile bu hususlar dışındaki iş ve işlemlerin “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”a göre yürütülmesine,

oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 4- 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından öğrenci kabulü takviminin belirlenmesine ilişkin konu incelendi.

 

            Görüşmeler sonunda;

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yurt dışından öğrenci kabulü takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

2020 Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Takvimi

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

30 Mart 2020

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

15 Temmuz 2020

SINAV TARİHİ VE SAATİ

7 Ağustos 2020 – 10:00

SINAV SONUÇ İLANI

14 Ağustos 2020

YERLEŞTİRME SONUÇ İLANI

28 Ağustos 2020

KAYIT TARİHLERİ

7-18 Eylül 2020

 

KARAR 5- 2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere, Üniversitemize bağlı enstitülerin tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil puan şartının aranmamasına ilişkin konu görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

2020-2021 öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere, Üniversitemize bağlı enstitülerin tamamen Türkçe eğitim yapılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil puan şartının aranmamasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İngilizce Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 05.06.2020 tarihli ve E.45989 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İngilizce Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7 İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İngilizce Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Doktora Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 05.06.2020 tarihli ve E.45989 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere İngilizce Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Müzecilik Doktora Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 30.06.2020 tarihli ve 4056 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

 

Görüşmeler sonunda;

            Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Anabilim Dalı bünyesinde disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Müzecilik Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 9- Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı bünyesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 30.06.2020 tarihli ve 4056 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı bünyesinde Karşılaştırmalı Edebiyat Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 10- Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Sosyoloji Doktora Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 30.06.2020 tarihli ve 4056 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde Sosyoloji Doktora Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 11 Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tıp Hukuku Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Tıp Hukuku Yüksek Lisans Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 01.07.2020 tarihli ve 4111 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tıp Hukuku Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Tıp Hukuku Yüksek Lisans Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -12 Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tıp Hukuku Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Tıp Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Programı açılmasına ilişkin Müdürlüğün 01.07.2020 tarihli ve 4111 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tıp Hukuku Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında disiplinlerarası eğitim verilmek üzere Tıp Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) Programı açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 13 Yabancı Diller Yüksekokulu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimine ilişkin Müdürlüğün 30.06.2020 tarihli ve E.54702 sayılı yazısı ve eki incelendi.

 

 

Görüşmeler sonunda;

Yabancı Diller Yüksekokulu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin Yüksekokul Kurulunun 26.06.2020 tarihli 2020/05-1 sayılı kararında belirtildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR -14 Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 20’nci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 03.07.2020 tarihli ve  E.56081 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 20’nci maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

“Sınav ve çalışma sonuçlarının duyurulması

MADDE 20 – (1) Bütünleme, tek ders ve ek sınavlar hariç olmak üzere, bir sınavın veya yarıyıl içi ya da yıl içi çalışmasının sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin o yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasının ilgili öğretim elemanına teslim etmeleri gereken tarihten itibaren on gün içinde öğrencilere duyurulur. Bütünleme, tek ders ve ek sınavlar için bu süre beş gündür.

(2) “Bütünleme, tek ders ve ek sınavlar hariç olmak üzere, bir dersin ara sınav, yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı durumları, sınav evrakı ile birlikte not çizelgeleri halinde en geç o sınav gününü izleyen on gün içinde Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilir. Bütünleme, tek ders ve ek sınavlar için bu süre beş gündür.”

 

KARAR 15- Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 21’inci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün 02.07.2020 tarihli ve  E.55604 sayılı yazısı ve eki incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 21’inci maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

“Sınav ve çalışma sonuçlarının duyurulması

MADDE 21 – (1) Bütünleme, tek ders ve ek sınavlar hariç olmak üzere, bir sınavın veya yarıyıl içi ya da yıl içi çalışmasının sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin o yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasını ilgili öğretim elemanına teslim etmeleri gereken tarihten itibaren on gün içinde öğrencilere duyurulur. Bütünleme, tek ders ve ek sınavlar için bu süre beş gündür.

(2) Bütünleme, tek ders ve ek sınavlar hariç olmak üzere, bir dersin ara sınav, yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına giren öğrencilerin başarı durumları, sınav evrakı ile birlikte not çizelgeleri halinde en geç o sınav gününü izleyen on gün içinde Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilir. Bütünleme, tek ders ve ek sınavlar için bu süre beş gündür.”

 

KARAR 16- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Müzecilik Bölümleri arasında 2020-2021 öğretim yılından itibaren karşılıklı olarak çift anadal programı açılması ve öğretim planlarının onaylanmasına ilişkin Dekanlığın 02.07.2020 tarihli ve 1331 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Müzecilik Bölümleri arasında 2020-2021 öğretim yılından itibaren karşılıklı olarak çift anadal programı açılması ve öğretim planlarının Fakülte Kurulunun 01.07.2020 tarihli ve 97/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.