13.07.2004/710

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.07.2004
Toplantı Sayısı : 710

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İzmir Meslek Yüksekokulu?ndan Yrd.Doç.Dr. Avşar Kurgun, Öğr.Gör.Dr. Hülya Kurgun ve Öğr.Gör. Oğuz Sarvan?ın Ünivarsiade 2005 İdari İşler Komisyonu Organizasyon planı içinde yer alan Tesisler İşletmesi Oyunlar Köyünde Oyunlar Öncesi planlama ve oyunlar sırasındaki uygulamada eğitim ve öğretim görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 3. Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Boyacı?nın 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya?nın Münih Passau Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 4. Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Gönül Durukafa?nın 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya?nın Bonn Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 5. Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Duygu Öztin?in 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Fas Rabat Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 6. Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Hanife Güven?in 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İtalya Lecce Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görev süresinin uzatılması.
 7. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Candan Özoğul?un 2004/2005 eğitim öğretim yılı süresince Üniversitemiz Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Serkan Tüfekçi?nin Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 9. Kadriye Kaplan?ın Rektörlük uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 10. Üniversitemiz Hastanesi?nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında mesai dışı öğretim üyesi randevulu özel muayene ücreti 60.000.000.-TL.?nin 01.08.2004 tarihinden itibaren 75.000.000.-TL olarak uygulanması.
 11. Mimarlık Fakültesi ile Dokuz Eylül Bilim Merkezi Derneği arasında imzalanan ve Prof.Dr. Sezai Göksu, Yrd.Doç.Dr. Funda Aysel ve Araş.Gör. Ayşegül Altınörs?ün proje yürütücüsü olduğu ?Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İşi Projesi ? konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Gönül Budak?ın eğitim semineri vermek üzere 29.06.2004 tarihinde Elginkan Vakfı?nda (Manisa) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi; bu hizmet karşılığı ilgili vakıf tarafından 29.06.2004 tarihini takip eden hafta içerisinde KDV dahil 61.180.000.- TL?nın Döner Sermaye Saymanlığı?nın 60769 numaralı alt hesabına yatırılması.
 13. Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili Bülent Kıran hakkında Rektörlükçe açılan soruşturma neticesinde soruşturmacının, ilgili hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği?nin 33/c maddesi uyarınca ?Yönetim Görevinden Ayırma? cezası teklifi
 14. Sosyal Bilimler Enstitüsü?ne Azerbaycan Uyruklu Cahit Aliyev?in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca atanması
 15. Hukuk Fakültesi?nden Arş. Gör. Ertan Demirkapı?nın 01.10.2004-31.03.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve burslu olarak DAAD tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında Almanya?nın Johannes Gutenberg Üniversitesinde doktora tez konusu hakkında araştırma yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun değişik 39.maddesi ile Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5/a-2 ve 5/d maddeleri uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Mühendislik Fakültesi?nden Uzm. İ.Serkan Mısır?ın, Döner Sermaye Kapsamında kullanılan AMR 5990-1 veri kayıt cihazını tamir etmek üzere, 14-16/07/2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin İnşaat Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payından karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör.Dr. C.Okay Aksoy?un, Soma Bölgesindeki yer altı ocaklarında inceleme yapmak üzere, 14.07.2004 tarihinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payından karşılanarak Manisa?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Hülya Boyacıoğlu?nun, Gebze Teknoloji Enstitüsü?nde Avrupa Projesi ile ilgili düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere, 14-16/07/2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin ÇEVMER Döner Sermaye Payından karşılanarak Gebze-Kocaeli?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Akademik kadro aktarması.
 20. Akademik kadro aktarması.
 21. Yayın Komisyonunun 12.07.2004 tarih ve 247 sayılı kararı.
 22. Sosyal Bilimler Enstitüsü araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan Arş.Gör. Çağlar Aytaç?ın Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 yıl süreyle naklen atanması

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

 

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Adil ESEN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe ŞEBNEM ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 13.07.2004 Salı günü saat 14.00?de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Binnur Gürler görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. ve 22. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- İzmir Meslek Yüksekokulu?ndan Yrd.Doç.Dr. Avşar Kurgun, Öğr.Gör.Dr. Hülya Kurgun ve Öğr.Gör. Oğuz Sarvan?ın Ünivarsiade 2005 İdari İşler Komisyonu Organizasyon planı içinde yer alan Tesisler İşletmesi Oyunlar Köyünde Oyunlar Öncesi planlama ve oyunlar sırasındaki uygulamada eğitim ve öğretim görevlerini aksatmamak kaydıyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. İsmail Boyacı?nın 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya?nın Münih Passau Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Gönül Durukafa?nın 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya?nın Bonn Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Duygu Öztin?in 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Fas Rabat Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Buca Eğitim Fakültesi?nden Yrd.Doç.Dr. Hanife Güven?in 30.09.2004-30.09.2005 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak İtalya Lecce Üniversitesi?nde Türkçe okutmanı olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Candan Özoğul?un 2004/2005 eğitim öğretim yılı süresince Üniversitemiz Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Serkan Tüfekçi?nin Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Kadriye Kaplan?ın Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 yıl süre ile naklen 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Üniversitemiz Hastanesi?nde Döner Sermaye İşletmesi kapsamında mesai dışı öğretim üyesi randevulu özel muayene ücreti 60.000.000.-TL.?nin 01.08.2004 tarihinden itibaren 75.000.000.-TL olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mimarlık Fakültesi ile Dokuz Eylül Bilim Merkezi Derneği arasında imzalanan ve Prof.Dr. Sezai Göksu, Yrd.Doç.Dr. Funda Aysel ve Araş.Gör. Ayşegül Altınörs?ün proje yürütücüsü olduğu ?Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İşi Projesi ? konulu protokolün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve 10.000.000.000.- TL + KDV tutarındaki proje bedeli ödemesinin imzalanan protokolde belirtildiği şekliyle yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Gönül Budak?ın eğitim semineri vermek üzere 29.06.2004 tarihinde Elginkan Vakfı?nda (Manisa) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi; bu hizmet karşılığı ilgili vakıf tarafından 29.06.2004 tarihini takip eden hafta içerisinde KDV dahil 61.180.000.- TL?nın Döner Sermaye Saymanlığı?nın 60769 no?lu alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Bülent Kıran hakkında Rektörlükçe açılan soruşturma neticesinde; soruşturmacının Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği?nin 7/c maddesi uyarınca ?Yönetim Görevinden Ayırma? cezası teklifinin aynen kabulüne ve ilgilinin tecziyesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Sosyal Bilimler Enstitüsü?ne Azerbaycan Uyruklu Cavid Aliyev?in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2004 tarihine kadar brüt 1.595.925.000.- TL ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Hukuk Fakültesi?nden Arş. Gör. Ertan Demirkapı?nın 01.10.2004-31.03.2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve burslu olarak DAAD tarafından tahsis edilen araştırma bursu kapsamında Almanya?nın Johannes Gutenberg Üniversitesi?nde doktora tez konusu hakkında araştırma yapmak üzere 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi?nden Uzm. İ.Serkan Mısır?ın, Döner Sermaye Kapsamında kullanılan AMR 5990-1 veri kayıt cihazını tamir etmek üzere, 14-16/07/2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (Otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin İnşaat Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payından karşılanarak Ankara?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör.Dr. C.Okay Aksoy?un, Soma Bölgesindeki yer altı ocaklarında inceleme yapmak üzere, 14.07.2004 tarihinde (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin Maden Mühendisliği Bölümü Döner Sermaye Payından karşılanarak Manisa?da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Mühendislik Fakültesi?nden Arş.Gör. Hülya Boyacıoğlu?nun, Gebze Teknoloji Enstitüsü?nde Avrupa Projesi ile ilgili düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere, 14-16/07/2004 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinin ÇEVMER Döner Sermaye Payından karşılanarak Gebze-Kocaeli?de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- 2004-2005 öğretim yılında okutulacak derslerin, ders içeriklerinin ve yönetmeliklerin yer aldığı ?Eğitim Kılavuzu? nun basımına,
a) Basılacak miktarın : 150 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no : 09.8888.5300.000/Dİ.04.033.343 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 150 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Sosyal Bilimler Enstitüsü araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan Arş.Gör. Çağlar Aytaç?ın Rektörlüğümüz uzman kadrosuna 1 yıl süre ile naklen 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.