13.03.2017/233

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
 
 
Toplantı Tarihi: 13.03.2017
Toplantı Sayısı: 233
 
GÜNDEM:
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. firması tarafından 03/04/2017 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Tip 2 Diyabette Vaka” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.800,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji 07/03/2017 tarih ve 104 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ ın Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. firması tarafından 23/03/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Herşey Yolunda” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 07/03/2017 tarih ve 105 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3-Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrah Serkan YENER’ in Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. firması tarafından 28/03/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Hersey Yolunda Toplantısı Ege-3” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 07/03/2017 tarih ve 103 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. firması tarafından 12/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Trajenta Web Canlı Konferans 2017-1” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 07/03/2017 tarih ve 102 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Gen İlaç A.Ş. firması tarafından 01/04/2017 tarihinde Kıbrıs’ da düzenlenen “Multipl Slkleroz Tedavi Yönetimi ve Natalizumab Klinik Deneyimi” konulu uydu sempozyumunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.664,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı 27/02/2017 tarih ve 211 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
6- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın Amgen İlaç Ltd.Şti. firması tarafından 07/02/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Erişkin ALL Danışma Kurulu” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı 07/03/2017 tarih ve 45 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın aBB firması tarafından 26/11/2016 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Venoetoclax danışma kurulu toplantısında venoetoclax’ ın yeri” konulu toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.800,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı 07/03/2017 tarih ve 48 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın aBB firması tarafından 23/11/2016 tarihinde Ankara’ da düzenlenen “Erişkin ALL tedav ihtiyaçları” konulu toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı 07/03/2017 tarih ve 44 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
9- Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMELEKÇİ’ nin sorumlu araştırmacı, Prof.Dr.A.Serkan YENER’ in olduğu Cortendo AB firması tarafından desteklenen “COR-2012-01” Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 18.697,95 TL. (1 hasta için) Honararium bedeli 13.690,95 TL., Rutinde uygulanacak olan işlemler 1.327,00 TL., Diğer 3.680,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 09/03/2017 tarih ve 1239 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
10- Tıp Fakültesi Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Merck Sharp&Dohme firması tarafından 28/03/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Gram pozatif Bakteri Infeksiyonları ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konulu toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.540,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anbilim Dalı 02/03/2017 tarih ve 62 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
  
Toplantıya Katılanlar                                                               
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                                          
Prof.Dr.Oğuz DİCLE
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Doç.Dr.Özhan ÖZDOĞAN
Haydar GÖK           
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 13/03/2017 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
 
KARAR 1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış AKINCI’ nın Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. firması tarafından 03/04/2017 tarihinde Muğla’ da düzenlenen “Tip 2 Diyabette Vaka” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.800,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fırat BAYRAKTAR’ ın Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. firması tarafından 23/03/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Herşey Yolunda” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrah Serkan YENER’ in Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. firması tarafından 28/03/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Hersey Yolunda Toplantısı Ege-3” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.200,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tevfik DEMİR’ in Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş. firması tarafından 12/04/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Trajenta Web Canlı Konferans 2017-1” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.500,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Serkan ÖZAKBAŞ’ ın Gen İlaç A.Ş. firması tarafından 01/04/2017 tarihinde Kıbrıs’ da düzenlenen “Multipl Slkleroz Tedavi Yönetimi ve Natalizumab Klinik Deneyimi” konulu uydu sempozyumunda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.664,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 6: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın Amgen İlaç Ltd.Şti. firması tarafından 07/02/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Erişkin ALL Danışma Kurulu” toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın aBB firması tarafından 26/11/2016 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Venoetoclax danışma kurulu toplantısında venoetoclax’ ın yeri” konulu toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.800,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 8- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ ın aBB firması tarafından 23/11/2016 tarihinde Ankara’ da düzenlenen “Erişkin ALL tedav ihtiyaçları” konulu toplantısına danışman olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Abdurrahman ÇÖMELEKÇİ’ nin sorumlu araştırmacı, Prof.Dr.A.Serkan YENER’ in olduğu Cortendo AB firması tarafından desteklenen “COR-2012-01 “Endojen cushing sendromu tedavisinde coor-003 (2s,4r ketokonazol) maddesinin güvenliği ve etkinliğini değerlendirme için açık etkili bir çalışma” isimli klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan 618.697,95 TL. (1 hasta için) Honararium bedeli 13.690,95 TL., Rutinde uygulanacak olan işlemler 1.327,00 TL., Diğer 3.680,00 TL. tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
 KARAR 10: Tıp Fakültesi Infeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Vildan AVKAN OĞUZ’ un Merck Sharp&Dohme firması tarafından 28/03/2017 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Gram pozatif Bakteri Infeksiyonları ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı” konulu toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.540,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
  
 
 
Prof. Dr. Banu Esra ASLANERTİK
İmza
 
 
 
 
Prof.Dr.Erkan DEREBEK                                                                Prof.Dr.Oğuz DİCLE   
                İmza                                                                                                İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doç.Dr.Özhan ÖZDOĞAN                                                                                Haydar GÖK
               İmza                                                                                                            İmza