13.03.2012/1052

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 13.03.2012
Toplantı Sayısı : 1052

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Amaç Kiray hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Topal hakkındaki raporlar.
 4. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Harun Güçlüsoy hakkındaki raporlar.
 5. Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay hakkındaki raporlar.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammet Duman hakkındaki raporlar.
 7. İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Gül Bayraktaroğlu hakkındaki raporlar.
 8. Rize Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ozan Bayazıt’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Serdar Sünnetçioğlu’nun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Setenay Akduman’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Hakkı Şah Yasdıman’ın “11 Eylül 2001 sonrası Amerika’da Müslüman Hıristiyan İlişkileri” konulu araştırma projesi kapsamında American Islamic College bünyesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.06.2012-31.08.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) ABD/Chicago’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Elif Subaşı’nın, London Üniversitesi Kimya Bölümü’nde misafir araştırmacı statüsünde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.06.2012-15.07.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Alper Elçi’nin, Amerika Birleşik Devletleri California Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde “İklim Değişikliğinin Yer Altı Suyuna Etkilerini Modelleme” konusunda misafir araştırmacı olarak araştırma-inceleme yapmak üzere 29.06.2012-02.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğul Zengingönül’ün, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki görevlendirilmesinin 19.03.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca yeniden uzatılması.
 15. Sürekli Eğitim Merkezi’nde ders veren öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 22.472,66 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 15.084,75 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi’nin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 3.784 TL aktarma yapılması.
 18. Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin döner sermaye hesabında bulunan tutarın Mühendislik Fakültesi döner sermaye hesabına aktarılması ve Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin Mühendislik Fakültesi döner sermaye hesabı üzerinden yürütülmesi.
 19. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 78.764,35 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Üniversitemizin kuruluşunu planladığı “Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi” için Tınaztepe Yerleşkesi sınırları içerisinde kalan 17.412,76 m2’lik alan ile İnciraltı Yerleşkesi sınırları içerisinde kalan 10.487,20 m2’lik alanın bölge alanı olarak kullanılmak üzere ayrılması.
 21. Akademik kadrolara atama izni istenmesi.
 
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Prof.Dr. Serdar KURT
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
Raportör Prof.Dr.Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 13.03.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 6., 7., 19., 20. ve 21. maddenin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Amaç Kiray ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Amaç Kiray hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Amaç Kiray’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi Ulaştırma Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Topal ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Topal hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Harun Güçlüsoy ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Harun Güçlüsoy hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ece Kılınç Aksay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Muhammet Duman ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Muhammet Duman hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Muhammet Duman’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İşletme Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ayşe Gül Bayraktaroğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ayşe Gül Bayraktaroğlu hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Ayşe Gül Bayraktaroğlu’nun profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rize Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Ozan Bayazıt’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Arş.Gör. Serdar Sünnetçioğlu’nun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör. Setenay Akduman’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İlahiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Hakkı Şah Yasdıman’ın “11 Eylül 2001 sonrası Amerika’da Müslüman Hıristiyan İlişkileri” konulu araştırma projesi kapsamında American Islamic College bünyesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01.06.2012-31.08.2012 tarihleri arasında yolluklu, yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu olarak (sağlık sigortası giderleri dahil) ABD/Chicago’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Fen Fakültesi’nden Doç.Dr. Elif Subaşı’nın, London Üniversitesi Kimya Bölümü’nde misafir araştırmacı statüsünde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.06.2012-15.07.2012 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. Alper Elçi’nin, Amerika Birleşik Devletleri California Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde “İklim Değişikliğinin Yer Altı Suyuna Etkilerini Modelleme” konusunda misafir araştırmacı olarak araştırma-inceleme yapmak üzere 29.06.2012-02.09.2012 tarihleri arasında yolluklu, (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğul Zengingönül’ün, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki görevlendirilmesinin 19.03.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca yeniden uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Sürekli Eğitim Merkezi’nde ders veren öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 22.472,66 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Mart ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 15.084,75 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun 07.03.2012 tarih ve 6/2 sayılı kararında belirlenen oranlarda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Ses Kayıt Stüdyosu, Akustik ve Bilişsel Müzikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi’nin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 3.784 TL tutarın, Merkez Yönetim Kurulu Kurulu’nun 06.03.2012 tarih ve 5/1 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulunun 26.12.2011 tarih ve 5/1 sayılı kararı doğrultusunda; döner sermaye hesabında bulunan tutarın Merkezin ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere  Mühendislik Fakültesi döner sermaye hesabına aktarılmasına ve Merkezin döner sermaye faaliyetlerinin Mühendislik Fakültesi döner sermaye hesabı üzerinden yürütülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 78.764,35 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve yönetici payı ödenmesine, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 12.03.2012 tarih ve 11/1 sayılı kararında belirlenen oranlarda kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemizin kuruluşunu planladığı “Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi” için;
a)Tınaztepe Yerleşkesi sınırları içerisinde kalan İzmir İli, Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi, 800 Ada, 11 Parsel no’lu taşınmaz üzerinde, 17.412,76 m2’lik alan ile,
b)İnciraltı Yerleşkesi sınırları içerisinde kalan İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı Mahallesi, 2892 Ada, 61 Parselin 10.487,20 m2’lik kısmı ile bu kısım üzerinde bulunan 4.030 m2 kapalı inşaat alanına sahip betonarme binanın; Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanı olarak kullanılmak üzere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Akademik kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.