12.12.2011/22

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 12.12.2011
Toplantı Sayısı : 22
 
GÜNDEM                                :
 
1.        Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şevket Erbil ÜNSAL ‘ın Pfizer İlaçları tarafından 20.04.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “Çocuk Çağı Romatizmal Hastalıkları” konulu konferansa konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.650,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 09.12.2011 tarih ve 28548 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
2.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Taner ÇAMSARI ‘nın Eczacıbaşı Baxter Hasten Ürünleri San. A.Ş. tarafından 09.12.2011tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “İzmir Nefroloji Toplantısı ” na oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 1.665,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 12.12.2011 tarih ve 28665 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Caner ÇAVDAR ‘ın Eczacıbaşı Baxter Hasten Ürünleri San. A.Ş. tarafından 09.12.2011tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “İzmir Nefroloji Toplantısı ” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 2.664,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Dekanlığın 12.12.2011 tarih ve 28664 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Toplantıya Katılanlar:                                                                       Toplantıya Katılmayanlar:                                 
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                          Prof. Dr. M.Ali ÖZCAN
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof. Dr. Yücel ARISOY
Metin UÇAR
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 12.12.2011 Pazartesi günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında, bir üye dışında  diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN görevlendirmesi olduğundan toplantıya katılamamıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine karar verildi.
KARAR 1: Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şevket Erbil ÜNSAL ‘ın Pfizer İlaçları tarafından 20.04.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “Çocuk Çağı Romatizmal Hastalıkları” konulu konferansa konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.650,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 2: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Taner ÇAMSARI ‘nın Eczacıbaşı Baxter Hasten Ürünleri San. A.Ş. tarafından 09.12.2011tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “İzmir Nefroloji Toplantısı ” na oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 1.665,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 3: Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Caner ÇAVDAR ‘ın Eczacıbaşı Baxter Hasten Ürünleri San. A.Ş. tarafından 09.12.2011tarihinde İzmir’ de düzenlenmiş olan “İzmir Nefroloji Toplantısı ” na konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili hastane tarafından ödenecek 2.664,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.