12.12.2006/811

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.12.2006
Toplantı Sayısı : 811

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Binnaz Demirkan hakkındaki raporlar.
 3. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Gülden Ertuğrul’un, 25.12.2006 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına yoğunluğu nedeniyle katılamayacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 4. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Melda Sur’un 25.12.2006 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına mazereti nedeniyle katılamayacağından Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 5. Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji’nin 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Okt. Claudia Adam’ın 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Senem Değer’in Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesi.
 9. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İlkay Şimşek’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.02.2007 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 10. Uzman Hülya Özenen’in Bilgi Üniversitesi’nde yapılacak olan “Gepgenç Festivali”ne katılmak üzere 07.12.2006-10.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, (resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-09-09-6-0-07-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in 4. Antalya Sağlık Zirvesi’ne katılmak üzere 15.12.2006-16.12.2006 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Taylan Demirci’nin Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hücre Biyofiziği ve Hücresel Mühendislik Bölümünde araştırma ve inceleme yapmak üzere 31.12.2006-30.05.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mevlüt Kemal’in Kömür ve Enerji Seminerinde “Kömür Hazırlama ve Zenginleştirmedeki Gelişmeler” konulu bildiriyi sunmak üzere 15.12.2006-16.12.2006 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 14. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Alpaslan Turgut’un 14. Uluslararası Fototermal ve Fotoakustik Konferansına katılmak üzere 06.01.2007-09.01.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, 350 Dolar destekli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Kahire/Mısır’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Onkoloji Enstitüsü’nden istifa ederek görevinden ayrılan Prof.Dr. Sirac Dilber’in 2547 Sayılı Kanunun 60/b-maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanması.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden emekli olarak ayrılan Prof.Dr. Ahmet Çakır’ın 2547 Sayılı Kanunun 60/b-maddesi uyarınca yeniden profesör kadrosuna atanması.
 17. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Murat Ellez’in 01-15 Aralık 2006 tarihleri arasındaki Cuma günlerinde İzmir Özel Türk Kolejlinde “Ölçme Değerlendirme ve Taksonometri” konusunda seminer vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili kurum tarafından saat başına KDV hariç 50,00.-YTL’den hesaplanacak tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 18. Üniversitemiz Hastanesi Gastroentereloji Anabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. Mesut Akarsu’nun sorumlu, kısmi statüde çalışan Prof.Dr. Ethem Tankurt’un yardımcı araştırmacı olduğu A1463-048 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 19. Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Özer Badak’ın sorumlu, Dr. Ömer Şenaslan’ın yardımcı araştırmacı olduğu CVEA489A2302 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 20. Üniversitemiz Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalından Doç.Dr. Özalp Karabay’ın sorumlu, Dr. Aycan Kavala’nın yardımcı araştırmacı olduğu XPR4563A/4001 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 21. Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalında kısmi statüde görev yapan Prof.Dr. Köksal Alptekin’in sorumlu, Doç.Dr. Berna Binnur Akdede’nin yardımcı araştırıcı olduğu Sanofi-Synthelabo İlaç A.Ş Firması tarafından desteklenen R 00860 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 22. Üniversitemiz Hastanesi Onkoloji Bilim Dalından Prof.Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı olduğu Schering Plough Sağlık Tanıtım Reklam ve Turizm Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Firması tarafından desteklenen P04445 protokol ve 06/22-30 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 23. Üniversitemiz Hastanesi Romatoloji Bilim Dalında kısmi statüde görev yapan Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un sorumlu, Prof.Dr. Fatoş Önen’in yardımcı araştırıcı olduğu Centocor İnc Firması tarafından desteklenen C 0524T05 protokol ve 06/18-47 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 24. Üniversitemiz Hastanesi Romatoloji Bilim Dalında kısmi statüde görev yapan Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un sorumlu, Prof.Dr. Fatoş Önen’in yardımcı araştırıcı olduğu Centocor İnc Firması tarafından desteklenen C 0524T06 protokol ve 06/18-11 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 25. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Alkan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu komisyonda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermesi karşılığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Döner Sermaye hesabına yatırılan bedelin yasal kesintilerden sonra ilgili öğretim üyesine ödenmesi.
 26. Akademik kadro aktarması.
 27. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Doç.Bedri Karayağmurlar’ın 2006-2007 etkinlik sezonunda Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak sergilerin oluşturulmasında ve eser seçimlerinde danışmanlık yapmak üzere Ekim 2006-Haziran 2007 tarihleri arasında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 28. Üniversitemiz Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hale Akpınar ve Yrd.Doç.Dr. Müjde Soytürk’ün Novartis Sağlık Ürünleri ile CHTF919ATR03 protokol numaralı çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 29. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 11.12.2006 tarih ve 300 sayılı kararı.
 30. Akademik kadro aktarması.
 31. Akademik kadro aktarması.
 32. Uzman Özge Doğan’ın Türk Patent Enstitüsü’nde verilecek eğitime katılmak üzere 18-22 Aralık 2006 tarihinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 33. Yrd.Doç.Dr.Pınar ÖZER’in, ODTÜ ve BİLKENT’te Kariyer Merkezi Görüşmeleri yapmak üzere 15/12/2006-16/12/2006 tarihlerinde (yol dahil) Yolluklu (Uçak ile)-Yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-04-01-3-9-06-2-03-3-1- 01 no’lu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 34. Akademik kadro aktarması.
 35. Üniversitemiz Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan bazı taşınmazlar için 4650 Sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca “Kamu Yararı Kararı” alınması.
 36. Buca Eğitim Fakültesi 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında Fakülte-Okul işbirliği programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayıları.
 37. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılında Enstitü-Okul işbirliği programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayıları.
  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN  
  Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN  
  Prof.Dr. Adil ESEN  
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
  Prof. Cengiz ÇEKİL  
  Prof.Dr. Polat SOYER  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
  Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN  
  Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
  Prof.Dr. Öcal USTA  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 12.12.2006 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir görevli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Yasemin Arbak toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Sedef Gidener yıllık izinli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. 34., 35., 36. ve 37. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan Doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Binnaz Demirkan ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Binnaz Demirkan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Gülden Ertuğrul’un, 25.12.2006 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına yoğunluğu nedeniyle katılamayacağına ilişkin mazereti, Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca uygun bulunmadığından reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Melda Sur’un 25.12.2006 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına mazereti nedeniyle katılamayacağına ilişkin mazereti Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca uygun bulunmadığından reddine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta olan Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyana Yakhno’nun 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (6.556,10.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde görev yapmakta olan Makedonya uyruklu Arş.Gör. Sali Saliji’nin 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt 1.660,94.-YTL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Araştırma Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Buca Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan İngiliz uyruklu Okt. Claudia Adam’ın 01.01.2007 tarihinden itibaren 31.12.2007 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının aynı brüt 1.466,27.-YTL ücret ödenmek suretiyle (kendisi asıl ücretini DAAD’den alacağı için en düşük okutman ücreti ödenmek suretiyle) sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden yüksek lisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Senem Değer’in Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak doktora eğitimine 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. İlkay Şimşek’in kısmi statüdeki görev süresinin 01.02.2007 tarihinden itibaren iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Uzman Hülya Özönen’in Bilgi Üniversitesi’nde yapılacak olan “Gepgenç Festivali”ne katılmak üzere 07.12.2006-10.12.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, (resmi araç ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-09-09-6-0-07-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak İstanbul’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Sedef Gidener’in 4. Antalya Sağlık Zirvesi’ne katılmak üzere 15.12.2006-16.12.2006 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Taylan Demirci’nin Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hücre Biyofiziği ve Hücresel Mühendislik Bölümünde araştırma ve inceleme yapmak üzere 31.12.2006-30.05.2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Almanya’da görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Mevlüt Kemal’in Kömür ve Enerji Seminerinde “Kömür Hazırlama ve Zenginleştirmedeki Gelişmeler” konulu bildiriyi sunmak üzere 15.12.2006-16.12.2006 tarihlerinde (yol hariç) yolluklu (uçak ile) yevmiyeli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Alpaslan Turgut’un 14. Uluslararası Fototermal ve Fotoakustik Konferansına katılmak üzere 06.01.2007-09.01.2007 tarihleri arasında (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli, 350 Dolar destekli olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi bütçesinden karşılanarak Kahire/Mısır’da 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Onkoloji Enstitüsü’nden istifa ederek görevinden ayrılan Prof.Dr. Siraç Dilber’in 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca atanmasının uygun olacağı şeklinde oybirliği ile olumlu görüş bildirildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden emekli olarak ayrılan Prof.Dr. Ahmet Çakır’ın 2547 Sayılı Kanunun 60/b maddesi uyarınca atanmasının uygun olacağı şeklinde oybirliği ile olumlu görüş bildirildi.
KARAR 17- Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Murat Ellez’in 01-15 Aralık 2006 tarihleri arasındaki Cuma günlerinde İzmir Özel Türk Kolejlinde “Ölçme Değerlendirme ve Taksonometri” konusunda seminer vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili kurum tarafından saat başına KDV hariç 50,00.-YTL’den hesaplanacak tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799887-5006 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- a) Üniversitemiz Hastanesi Gastroentereloji Anabilim Dalından Yrd.Doç.Dr. Mesut Akarsu’nun sorumlu araştırmacı olduğu A1463-048 protokol numaralı “Kronik Hepatit B Virüsü İnfeksiyonu ve Hepatit Yetmezlik Belirtisi Olan Vakalarda Entekavirin Etkinlik ve Güvenilirliğinin Adefovir ile Karşılaştırılması” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Gastroentereloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Ethem Tankurt’un Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalından Doç.Dr. Özer Badak’ın sorumlu, Dr. Ömer Şenaslan’ın yardımcı araştırmacı olduğu CVEA489A2302 protokol numaralı “Ortadan ağıra değişen düzeyde hipertansiyonu olan hastalarda valsartan/HCTZ valsartan/amlodipin ve HCTZ/amlodipin ile karşılaştırmalı olarak valsartan/HCTZ/amlodipin kombinasyonunun etkinlik ve güvenilirliğini değerlendiren 8 haftalık, çok merkezli, randomize, çift-kör, paralel gruplu bir çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemiz Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalından Doç.Dr. Özalp Karabay’ın sorumlu, Dr. Aycan Kavala’nın yardımcı araştırmacı olduğu XPR4563A/4001 protokol numaralı “Akut venöz tromboembolik hastalıkta günde tek doz enoksaparin tedavisinin etkililiğinin değerlendirildiği açık etiketli, tek kollu, çok merkezli, faz IV” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- a) Üniversitemiz Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalından Doç.Dr. Berna Binnur Akdede’nin yardımcı araştırıcı olduğu Sanofi-Synthelabo İlaç A.Ş Firması tarafından desteklenen R 00860 protokol numaralı “Şizofreni hastalarında metabolik bozuklukların değerlendirilmesi için epidemiyolojik çalışma” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Psikiyatri Anabilim Dalından Prof.Dr. Köksal Alptekin’in Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Üniversitemiz Hastanesi Onkoloji Bilim Dalından Prof.Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı olduğu Schering Plough Sağlık Tanıtım Reklam ve Turizm Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Firması tarafından desteklenen P04445 protokol ve 06/22-30 etik kurul numaralı “Metastatik meme kanserinin birinci basamak kemoterapisinde pegile lipozomal doksorubisin ile kapesitabin tedavisini karşılaştıran, çok uluslu, sponsorun ülke birimlerince desteklenen, randomize, açık etiketli çalışma (PELİCAN)” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- a)Üniversitemiz Hastanesi Romatoloji Bilim Dalından Prof.Dr. Fatoş Önen’in yardımcı araştırıcı olduğu Centocor İnc Firması tarafından desteklenen C 0524T05 protokol ve 06/18-47 etik kurul numaralı “Metotreksat denenmemiş aktif romatoid artriti olan bireylerde, subkutan olarak uygulanan, tam bir insan anti-TNFa monoklonal antikoru olan golimumab’ın, çok-merkezli, rastgeleleştirilmiş, çift-kör, plasebo-kontrolü” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına,
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Romatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- a) Üniversitemiz Hastanesi Romatoloji Bilim Dalından Prof.Dr. Fatoş Önen’in yardımcı araştırıcı olduğu Centocor İnc Firması tarafından desteklenen C 0524T06 protokol ve 06/18-11 etik kurul numaralı “Metotreksat tedavisine rağmen aktif romatoid atriti olan bireylerde, subkutan olarak uygulanan, tam bir insan anti-TNFa monoklonal antikoru olan golimumab’ın, çok-merkezli, rastgeleleştirilmiş, çitf-köt, plasebo-kontrolü” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına
b) 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2. maddesi uyarınca kısmi statüde görev yapmakta olan Romatoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Nurullah Akkoç’un Döner Sermaye gelirlerinden ücret ve ödenek almasının mümkün olmadığına ve durumun ilgiliye bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Hüseyin Alkan’ın Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturmuş olduğu komisyonda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermesi karşılığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Döner Sermaye hesabına yatırılan bedelin KDV hariç (2.412,00.-YTL) net tutardan %15 peşin gelir, %5 AFS payı, %35 Fakülte payı (mal ve hizmet alımı) ayrılarak kalan %45’lik tutarın ilgili öğretim üyesine ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Doç.Bedri Karayağmurlar’ın 2006-2007 etkinlik sezonunda Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak sergilerin oluşturulmasında ve eser seçimlerinde danışmanlık yapmak üzere Ekim 2006-Haziran 2007 tarihleri arası hafta sonlarında Fakültesindeki görevlerini aksatmamak koşuluyla “Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Sanat Kurulu’nda” 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Üniversitemiz Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hale Akpınar ve Yrd.Doç.Dr. Müjde Soytürk’ün Novartis Sağlık Ürünleri ile CHTF919ATR03 protokol numaralı çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- A- Buca Eğitim Fakültesi Dergisi’nin 19.sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no 09.0802.0000.000/BY.06.035.402 olarak tespitine
d) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
B- İzmir Meslek Yüksekokulu’ndan Yrd.Doç.Dr. Berrin Yüksel’in hazırlamış olduğu “İşletmelerde Pazar Yönlülük ve Kültürel Değişim” adlı kitabı kendi olanaklarıyla dışarıda bastırmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Uzman Özge Doğan’ın Türk Patent Enstitüsü’nde verilecek eğitime katılmak üzere 18-22 Aralık 2006 tarihinde (yol hariç) yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-60-56-09-4-1-00-2-03-3-1-01 tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr.Pınar ÖZER’in, ODTÜ ve BİLKENT’te Kariyer Merkezi Görüşmeleri yapmak üzere 15/12/2006-16/12/2006 tarihlerinde (yol dahil) Yolluklu (Uçak ile)-Yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-04-01-3-9-06-2-03-3-1- 01 no’lu tertibinden karşılanarak Ankara’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Üniversitemiz Tıp Fakültesi gelişme sahası içerisinde kalan ve aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar için 4650 Sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca “Kamu Yararı Kararı” alınmasına oybirliği ile karar verildi.

YERİ

ADA

PARSEL

M2

İnciraltı

2276

1

5.458.00

İnciraltı

2276

4

920.00

İnciraltı

2276

13

22.997.00

İnciraltı

2269

17

9.357.00

İnciraltı

2269

33

7.030.25

İnciraltı

2269

36

5.511.50

KARAR 36- Buca Eğitim Fakültesi 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren örgün ve ikinci öğretim Fakülte-Okul İşbirliği Programında görevli uygulama öğretmenleri için açılan derslerin şube sayılarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2006-2007 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulama dersleri için uygulama okullarında görevli bulunan öğretmenlere açılan derslerin şube sayılarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.