12.12.2000/549

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.12.2000 
Toplantı Sayısı :
 549

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar (Kontrabas Sanat Dalı) Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Tahir Sümer hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. A.Adil Esen hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan, Uzm.Dr. Hülya Akhunlar’ın 11.02.2001 tarihinden itibaren 11.02.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlüğümüz Uzman kadrosuna Abdullah Murat Mete, Emine Dindar ve Deniz Kılınç’ın 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile atanmaları.
 6. Rektörlüğümüz Uzman kadrosuna Özdemir Anıker’in 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanması.
 7. Fen Bilimleri Enstitüsü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Numan Behlül Bektaş’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Özlem Selçuk’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 9. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Ayla Uysal’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 10. Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sinan Çeçen’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 11. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. A.Güldem Cerit, Doç.Dr. İ.Hakkı Kişi, Öğr.Gör. Tevfik Arslan, Öğr.Gör. Selçuk Nas, Öğr.Gör. Yusuf Zorba, Öğr.Gör. Numan Çokgörmüşler, Öğr.Gör. Ender Asyalı ve Öğr.Gör. Ali Ordukaya’nın, Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin, mesai saatleri dışında 10.11.2000 – 10.11.2001 tarihleri arasında, Öğr.Gör. Mustafa Kalkan’ın 01.10.2000 – 01.10.2001 tarihleri arasında uzatılması; Arş.Gör. M.Serdar Ayan, Arş.Gör. Bengi Selen Yüceer, Arş.Gör. Burak Acar, Arş.Gör. Ayşe Taş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda görevli Arş.Gör. Umut Mehmet Yürüyen’in 10.10.2000 – 10.10.2001 tarihleri arasında mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 12. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden DBTE-131 kod no’lu “Kirlilik İzleme Çalışması” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 36 akademik ve 2 idari personelin 01.11.2000 – 31.12.2001 tarihleri arasında fasılalarla (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş Gemi, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile) yevmiyeli olarak Masrafların ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden ödenerek Ankara, Çeşme’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmeleri.
 13. Buca Eğitim Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında öngörülmüş yurtdışı bursu ile 16.08.1996 tarihinden bu yana Sınıf Öğretmenliği alanında doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Tarkan Kaçmaz’ın akademik çalışmalarını bitirmek üzere olması nedeniyle 19.11.2000 – 19.05.2001 tarihleri arasında (son kez) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılması.
 14. Buca Eğitim Fakültesi Bölümlerinin öğretim planlarında yer alan Okullarda Uygulama Çalışmaları I, Alan Öğretimi I, Okul Deneyimi I, Okulda Yönetim Sorunları, Temel Eğitimde Yönetim, Uygulama I derslerinin uygulamalarının şube onaylarında gösterilmesi teklifi.
 15. Akademik kadro aktarması.
 16. İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalına 2000 yılında tahsis edilen kontenjanın 2001 yılında kullanılmak üzere Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılması.
 17. Üniversite Yayın Komisyonu’nun 11.12.2000 tarih ve 153 sayılı kararı.
 18. İşletme Fakültesi’nin İngilizce İşletme, İngilizce İktisat ve İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin 3.ve 4.sınıf öğrencilerinin konuşmaya dönük “İş İngilizcesi” (Business English) eksikliklerini tamamlamak üzere Business English kursunun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi.
 19. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinin 2547 Sayılı Kanunun 58/a maddesine istinaden doğrudan ve dolaylı katkısı olan personele 2000 Mali Yılı Bütçesinin 1/15 harcama kaleminden Brüt 42.487.156.000.-TL’nin Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen oranlar doğrultusunda dağıtılması.
 20. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalanan protokol gereği Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Prof.Dr. Fevzi Demir, Prof.Dr. Ali Şen, Prof.Dr. Nergiz Tek, Prof.Dr. Süleyman Yükçü ve Prof.Dr. Hüsnü Erkan’ın Eylül – Aralık 2000 tarihleri arasında “İşletme Yönetimi Programı”nda danışmanlık hizmetleri için mesai saatleri dışında ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalanan protokol gereği Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Prof.Dr. Hüsnü Erkan’ın 22-23 Kasım 2000 tarihlerinde “Ekonomi Muhabirleri İçin Temel Kavramlar Kursu”nda eğitim danışmanlığı hizmetleri için mesai saatleri dışında ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
 22. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Akademik Destek Merkezi arasında imzalanan protokol gereği Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Yrd.Doç.Dr. Mehtap Tunç, Arş.Gör. Hakan Sarıtaş, Arş.Gör. Yılmaz Gökşen ile Arş.Gör. Ali Özdemir’in 04.12.2000 – 16.02.2001 tarihleri arasında Akademik Destek Merkezi tarafından düzenlenen “Uzman ve Müfettiş Yardımcılığı Hazırlık Kursu”nda danışmanlık hizmetleri için mesai saatleri dışında ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 23. İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın Akademik Destek Merkezinin 04.12.2000 – 16.02.2001 tarihleri arasında üniversite son sınıf öğrencilerine ve mezunlara yönelik düzenlediği Uzman ve Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına hazırlık kurslarında haftada 4 saat toplam 36 saat danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve adı geçen öğretim üyesine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili Kuruluş tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506/60721 no’lu hesabına yatırılması.
 24. İşletme Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinin 2547 Sayılı Kanunun 58/a maddesine istinaden doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele 2000 Mali yılı bütçesinden brüt 8.693.416.009.-TL’nın Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen oranlar doğrultusunda dağıtılması.
 25. Hukuk Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesinden elde edilen 2000 yılına ait brüt gelirlerden doğrudan katkısı olan Fakülte personeline maaşlarının yarısı kadar katkı payı verilmesi.
 26. Hukuk Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile basımı yapılacak kitaplar.
 27. Akademik Kadro aktarması.

Toplantıda Bulunanlar 
Prof.Dr. Emin ALICI 
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN 
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN 
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN 
Prof.Dr. Faruk KALKAN 
Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ 
Prof.Dr. Alp TİMUR 
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL 
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE 
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN 
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN 
Prof.Dr. Fevzi DEMİR 
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN 
Raportör İsmail Hakkı KARATAŞ

Üniversite Yönetim Kurulu 12.12.2000 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı. Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. ve 26. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar (Kontrabas Sanat Dalı) Anasanat Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç. Tahir Sümer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu sanat alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç. Tahir Sümer hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler. Yapılan oylama sonucu; Doç.Tahir Sümer’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 3- Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. A.Adil Esen ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 3747 Sayılı Kanunla değişik 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu. 
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. A. Adil Esen hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların hepsinin olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. A. Adil Esen’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında görev yapan, Uzm.Dr. Hülya Akhunlar’ın 11.02.2001 tarihinden itibaren 11.02.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle yeniden atanmasına ilişkin Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, 01.12.2000 tarih ve 12952 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında görev yapan, Uzm.Dr. Hülya Akhunlar’ın 11.02.2001 tarihinden itibaren 11.02.2002 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 5- Rektörlüğümüz Uzman kadrosuna Abdullah Murat Mete, Emine Dindar ve Deniz Kılınç’ın 1 (bir) yıl süre ile atanmalarına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
a) Rektörlüğümüz Kütüphaneci kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin, 
b) Rektörlüğümüz Kütüphaneci kadrosunda görev yapan Emine Dindar’ın, 
c) Rektörlüğümüz Kütüphaneci kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın, Rektörlük Uzman kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile atanmalarına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda iken 16.02.1998 tarihinde emekliye ayrılan Özdemir Anıker’in Rektörlük Uzman kadrosuna yeniden 1 (bir) yıl süre ile atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Rektörlüğümüz Okutman kadrosunda iken 16.02.1998 tarihinde emekliye ayrılan Özdemir Anıker’in Rektörlük Uzman kadrosuna yeniden 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Fen Bilimleri Enstitüsü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Numan Behlül Bektaş’ın atanmasına ilişkin konu incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Fen Bilimleri Enstitüsü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Numan Behlül Bektaş’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 8- Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Özlem Selçuk’un atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.11.2000 tarih ve 26851 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. 
Görüşmeler sonunda;
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Özlem Selçuk’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Ayla Uysal’ın atanmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 20.11.2000 tarih ve 26851 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. 
Görüşmeler sonunda;
Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Ayla Uysal’ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10- Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sinan Çeçen’in atanmasına ilişkin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürüğü’nün 30.11.2000 tarih ve 4569 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Görüşmeler sonunda; Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalında Doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulunca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gör. Sinan Çeçen’in 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. A.Güldem Cerit, Doç.Dr. İ.Hakkı Kişi, Öğr.Gör. Tevfik Arslan, Öğr.Gör. Selçuk Nas, Öğr.Gör. Yusuf Zorba, Öğr.Gör. Numan Çokgörmüşler, Öğr.Gör. Ender Asyalı ve Öğr.Gör. Ali Ordukaya’nın, Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin, mesai saatleri dışında 10.11.2000 – 10.11.2001 tarihleri arasında, Öğr.Gör. Mustafa Kalkan’ın 01.10.2000 – 01.10.2001 tarihleri arasında uzatılması; Arş.Gör. M.Serdar Ayan, Arş.Gör. Bengi Selen Yüceer, Arş.Gör. Burak Acar, Arş.Gör. Ayşe Taş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda görevli Arş.Gör. Umut Mehmet Yürüyen’in 10.10.2000 – 10.10.2001 tarihleri arasında mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında görevlendirilmelerine ilişkin Müdürlüğün, 05.12.2000 tarih ve 2630 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Doç.Dr. A.Güldem Cerit, Doç.Dr. İ.Hakkı Kişi, Öğr.Gör. Tevfik Arslan, Öğr.Gör. Selçuk Nas, Öğr.Gör. Yusuf Zorba, Öğr.Gör. Numan Çokgörmüşler, Öğr.Gör. Ender Asyalı ve Öğr.Gör. Ali Ordukaya’nın, Üniversitemiz Vakfındaki görevlendirilmelerinin, mesai saatleri dışında 10.11.2000 – 10.11.2001 tarihleri arasında, Öğr.Gör. Mustafa Kalkan’ın 01.10.2000 – 01.10.2001 tarihleri arasında uzatılması; Arş.Gör. M.Serdar Ayan, Arş.Gör. Bengi Selen Yüceer, Arş.Gör. Burak Acar, Arş.Gör. Ayşe Taş ve Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda görevli Arş.Gör. Umut Mehmet Yürüyen’in 10.10.2000 – 10.10.2001 tarihleri arasında mesai saatleri dışında Üniversitemiz Vakfında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden DBTE-131 kod no’lu “Kirlilik İzleme Çalışması” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere 36 akademik ve 2 idari personelin 01.11.2000 – 31.12.2001 tarihleri arasında fasılalarla (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş Gemi, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile) yevmiyeli olarak Masrafların ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden ödenerek Ankara, Çeşme’de görevlendirilmelerine ilişkin Müdürlüğün, 06.12.2000 tarih ve 2079 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden DBTE-131 kod no’lu “Kirlilik İzleme Çalışması” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere aşağıda yer alan akademik ve idari personelin 01.11.2000 – 31.12.2001 tarihleri arasında fasılalarla (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş Gemi, Otobüs, Uçak ve Resmi oto ile) yevmiyeli olarak Masrafların ilgili projeden karşılanmak üzere Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinden ödenerek Ankara, Çeşme’de 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Görevlendirilecek Personel :

Prof.Dr. Orhan USLU (Proje Başkanı) Arş.Gör.Dr. Ferah YILMAZ
Doç.Dr. Hüseyin Avni BENLİ (Proje Koordinatörü) Arş.Gör.Dr. Erkan DEMİRKURT
Prof.Dr. Musa Kazım DÜZBASTILAR Arş.Gör.Dr. Nihayet BİZSEL
Prof.Dr. Şükran CİRİK Arş.Gör.E. Mümtaz TIRAŞIN
Prof.Dr. Atilla ULUĞ Arş.Gör.Dr. Hüsnü ERONAT
Prof. Dr. Bülent CİHANGİR Arş.Gör.Gündüz GÜRHAN
Doç.Dr. Filiz KÜÇÜKSEZGİN Arş.Gör.Aydın ÜNLÜOĞLU
Doç.Dr. Doğan YAŞAR Arş.Gör. Teoman KAHRAMAN
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZERLER Arş.Gör. Remzi KAVCIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Erol SANER Arş.Gör. Esin ÜÇÜNCÜOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Erdem SAYIN Uzm. Sezgi ADALIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Muhammet DUMAN Uzm. Belma BAYAZITOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Erdeniz ÖZEL Arş.Gör. Şeniz UÇKAÇ
Yrd.Doç.Dr. Nermin TEKOĞUL Arş.Gör. İdil ERDEM
Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz NEŞER Arş.Gör. Adem EREN
Yrd.Doç.Dr. Mert AVCI Arş.Gör. Gültekin SINIR
Öğr.Gör. Celal ÜSTÜNBAŞ Uzm.Dr. Güzel Yücel GİER
Öğr.Gör. Mustafa EFTELİOĞLU Şoför Mehmet ÇETİNBİLEK
Arş.Gör.Dr. Mehmet ŞENÖZ Şoför Mustafa BARIŞIK


KARAR 13-
 Buca Eğitim Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında öngörülmüş yurtdışı bursu ile 16.08.1996 tarihinden bu yana Sınıf Öğretmenliği alanında doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Tarkan Kaçmaz’ın akademik çalışmalarını bitirmek üzere olması nedeniyle 19.11.2000 – 19.05.2001 tarihleri arasında (son kez) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin uzatılmasına ilişkin Dekanlığın, 30.11.2000 tarih ve 9111 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında öngörülmüş yurtdışı bursu ile 16.08.1996 tarihinden bu yana Sınıf Öğretmenliği alanında doktora eğitimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen Arş.Gör. Tarkan Kaçmaz’ın akademik çalışmalarını bitirmek üzere olması nedeniyle 19.11.2000 – 19.05.2001 tarihleri arasında (son kez) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşsız olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 14- Buca Eğitim Fakültesi Bölümlerinin öğretim planlarında yer alan Okullarda Uygulama Çalışmaları I, Alan Öğretimi I, Okul Deneyimi I, Okulda Yönetim Sorunları, Temel Eğitimde Yönetim, Uygulama I derslerinin uygulamalarını da gösterecek şekilde şube onaylarının 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin Dekanlığın, 01.12.2000 tarih ve 9140 sayılı yazısı ile 17.11.2000 tarih ve 45/4 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nde 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında örgün ve ikinci öğretimde verilmekte olan; İOÖ 110 Uygulama I, İMT 112 Okul Deneyimi I, BTÖ 104 Okul Deneyimi I, İSB 114 Okul Deneyimi I, TRÖ 114 Okul Deneyimi I, TRÖ 421 Ortaöğretimde Türkçe Öğrt.I, İFN 110 Okul Deniyimi II, FEN 413 Ortaöğret.Fen Bil.Öğrt.I, YDİ 114 Okul Deneyimi I, İNG 421 Orta Öğr.İng.Öğretimi I,YDA 114 Okul Deneyimi I, ALM 417 Ortaöğretimde Alm.Öğrt.II, YDF 118 Okul Deneyimi I, FRA 421 Ortaöğretimde Fran.Öğr.I, FİZ 411 Ortaöğretimde Fizik Öğrt.I, KİM 417 Ortaöğretimde Kimya Öğr.I, BİY 415 Ortaöğretimde Biy.Öğr.I, MAT 409 Ortaöğretimde Mat.Öğr.I, COE 415 Ortaöğretimde Coğ.Öğrt.I, TAE 417 Ortaöğretimde Tarih Öğr.I, TDE 417 Ortaöğretim.Türk Dili Ed.Öğr.I, EYD 317 Okulda Yönetim Sorunları, EYD 419 Temel Eğitimde Yönetim, EPÖ 415 Ortaöğretimde Alan Öğretim I, PDR 305 Okul Deneyimi I, PDR 407 Ortaöğretimde PDR Öğr.I, İSÖ 102 Okul Deneyimi I, SÖB 417 Okullarda Uyg.ÇalI, GRÖ 112 Okul Deneyimi I, RES 409 Ortaöğretimde Resim-İş Öğrt.I, GMO 112 Okul Deniyimi I, MZE 425 Ortaöğretimde Müzik ÖğrI, derslerinin uygulamalarını da gösterecek şekilde şube onaylarının güz yarıyılı başından itibaren geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen şekilde yeniden düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15- Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması konusu ele alındı. 
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim Dalına, -Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST (2 adet) 5.derece Öğretim Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalına, aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 16- İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalına 2000 yılında tahsis edilen kontenjanın 2001 yılında kullanılmak üzere İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim aktarılmasına ilişkin Dekanlığın, 12.12.2000 tarih ve 3236 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalına 2000 yılında tahsis edilen kontenjanın 2001 yılında kullanılmak üzere İşletme Fakültesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanunun 33.maddesi uyarınca aktarılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 17- Üniversite Yayın Komisyonu Başkanlığı’nın 11.12.2000 tarih ve 153 sayılı kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr.Mustafa Toprak, Yrd.Doç.Dr. Serap Alp ve Öğr.Gör. Selhan Karagöz’ün birlikte hazırladıkları “Organik Kimya-Temel Terimler, Temel Tanımlar” isimli çalışmalarının ders kitabı olarak basımına, 
a) Basılacak miktarın : 1000 adet gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no: 09..0802.0000.000/DK.00.023.238 olarak tespitine, 
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve basımı ile ilgili kağıt ve malzemenin Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından sağlanması koşulu ile bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 1000 adet olarak gerçekleştirilmesine, oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 18- İşletme Fakültesi’nin İngilizce İşletme, İngilizce İktisat ve İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin 3.ve 4.sınıf öğrencilerinin konuşmaya dönük “İş İngilizcesi” (Business English) eksikliklerini tamamlamak üzere Business English kursunun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ilişkin Dekanlığın, 06.12.2000 tarih ve 3188 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nin İngilizce İşletme, İngilizce İktisat ve İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin 3.ve 4.sınıf öğrencilerinin konuşmaya dönük “İş İngilizcesi” (Business English) eksikliklerini tamamlamak üzere Business English kursunun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 19- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinin 2547 Sayılı Kanunun 58/a maddesine istinaden doğrudan ve dolaylı katkısı olan personele 2000 Mali Yılı Bütçesinin 1/15 harcama kaleminden Brüt 42.487.156.000.-TL’nin Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen oranlar doğrultusunda dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın, 11.12.2000 tarih ve 8381 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinin 2547 Sayılı Kanunun 58/a maddesine istinaden doğrudan ve dolaylı katkısı olan personele 2000 Mali Yılı Bütçesinin 1/15 harcama kaleminden Brüt 42.487.156.000.-TL’nin Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen oranlar doğrultusunda dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 20- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalanan protokol gereği Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Prof.Dr. Fevzi Demir, Prof.Dr. Ali Şen, Prof.Dr. Nergiz Tek, Prof.Dr. Süleyman Yükçü ve Prof.Dr. Hüsnü Erkan’ın Eylül – Aralık 2000 tarihleri arasında “İşletme Yönetimi Programı”nda danışmanlık hizmetleri için mesai saatleri dışında ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ilişkin Dekanlığın, 11.12.2000 tarih ve 8384 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalanan protokol gereği Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Prof.Dr. Fevzi Demir, Prof.Dr. Ali Şen, Prof.Dr. Nergiz Tek, Prof.Dr. Süleyman Yükçü ve Prof.Dr. Hüsnü Erkan’ın Eylül – Aralık 2000 tarihleri arasında “İşletme Yönetimi Programı”nda danışmanlık hizmetleri için mesai saatleri dışında ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu akademik danışmanlık hizmeti karşılığında Döner Sermaye Saymanlığına 114.000.000.-TL’nin (KDV hariç) İzmir Ticaret Odası tarafından ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 21- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalanan protokol gereği Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Prof.Dr. Hüsnü Erkan’ın 22-23 Kasım 2000 tarihlerinde “Ekonomi Muhabirleri İçin Temel Kavramlar Kursu”nda eğitim danışmanlığı hizmetleri için mesai saatleri dışında ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Dekanlığın, 11.12.2000 tarih ve 8383 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İzmir Ticaret Odası arasında imzalanan protokol gereği Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Prof.Dr. Hüsnü Erkan’ın 22-23 Kasım 2000 tarihlerinde “Ekonomi Muhabirleri İçin Temel Kavramlar Kursu”nda eğitim danışmanlığı hizmetleri için mesai saatleri dışında ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve bu danışmanlık hizmeti karşılığında Döner Sermaye Saymanlığı’na 12.000.000.-TL’nin (KDV hariç) İzmir Ticaret Odası tarafından ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 22- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Akademik Destek Merkezi arasında imzalanan protokol gereği Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Yrd.Doç.Dr. Mehtap Tunç, Arş.Gör. Hakan Sarıtaş, Arş.Gör. Yılmaz Gökşen ile Arş.Gör. Ali Özdemir’in 04.12.2000 – 16.02.2001 tarihleri arasında Akademik Destek Merkezi tarafından düzenlenen “Uzman ve Müfettiş Yardımcılığı Hazırlık Kursu”nda danışmanlık hizmetleri için mesai saatleri dışında ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ilişkin, 11.12.2000 tarih ve 8374 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Akademik Destek Merkezi arasında imzalanan protokol gereği Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Yrd.Doç.Dr. Mehtap Tunç, Arş.Gör. Hakan Sarıtaş, Arş.Gör. Yılmaz Gökşen ile Arş.Gör. Ali Özdemir’in 04.12.2000 – 16.02.2001 tarihleri arasında Akademik Destek Merkezi tarafından düzenlenen “Uzman ve Müfettiş Yardımcılığı Hazırlık Kursu”nda danışmanlık hizmetleri için mesai saatleri dışında ve Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu akademik danışmanlık hizmeti karşılığında Döner Sermaye Saymanlığı’na 227.000.000.-TL’nin (KDV hariç) Akademik Destek Merkezi tarafından ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
 
KARAR 23- İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın Fakültesi’ndeki eğitim-öğretim görevlerini aksatmamak koşuluyla, Akademik Destek Merkezinin 04.12.2000 – 16.02.2001 tarihleri arasında üniversite son sınıf öğrencilerine ve mezunlara yönelik düzenlediği Uzman ve Müfettiş Yardımcılığı Hazırlık Kurslarında haftada 4 saat toplam 36 saat danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve adı geçen öğretim üyesine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili Kuruluş tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506/60721 no’lu hesabına yatırılmasına ilişkin 06.10.2000 tarih ve 3181 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Serdar Özkan’ın Fakültesindeki eğitim-öğretim görevlerini aksatmamak koşuluyla, Akademik Destek Merkezinin 04.12.2000 – 16.02.2001 tarihleri arasında üniversite son sınıf öğrencilerine ve mezunlara yönelik düzenlediği Uzman ve Müfettiş Yardımcılığı Hazırlık Kurslarında haftada 4 saat toplam 36 saat danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve adı geçen öğretim üyesine ödenecek net toplam ücretin %10’unun ilgili Kuruluş tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlığı’nın 1506/60721 no’lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 24- İşletme Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinin 2547 Sayılı Kanunun 58/a maddesine istinaden doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele 2000 Mali yılı bütçesinden brüt 8.693.416.009.-TL’nın Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen oranlar doğrultusunda dağıtılmasına ilişkin Dekanlığın, 11.12.2000 tarih ve 3220 sayılı yazısı ile 11.12.2000 tarih ve 37/1 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
İşletme Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinin 2547 Sayılı Kanunun 58/a maddesine istinaden doğrudan veya dolaylı katkısı olan personele 2000 Mali yılı bütçesinden brüt 8.693.416.009.-TL’nın Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen oranlar doğrultusunda dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 25- Hukuk Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesinden elde edilen 2000 yılına ait brüt gelirlerden doğrudan katkısı olan Fakülte personeline maaşlarının yarısı kadar katkı payı verilmesine ilişkin Dekanlığın, 12.12.2000 tarih ve 3020 sayılı yazısı ile 06.12.2000 tarih ve 24/3 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesinden elde edilen 2000 yılına ait brüt gelirlerden doğrudan katkısı olan Fakülte personeline maaşlarının yarısı kadar katkı payı verilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 26- Hukuk Fakültesi’nde Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile basımı yapılacak kitaplara ilişkin Dekanlığın, 07.12.2000 tarih ve 2972 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
Görüşmeler sonunda;
Hukuk Fakültesi’nde 08.11.2000 tarih ve 22/13 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile kitap basımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 27- Üniversitemiz çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılması konusu ele alındı.
Görüşmeler sonunda;
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Fizik anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.dereceAraştırma Görevlisi kadrosunun Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf anasanat dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.dereceAraştırma Görevlisi kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bütçe ve Mali Planlama anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.dereceAraştırma Görevlisi kadrosunun İşletme Fakültesi Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 7.dereceAraştırma Görevlisi kadrosunun İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.dereceAraştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Yapı anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.dereceAraştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Makine Teorisi ve Dinamiği anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5.dereceAraştırma Görevlisi kadrosunun Mühendislik Fakültesi Tekstil Teknolojisi anabilim dalına, 
-Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6.dereceAraştırma Görevlisi kadrosunun Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi anabilim dalına aktarılmasına, oybirliği ile karar verildi.