12.11.2013/1131

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.11.2013
Toplantı Sayısı : 1131

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın, 18.12.2013 tarihinden itibaren 18.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin, 18.12.2013 tarihinden itibaren 18.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Gülen Aykaç’ın, 29.12.2013 tarihinden itibaren 29.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Oğuz Adatepe’nin, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2013 tarihinden itibaren 22.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın, 30.12.2013 tarihinden itibaren 30.12.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un, 17.12.2013 tarihinden itibaren 17.12.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan Nihal Köse’nin, 22.12.2013 tarihinden itibaren 22.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 12. Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof. Jehoshua Epstein’ın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 13. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof. Jean Camille Paul Ghislain Baily’nin 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 14. Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 15. Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof. Hartmut Alexander Friedrich Lindemann’ın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 16. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 17. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 18. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 19. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Alfiya Mustafaeva’nın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 20. İlahiyat Fakültesi’nden Mısır uyruklu Hossam Abdelaziz Mahmoud Abdelgelil’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 21. İlahiyat Fakültesi’nden Mısır uyruklu Rana Abdel Mohsen Mahmoud El Sayed Erdemir’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 22. İlahiyat Fakültesi’nden Suriye uyruklu Muhammed Rachid Ajan Alhadid’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 23. İlahiyat Fakültesi’nden Suriye uyruklu Basma Al Wani’nin 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 24. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 25. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiltere uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 26. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiltere uyruklu Nadine Freda Kemp’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 27. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Alman uyruklu Sabine Yıldız’ın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılması.
 28. Devlet Konservatuvarı’nda sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından (19 kişiye) 2013 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 29. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Gürkan Ersoy’un, ABD University of Massachusetts Medical School’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 08.10.2013-08.11.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesinin, kişisel nedenlerden dolayı 07.05.2014-06.06.2014 tarihleri arası olarak değiştirilmesi.
 30. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 29.970,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 31. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 55.858,84 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 32. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 880.236,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 33. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 44.150,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 34. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 7.287,04 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 35. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 12.11.2013 tarih ve 498 sayılı kararı.

   

  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Yrd.Doç.Dr. Esra ÇOKER
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof. Halil YOLERİ
  Prof.Dr. Zühal BAHAR
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
  Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 12.11.2013 Salı günü saat 16.00’da, Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü görevli olması nedeniyle Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Esra Çoker toplantıya katıldı. 
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 29., 30., 31., 32., 33., 34. ve 35. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın, 18.12.2013 tarihinden itibaren 18.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin, 18.12.2013 tarihinden itibaren 18.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Gülen Aykaç’ın, 29.12.2013 tarihinden itibaren 29.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Nilüfer Yıldırım’ın, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Oğuz Adatepe’nin, 12.12.2013 tarihinden itibaren 12.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2013 tarihinden itibaren 22.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hülya Atalay’ın, 30.12.2013 tarihinden itibaren 30.12.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Mühendislik Fakültesi’nde görev yapan Hasan Altıok’un, 17.12.2013 tarihinden itibaren 17.12.2015 tarihine kadar 2 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde görev yapan Nihal Köse’nin, 22.12.2013 tarihinden itibaren 22.12.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 10.827,12 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof. Jehoshua Epstein’ın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 8.425,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof. Jean Camille Paul Ghislain Baily’nin 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 7.000,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof.Jeanette Thompson’un 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 7.000,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı’ndan Alman uyruklu Prof. Hartmut Alexander Friedrich Lindemann’ın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 7.500,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 5.500,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 5.500,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 6.000,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Alfiya Mustafaeva’nın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 4.500,00 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- İlahiyat Fakültesi’nden Mısır uyruklu Hossam Abdelaziz Mahmoud Abdelgelil’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 6.703,05 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İlahiyat Fakültesi’nden Mısır uyruklu Rana Abdel Mohsen Mahmoud El Sayed Erdemir’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 5.542,89 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- İlahiyat Fakültesi’nden Suriye uyruklu Muhammed Rachid Ajan Alhadid’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 4.175,65 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- İlahiyat Fakültesi’nden Suriye uyruklu Basma Al Wani’nin 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 4.302,34 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Makedonya uyruklu Yrd.Doç.Dr. Sali Saliji’nin 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 7.136,15 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Yardımcı Doçent) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiltere uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 3.596,87 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiltere uyruklu Nadine Freda Kemp’in 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 4.192,95 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Alman uyruklu Sabine Yıldız’ın 01.01.2014 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile 2.578,07 TL brüt ücretle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak görev süresinin, 2547 Sayılı Kanunun 34. maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarından (19 kişiye) 2013 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesinin uygunluğuna 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05.04.1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Gürkan Ersoy’un, ABD University of Massachusetts Medical School’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 08.10.2013-08.11.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca yapılan görevlendirilmesinin, kişisel nedenlerden dolayı 07.05.2014-06.06.2014 tarihleri arası olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 29.970,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 55.858,84 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 880.236,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 44.150,00 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 7.287,04 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- Denizcilik Fakültesi’nden Doç.Dr. Ender Asyalı’nın “Köprüüstü ve Makine Dairesi Kaynakları Yönetimi” adlı kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.