12.10.2010/985

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.10.2010
Toplantı Sayısı : 985

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Fen Fakültesi Fizikokimya Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Elif Şahin Işgın ile Doç.Dr. Yalçın Tonbul hakkındaki raporlar.
 3. Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aylin Alın hakkındaki raporlar.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlik’de görev yapan Elif Arzu Şerifaki’nin, 12.11.2010 tarihinden itibaren 12.11.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın, 18.12.2010 tarihinden itibaren 18.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin, 18.12.2010 tarihinden itibaren 18.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Emine Dindar’ın, 19.12.2010 tarihinden itibaren 19.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Adem Çelebi’nin, ABD Illinois Institute of Technology Üniversitesi’ndeki görev süresinin 31.12.2010 tarihinden itibaren 6 ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere giderlerinin Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca uzatılması.
 9. Fen Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Aylin Yıldız’ın, TÜBİTAK-2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında “Kuantum Hall Etkisi Olayında Topolojinin Rolü” isimli projede, Prof.Dr. Tahir Çağın’ın danışmanlığında 08.11.2010-08.05.2011 tarihleri arasında (yol hariç) Texas A&M Üniversitesi’nde araştırma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak ABD’de 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Onkoloji Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Serpil Tanrıverdi Akhisaroğlu’nun, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Almanya Heidelberg Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ) Translational Immunology Bölümündeki görevlendirilmesinin, 16.10.2010 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılması.
 11. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okt.Dr. Hüseyin Kahramanlar’ın, Almanya Bonn Üniversitesi Doğu ve Asya İncelemeleri Türkçe Bölümünde 2010-2011 eğitim-öğretim yılı süresince okutman olarak 13.10.2010-30.09.2011 tarihleri arasında (yol hariç) maaşlı, yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Buca Eğitim Fakültesi’nde 2010-2011 öğretim yılında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında açılacak Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ilişkin alınan Üniversite Yönetim Kurulu’nun 02.09.2010 tarih ve 980/15 sayılı kararının Yükseköğretim Kurulu’nun 24.09.2010 tarih ve 35194 sayılı yazısı doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi.
 13. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Aynur Akay’ın, Janssen-Cılag firması tarafından 25-26.09.2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 3. DEHB Enstitüsü” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 3.500 EURO (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 14. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Nur Yapar’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.09.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Antifungal Tedavi Yaklaşımları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.160 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 15. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 30.09.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Diyabetik Nöropatik Ağrı ve Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek 2.650 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 16. Mimarlık Fakültesi ile Güngör Şanlı arasında imzalanan protokol gereği “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca İlçe sınırları içinde Tınaztepe Mahallesi 24 N II C Pafta, 7645 ada, 3,4,5 parsellerin akaryakıt+LPG tesis alanı olarak belirlenmesi hususunda bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek bu hizmet karşılığı ödenecek 1.250 TL (KDV hariç) tutarın, onaylı protokolün Belediyeye tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 17. Mimarlık Fakültesi ile Av. Hüseyin Dinçeroğlu arasında imzalanan protokol gereği “İzmir ili, Mordoğan Beldesi Kırüstü mevkiinde yer alan 3838 parsel nolu taşınmazın arsa sayılıp sayılmayacağı hususunda bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek bu hizmet karşılığı ödenecek 1.250 TL (KDV hariç) tutarın, onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 18. Akademik kadro aktarması.
 19. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Aykut Sifil’in Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 16-17 Ekim 2010 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek “Renal Anemi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 20. JTI Tütün Ürünleri San.A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Oğuz Atalay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 2000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 21. Av.Hasan Hüseyin Ayan’ın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
  Toplantıda Bulunanlar                                                       Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN                                                    Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR                                           
  Prof.Dr. Alp TİMUR                                                           
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK                                                 
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT                                                 
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 12.10.2010 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Rifat Sami Aksoy rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 19., 20. ve 21. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen Fakültesi Fizikokimya Anabilim Dalında açık bulunan 1 adet doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Elif Şahin Işgın ve Doç.Dr. Yalçın Tonbul ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Elif Şahin Işgın ve Doç.Dr. Yalçın Tonbul hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların hepsinde Doç.Dr. Elif Şahin Işgın’ın tercih edildiği anlaşıldı. Söz alan üyeler de jüri raporları doğrultusunda görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Fen Fakültesi İstatistik Teorisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aylin Alın ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Aylin Alın hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlik’de görev yapan Elif Arzu Şerifaki’nin, 12.11.2010 tarihinden itibaren 12.11.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Deniz Kılınç’ın, 18.12.2010 tarihinden itibaren 18.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nde görev yapan Abdullah Murat Mete’nin, 18.12.2010 tarihinden itibaren 18.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde görev yapan Emine Dindar’ın, 19.12.2010 tarihinden itibaren 19.12.2011 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mühendislik Fakültesi’nden Araş.Gör. Adem Çelebi’nin, ABD Illinois Institute of Technology Üniversitesi’ndeki görev süresinin 31.12.2010 tarihinden itibaren 6 ay süre ile maaşlı, maaş transferli, öğrenim (kırtasiye) ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere giderlerinin Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fen Fakültesi’nden Araş.Gör.Dr. Aylin Yıldız’ın, TÜBİTAK-2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında “Kuantum Hall Etkisi Olayında Topolojinin Rolü” isimli projede, Prof.Dr. Tahir Çağın’ın danışmanlığında 08.11.2010-08.05.2011 tarihleri arasında (yol hariç) Texas A&M Üniversitesi’nde araştırma yapmak üzere yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı, burslu olarak ABD’de 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Onkoloji Enstitüsü’nden Öğr.Gör.Dr. Serpil Tanrıverdi Akhisaroğlu’nun, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Almanya Heidelberg Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ) Translational Immunology Bölümündeki görevlendirilmesinin, 16.10.2010 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Okt.Dr. Hüseyin Kahramanlar’ın, Almanya Bonn Üniversitesi Doğu ve Asya İncelemeleri Türkçe Bölümünde 2010-2011 eğitim-öğretim yılı süresince okutman olarak 13.10.2010-30.09.2011 tarihleri arasında (yol hariç) maaşlı, yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi’nde 2010-2011 öğretim yılında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında açılacak Pedagojik Formasyon Sertifika Programına katılacak mezunlardan talep edilecek ücretin; Yükseköğretim Kurulu’nun 24.09.2010 tarih ve 35194 sayılı yazısı doğrultusunda, ikinci öğretim programları için alınan öğrenci katkı payının iki katını geçmeyecek şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Aynur Akay’ın, Janssen-Cılag firması tarafından 25-26.09.2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 3. DEHB Enstitüsü” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 3.500 EURO (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Nur Yapar’ın, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 29.09.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Antifungal Tedavi Yaklaşımları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.160 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Çömlekçi’nin, Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 30.09.2010 tarihinde İzmir’de düzenlenen “Diyabetik Nöropatik Ağrı ve Tedavisi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, ilgili firma tarafından ödenecek 2.650 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mimarlık Fakültesi ile Güngör Şanlı arasında imzalanan protokol gereği “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Buca İlçe sınırları içinde Tınaztepe Mahallesi 24 N II C Pafta, 7645 ada, 3,4,5 parsellerin akaryakıt+LPG tesis alanı olarak belirlenmesi hususunda bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek bu hizmet karşılığı ödenecek 1.250 TL (KDV hariç) tutarın, onaylı protokolün Belediyeye tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Mimarlık Fakültesi ile Av. Hüseyin Dinçeroğlu arasında imzalanan protokol gereği “İzmir ili, Mordoğan Beldesi Kırüstü mevkiinde yer alan 3838 parsel nolu taşınmazın arsa sayılıp sayılmayacağı hususunda bilimsel görüş (rapor) hazırlanması” amacıyla Prof.Dr. M.Çınar Atay’ın, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve verilecek bu hizmet karşılığı ödenecek 1.250 TL (KDV hariç) tutarın, onaylı protokolün işverene tebliğ tarihini takip eden ilk hafta içerisinde Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5007 no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasındna akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Aykut Sifil’in Roche Müstahzarları San.A.Ş. tarafından 16-17 Ekim 2010 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek “Renal Anemi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 TL (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- JTI Tütün Ürünleri San.A.Ş.’nin Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Yusuf Karakoç ve Prof.Dr. Oğuz Atalay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 2000 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR29 0001 0007 1106 7998 8650 12 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Av.Hasan Hüseyin Ayan’ın Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Huriye Kubilay’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 885 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki TR29 0001 0007 1106 7998 8650 12 IBAN no’lu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.