12.08.2013/74

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 12.08.2013
Toplantı Sayısı : 74
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Abbvie İlaçları firması tarafından 05.04.2013 tarihinde Bodrum’ da düzenlenen “Ege Romatoloji Kongresi” ne konuşmacı Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 6.000,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
2- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları firması tarafından 15.08.2013 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen “Ankilozan Spondilit Danışma Kurulu” na konuşmacı Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.300,00 TL.(KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları firması tarafından 21.05.2013-22.05.2013 tarihleri arasında Amsterdam’ da düzenlenen “Global Danışma Kurulu” na konuşmacı Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.940 USD (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden yapılması.
4- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Nurullah AKKOÇ’ un Pfizer İlaçları firması tarafından 12.08.2013 tarihinde İzmir’ de düzenlenen “Non Radiograchic Axial SpA Epidemiology çalışması uzman” toplantısına konuşmacı Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.500 USD (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden  Prof.Dr.Sema GÜNERİ’ nin sorumlu araştırıcı ve Prof.Dr.Bahri AKDENİZ’ in yardımcı araştırmacı olduğu Abdi İbrahim Otsuka İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen 156-AOB-1201 protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan (hedeflenen 30 hasta için) Honararium bedeli 3.000 USD tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.