12.08.2011/388

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.08.2011
Toplantı Sayısı : 388   

GÜNDEM    :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları.
 3. Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde, yıllık olarak okutulmakta olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin 2011-2012 öğretim yılından itibaren yarıyıllık olarak okutulması.     
 5. Buca Eğitim Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 6. Hukuk Fakültesi öğretim planında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 7. Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 8. Devlet Konservatuvarı’nın bölümlerine ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Mühendislik Fakültesi’nin Tekstil Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümlerinde Çift Anadal ve Yandal Programları açılması.
 10. Mühendislik Fakültesi’nin bazı bölümlerine ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğretim planlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi (İKMEP) projesi çerçevesinde değişiklik yapılması.
 12. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 13. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 14. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 15. Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İng.) açılması.
 16. Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde “Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Programı”nın açılması ve öğretim planının onaylanması.
 17. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı bünyesinde “Bilimsel Hazırlık Programı” açılması.
 18. Üniversitemize bağlı kurumlarımıza, 2011-2012 öğretim yılında Önkayıt-Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile alınacak öğrencilerin başvuru ve sınav tarihleri belirlenmesi.
 19. 2011-2012 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların belirlenmesi.
 20. 2011-2012 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı’nın Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’ne alınacak öğrenci kontenjan ve başvuru tarihleri ile Müzik ve Bale İlköğretim Okulu’na alınacak öğrencilerin başvuru tarihlerinin belirlenmesi.
 21. Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi ve Üniversite Senatosu’nun 14.06.2011 tarih ve 387/2 sayılı kararı ile oluşturulan “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nda değişiklik yapılması.
 22. Üniversite Senatosu’nun 24.05.2011 tarih ve 386/7 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Peritoneal Yüzey Maligniteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin adının değiştirilmesi.

  Toplantıda Bulunanlar
  Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Utku UTKULU
  Prof.Dr. Halil KÖSE
   
  Prof.Dr. Mustafa TOPRAK
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Gülmira KURUOĞLU
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.      Halil YOLERİ
   
  Yrd.Doç.Dr. Mine AKKAN
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
   
  Prof.Dr. Yasemin ARBAK
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Tülay CANDA
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Okan TUNA
   
  Prof.Dr. Binnur GÜRLER
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Osman KARADENİZ
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Doç.Dr. Kemal ARI
   
  Prof.Dr. Doğan YAŞAR
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr. Recep YILDIRIM
   
  Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
   
  Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
   
  Prof.Dr. Öztekin OTO
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
   
  Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
   
  Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
   
  Prof.Dr.Zühal BAHAR
   
  Yrd.Doç.Dr. Yılmaz GÖKŞEN
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
   
  Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Nimet ÖZTANK
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 12.07.2011 Salı günü saat 10.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. A.Güldem Cerit, Prof.Dr. Bayram Bayrakdar, Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Prof.Dr.Ömer Dumlu, Prof.Dr. Hüseyin Avni Benli ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan izinli, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. h.c.İbrahim Atalay ve Prof.Dr. Hüseyin Avni Egeli görevli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Okan Tuna, Prof.Dr. Gülmira Kuruoğlu, Yrd.Doç.Dr. Mine Akkan, Prof.Dr. Rıza Savaş ve Prof.Dr. Yasemin Arbak, Müdür Vekilleri Prof.Dr. Doğan Yaşar, Yrd.Doç.Dr. Nimet Öztank, Prof.Dr. Recep Yıldırım, Yrd.Doç.Dr. Yılmaz Gökşen katıldılar.

Prof.Dr. Mustafa Tanyeri izinli, Prof.Dr. Ayşe Okur ve Prof.Dr. Utku Utkulu mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.

Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Uzaktan Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamam Esasları’nın ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3 – Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği’nin yayımı tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 – Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinde yıllık olarak okutulan ATA 1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin,  “ATA 1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, (2+0)” ve “ATA 1002 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2+0)” yarıyıllık olarak okutulması Fakülte Kurulunun 16.06.2011 tarih ve 5/2 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5 – Buca Eğitim Fakültesi’nin; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği İkinci Öğretim Bölümlerine ait öğretim planlarında Fakülte Kurulunun 08.06.2011 tarih ve 5/4 sayılı kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Hukuk Fakültesi öğretim planında, Fakülte Kurulunun 20.06.2011 tarih ve 8/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kurul kararının ekinde belirtilen intibak esaslarına göre 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim planında, Fakülte Kurulunun  20.06.2011 tarih ve   8/1    sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı Lisans devresi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerine ait öğretim planlarında Konservatuvar Kurulu’nun 14.04.2011 tarih ve 5/3 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin söz konusu kararda yer alan intibak esaslarına göre 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Mühendislik Fakültesi’nde 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere;
a) Tekstil Mühendisliği Bölümünün Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, Makine Mühendisliği Bölümünün Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, Çift Anadal Programı,
b) Tekstil Mühendisliği Bölümünün Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri için,   Makine Mühendisliği Bölümünün Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, Yandal Programı açılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Mühendislik Fakültesi’nin Jeoloji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile Çevre Mühendisliği Bölümlerine ait öğretim planlarında Fakülte Kurulu’nun 02.12.2010 tarih ve 7/6 sayılı kararı, 25.02.2011 tarih ve 3/4-5 sayılı kararları ile 27.04.2011 tarih ve 5/4-5-6 sayılı kararları doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 – Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi (İKMEP) projesi çerçevesinde hazırlanan program ve müfredatların uygulanabilmesi için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun programlarına ait öğretim planlarında Yüksekokul Kurulunun 20.06.2011 tarih ve 109/5 kararı doğrultusunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliklerin 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında, Enstitü Kurulu’nun 28.06.2011 tarih ve 1/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında, Enstitü Kurulu’nun 25.05.2011 tarih ve 2/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin söz konusu kurul kararında belirtilen intibak esaslarına göre 2011-2012 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14   – Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında, Enstitü Kurulu’nun 17.06.2011    tarih ve 3/12 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2011-2012 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde 2011-2012 öğretim yılından itibaren Endüstri Mühendisliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına karar verildi.   
KARAR 16- Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde “Deniz Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans Programı”nın açılması ve öğretim planının onaylanmasına ilişkin konunun çekilmesine karar verildi.
KARAR 17- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün İstatistik Anabilim Dalında İstatistik Bilimsel Hazırlık Programı açılmasına ve öğretim planının Enstitü Kurulu’nun 17.06.2011 tarih ve 3/9 sayılı kararında belirtildiği şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- 2011-2012 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili kurs, sınav ve kayıt tarihleri ile koşullarının birimlerden teklif edildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- 2011-2012 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- 2011-2012 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru tarihleri ile Müzik ve Bale İlköğretim Okuluna başvuru tarihlerinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- a)Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne,
b)“Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu”nda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
          Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN – Rektör 
          Prof.Dr. Halil KÖSE – Rektör Yardımcısı
          Prof.Dr. Ercüment YALÇIN – Mühendislik Fak.Dekanı
          Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL – Hukuk Fak.Öğretim Üyesi
          Prof.Dr. Berna MUSAL – Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
          Prof.Dr. Hüseyin BASKIN – Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
          Prof.Dr. Okan TUNA – Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi
          Prof.Dr. Leman TARHAN– Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
          Prof. Nesrin ÖNLÜ – Güzel Sanatlar Fak.Öğr.Üyesi
          Prof.Dr. Utku UTKULU – Sosyal Bil.Enst.Müdürü
          Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ – İzmir Mes.Y.O.Müdürü
          Prof.Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN – İZİSYÖM Müdürü
          Prof.Dr. Özkan TÜTÜNCÜ – Kalite ve Mükemmellik Uyg.ve Arş.Merkezi Müdürü
          Prof.Dr. Can KARACA – Gen.Sek.Vekili
          Doç.Dr. Cenk ÖZLER – İ.İ.B.Fakültesi Öğretim Üyesi
          Doç.Dr. Özlem İPEKGİL DOĞAN – İşletme Fak.Öğr.Üyesi
          Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK – Yabancı Diller Y.O.Müdürü
          Alp ÖZDEMİR – Öğrenci Konseyi Başkanı (Güzel Sant.Enst.)

KARAR 22- Üniversite Senatosu’nun 24.05.2011 tarih ve 386/7 sayılı kararı ile kurulmasına karar verilen “Dokuz Eylül Üniversitesi Peritoneal Yüzey Maligniteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin adının “Karın Zarı Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.