12.07.2005/311

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.07.2005
Toplantı Sayısı : 311

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 4.maddesi uyarınca, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu’ndaki görev süresi dolan Prof.Dr. Ömür N.Timurcanday Özmen’in yerine yeniden üye seçimi yapılması.
 3. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Çevresel Yer Bilimleri Yükseklisans Programı” açılması.
 4. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tıp Eğitimi Anabilim Dalında “Tıp Eğitimi Yükseklisans Programı” açılması.
 5. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 7. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulunun Güverte ile Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümlerine ait 4.sınıf aktif öğretim planlarının onaylanması.
 8. Fen Bilimleri Enstitüsü yükseklisans programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 9. Sosyal Bilimler Enstitüsü yükseklisans programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 10. Sağlık Bilimleri Enstitüsü yükseklisans programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 11. Güzel Sanatlar Enstitüsü yükseklisans programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 12. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2005-2006 öğretim yılında Bağıl Değerlendirme sistemine geçileceğinden Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 13. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğinin değiştirilmesi.
 14. 2005-2006 öğretim yılında Üniversitemizde Çift Anadal Programı uygulayan Mühendislik Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin Çift Anadal Programlarına başvuru tarihlerinin belirlenmesi.
 15. 2547 sayılı Kanunun 35.maddesine göre Enstitülerimize yerleştirilecek doktora öğrencileriyle ilgili olarak alınan Üniversitemiz Senatosunun 22.05.2005 tarih ve 305/9 sayılı kararının yeniden görüşülmesi.
 16. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları, Puanlama Sistemine bir madde eklenmesine ilişkin konunun yeniden görüşülmesi.
 17. Üniversite Senatosu’nun 19.04.2005 tarih ve 307/10 sayılı kararı ile akademik işbirliğine karar verilen ABD Troy State Üniversitesi ile işbirliği kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalında çift diplomaya dayalı yükseklisans programı açılması.
 18. Eğitim Bilimleri Enstitüsü yükseklisans programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 19. Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesinin 13. ve 14. maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Doç.Dr. Semih ÇELENK

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Oğuz DİCLE

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Yrd.Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞIN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Yrd.Doç.Dr. Ebru GÜNER

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 12.07.2005 Salı günü saat 10.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Semiramis Yağcıoğlu, Prof.Dr. Nevzat Aşık ve Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden izinli, Prof.Dr. Feza Akgür görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof. Cengiz Çekil, Prof.Dr. Şeref Ertaş, Prof.Dr. Hüseyin Elmalı, Prof.Dr. Bülent Cihangir ve Prof. Gülser Eryümlü izinli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Doç.Dr. Semih Çelenk, Doç.Dr. Mustafa Ruhan Erdem ve Prof.Dr. Recep Yaparel ile Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Tıraşın ve Yrd.Doç.Dr. Ebru Güner katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde, 18. ve 19.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu’nda Üniversitemizi temsil etmek üzere 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 4.maddesi uyarınca 2 yıllık süre için Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ömür Özmen yeniden oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yerbilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Tıp Eğitimi yüksek lisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi’nin ekte belirtilen bölümlerinde ve Teknik Olmayan Sosyal Seçmeli Ders Havuzunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin mevcut bulunan bölümlerine ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2005-2006 öğretim yılından itibaren birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilere uygulanmasına, 2005-2006 öğretim yılı başında 3. ve daha yukarı yarıyıllarda öğrenim görecek olan öğrencilere bu değişiklikten önceki öğretim planlarının ekteki değişiklik hali ile tasfiye programı olarak uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun Güverte ile Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümlerinin 4.sınıf aktif öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan bazı yüksek lisans (tezli-tezsiz-örgün-ikinci öğretim) programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ekte yer alan yüksek lisans (tezli-tezsiz-örgün-ikinci öğretim) programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde ekte yer alan yüksek lisans programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde ekte yer alan yüksek lisans programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında bağıl not sistemine geçildiğinden ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 13- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 14- a) Mühendislik Fakültesi’nin “Çift Anadal Programı”na 2005-2006 öğretim yılında son başvuru tarihinin 02 Eylül 2005 olarak,
b) İşletme Fakültesi’nin “Çift Anadal Programı”na 2005-2006 öğretim yılında son başvuru tarihinin 07 Eylül 2005 olarak, belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik gereğince;
a) Tahsis edilen Araştırma Görevlisi kadrosunun dolu olması halinde; kadroda bulunan kişinin Üniversitemiz lisansüstü programa giriş sınavı yapılmaksızın kayıtlarının yapılmasına, ancak Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4.maddesinde öngörülen yabancı dil ile ilgili muafiyet belgelerini ibraz etmeleri, ibraz edemeyenlerin ise Yabancı Diller Yüksekokulu’nda açılan muafiyet sınavlarına katılmaları, bu sınavda da muafiyet notunu alamayanların Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bir yıl hazırlık sınıfına devam etmelerine, hazırlık sınıfında da başarısız olan öğrencilerin bir sonraki öğretim yılı başında açılacak muafiyet sınavına alınmalarına, bu sınava girmeyen, girip de başarısız olan öğrencilerin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlarının silinmesine,
b) Tahsis olunan kadronun boş olması halinde, lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlilerinin Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olmalarına, 
c) Yüksek lisans kademesinde eğitim-öğretimini tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora eğitim-öğretimine devam etmeleri halinde de Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına, oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevliliği ve Öğretim Üyeliği kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları, Puanlama Sistemine bir madde eklenmesine ilişkin konunun görüşmelerine bir sonraki toplantıda devam edilmesine karar verildi.
KARAR 17- Üniversite Senatosu’nun 19.04.2005 tarih ve 307/10 sayılı kararı ile akademik işbirliğine karar verilen ABD Troy State Üniversitesi ile işbirliği kapsamında Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalında çift diplomaya dayalı yükseklisans programı açılmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde ekte yer alan yüksek lisans programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2005-2006 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Giriş Sınavları Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.