12.06.2012/400

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.06.2012
Toplantı Sayısı : 400

GÜNDEM     : 

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2012-2013 öğretim yılında Üniversitemize Önkayıt-Özel Yetenek Sınavı Sistemi ile alınacak öğrencilerin sınav tarihleri ve koşullarının belirlenmesi.
  3. 2012-2013 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 9. sınıfına alınacak öğrencilerin; kontenjan, başvuru, sınav ve kesin kayıt tarihlerinin belirlenmesi. 
  4. 2012-2013 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu 5. ve 6. sınıflarına alınacak öğrencilerin; kontenjan, başvuru, sınav ve kesin kayıt tarihlerinin belirlenmesi. 
  5. 2012-2013 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ile Müzik ve Bale İlköğretim Okuluna nakil geçiş yoluyla alınacak öğrencilerin; kontenjan, başvuru, sınav ve kesin kayıt tarihlerinin belirlenmesi. 
  6. 2012-2013 öğretim yılında Üniversitemizde lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibak kontenjanlarının belirlenmesi.
  7. Bologna Süreci kapsamında Üniversitemize bağlı kurumlarımızın öğretim planlarında yapılacak değişiklikleri inceleme komisyonunun oluşturulması.
  8. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesi.
  9. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve ÖzelYetenek Sınavları Yönergesinde değişiklik yapılması.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat TUNCAY
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Kemal ARI
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Utku UTKULU
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
 
Prof.Dr. Serap ALP
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Prof.Dr. Zühal BAHAR
 
Doç.Dr. Mine AKKAN
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Okan TUNA
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
 
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
 
Prof. Abdullah Mümtaz SAĞLAM
 
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
 
Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Prof.Dr. Mehtap MALKOÇ
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Orhan MAĞDEN
 
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 12.06.2012 Salı günü saat 11.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Serdar Kurt, Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Serap Alp ile Doç.Dr. Mine Akkan toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. Atila Akkoçlu, Prof.Dr. Utku Utkulu mazeretli, Prof.Dr. Melda Sur izinli, Prof.Dr. Mustafa Tanyeri ve Prof.Dr. Kemal Arı görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2012-2013 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili kurs, sınav ve kayıt tarihleri ile koşullarının birimlerden teklif edildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- 2012-2013 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine alınacak öğrencilerin kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

SANAT DALLARI

9. SINIF KONTENJANI

PİYANO

4

GİTAR

1

KEMAN

5

VİYOLA

2

VİYOLONSEL

2

KONTRBAS

2

FLÜT

1

OBUA

1

KLARNET

1

TROMBON

1

VURMALI ÇALGILAR

1


Ön Kayıt
 Tarihleri                            : 06-10 Ağustos 2012
Yetenek Sınavı Tarihleri                 : 13-17 Ağustos 2012 
Kesin Kayıt Tarihleri                       : 03-07 Eylül 2012

KARAR 4- 2012-2013 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okuluna alınacak öğrencilerin kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

SANAT DALLARI

5. SINIF KONTENJANI

6. SINIF KONTENJANI

PİYANO

3

3

GİTAR

 

2

KEMAN

1

2

VİYOLA

1

1

VİYOLONSEL

1

1

KONTRBAS

1

2

FLÜT

1

1

OBUA

1

1

KLARNET

1

1

FAGOT

1

1

TROMPET

1

2

KORNO

1

1

TUBA

1

 

TROMBON

 

1

VURMALI ÇALGILAR

1

1

BALE

10

10

                                                                                       5.SINIF                                                 6.SINIF
Ön Kayıt Tarihleri                            :              04-08 Haziran 2012                              04-08 Haziran 2012
Yetenek Sınavı Tarihleri                :              14-15 Haziran 2012                              11-13 Haziran 2012
Kesin Kayıt          Tarihleri              :              03-07 Eylül 2012                                   03-07 Eylül 2012

KARAR 5- 2012-2013 öğretim yılında Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesine alınacak öğrencilerin nakil geçiş kontenjan, sınav, başvuru ve kayıt tarihlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

SANAT DALLARI

7. SINIF NAKİL KONTENJANI

8. SINIF NAKİL KONTENJANI

10. SINIF NAKİL KONTENJANI

11. SINIF NAKİL KONTENJANI

PİYANO

1

2

ARP

1

KEMAN

1

1

1

1

VİYOLA

2

1

VİYOLONSEL

1

1

2

KONTRBAS

1

1

2

2

FLÜT

1

1

OBUA

1

1

TROMPET

1

1

1

1

VURMALI ÇALGILAR

1

1

Ön Kayıt Tarihleri                            : 06-10 Ağustos 2012
Yetenek Sınavı Tarihleri                 : 13-17 Ağustos 2012
Kesin Kayıt Tarihleri                       : 03-07 Eylül 2012

KARAR 6- 2012-2013 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversitemize bağlı kurumlarımızın Bologna Süreci kapsamında öğretim planlarında yapılacak değişiklikleri incelemek üzere Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse’nin başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen öğretim elemanları ile personelden oluşturulan İnceleme Komisyonunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA 
ÖĞRETİM PLANLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİ İNCELEME KOMİSYONU 

Prof. Dr. Halil KÖSE                                                                           Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Pınar TUNCEL                                                                     Tıp Fakültesi Dekan Yrd.
Prof. Dr. Yasemin ARBAK                                                                  İşletme Fakültesi Dekan Yrd.
Prof. Dr. N.Ömür TİMURCANDAY ÖZMEN                                         İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Okan TUNA                                                                         Denizcilik Fakültesi Dekan Yrd.
Prof. Dr. İlgi KAPDAN KARAPINAR                                                    Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Pınar SÜRAL ÖZER                                                            İktisadi ve İdari Bil. Fak.Dekan Yrd.
Doç. Dr. Dilek DİLEYİCİ                                                                    İktisadi ve İdari Bil. Fak. Öğr.Üyesi
Doç.Dr. Aylin ALIN                                                                            Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ethem DUYGULU                                                        Sosyal Bilimler Enst.Müdür Yrd.
Yrd. Doç. Dr İlkay TAŞ                                                                     Reha Midilli Foça Trzm.İşl.ve Ot.Y.O. Md.Yrd.
Yrd. Doç. Dr Mert TOPOYAN                                                           İktisadi ve İdari Bil. Fak.Öğretim Üyesi
Mustafa AYDIN                                                                                Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Rehan GÜRSU                                                                                Öğrenci İşleri Dairesi Şube Müdürü V.
Uzm.Coşkun ÇAKIR                                                                          Bilgi İşlem Dairesi

KARAR 8- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesinin ekteki şeklde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Ön Kayıt ve Özel Yetenek Sınavları Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.