12.06.2007/325

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.06.2007
Toplantı Sayısı : 325

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Ülkemizin ve Ulusumuzun birlik ve bütünlüğüne kasteden bölücü terör örgütünün hain saldırılarının kınanmasına ilişkin kamuoyu duyurusu.
 3. 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 4.maddesi uyarınca, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu’ndaki 2 yıllık görev süresi 17.08.2007 tarihinde dolacak olan Prof.Dr. Ömür N.Timurcanday Özmen’in yerine yeniden üye seçimi yapılması.
 4. D.E.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifi.
 5. 2007-2008 öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjan, koşulları ve başvuru tarihleri.
 6. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü adının; “Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü” olarak değiştirilmesi ve bu bölüm bünyesinde; “Tekstil Baskı Tasarım”, “Dokuma Tasarımı”, “Moda Aksesuar Tasarımı” ve “Moda Giyim Tasarımı” Anasanat Dallarının açılması ve bu Anasanat Dallarına ayrı ayrı öğrenci alınması.
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema – TV Bölümü adının; “Film Tasarım ve Uygulama Bölümü” olarak değiştirilmesi ve bu bölüm bünyesinde; “Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi”, “Film Tasarım ve Yönetmenliği”, “Film Tasarım ve Yazarlık”, “Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi” Anasanat Dallarının açılması ve bu Anasanat Dallarına ayrı ayrı öğrenci alınması.
 8. Güzel Sanatlar Fakültesinin Müzik Bilimleri Bölümü bünyesinde “Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı” açılması ve öğrenci alınması.
 9. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Tıp Eğitimi Anabilim Dalında Doktora programı açılması.
 10. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 11. Mühendislik Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 12. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişikliği yapılması teklifi.
 13. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 14. Mimarlık Fakültesi öğretim planında değişiklik yapılması
 15. 2007-2008 öğretim yılında Çift Anadal programı uygulayan İşletme Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’nde kayıt tarihlerinin belirlenmesi.
 16. İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSAMER) kurulması teklifi.
 17. İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 18. Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 19. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 20. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Biomekanik Anabilim Dalında doktora programı açılması.
 21. Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 22. Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 23. İşletme Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 24. Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 25. Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 26. Tıp Fakültesi’nin 2007-2008 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi.
 27. Mühendislik Fakültesi’nde 2007-2008 öğretim yılından itibaren bazı bölümler arasında yandal programları açılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Halil KÖSE

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. Atilla ORBAY

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU

 

Prof.Dr. Murat TUNCAY

 

Prof.Dr. Melda SUR

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Prof.Dr. Bülent CİHANGİR

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. Güldem CERİT

 

Doç. Ümit İŞGÖRÜR

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Öğr.Gör. Özer KESTANE

 

Prof.Dr İlgi ŞEMİN

 

Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 12.06.2007 Salı günü saat 13.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Halil Köse, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. H.Çetin Türkçü izinli, Prof. Gülser Eryümlü ve Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu görevli oldukları için Dekan Vekili Prof.Dr. Atilla Orbay Müdür Vekilleri Doç. Ümit İşgörür ve Öğr.Gör. Özer Kestane toplantıya katıldılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonunda; 2., 3., 21., 22., 23., 24., 25., 26. ve 27. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Ülkemizin ve ulusumuzun birlik ve bütünlüğüne kasteden bölücü terör örgütünün hain saldırılarının kınanmasına ilişkin olarak aşağıdaki kamuoyu duyurusunun yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KAMUOYU DUYURUSU

“Ülkemizin ve ulusumuzun birlik ve bütünlüğüne kasteden bölücü terör örgütünün hain saldırıları her gün can almaya devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu olarak şehitlerimize rahmet, ailelerine ve ulusumuza başsağlığı dileriz. Bir insanlık suçu olan terörizmi şiddetle kınamaktayız.

Türk Ulusu kendisine yönelen tehditleri alt edecek güce ve kararlılığa sahiptir. Ulusumuzun sabrını acizlik zanneden iç ve dış güçlere karşı yanıtımızı birlik ve beraberliğimizi sürdürerek veriyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, içeriden ve dışarıdan bütün engellemelere karşın, Büyük Atatürk’ün göstermiş olduğu çağdaş uygarlığı aşma hedefine doğru ilerlemeyi sürdürecektir.”

KARAR 3- Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu’nda Üniversitemizi temsil etmek üzere 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu’nun 4.maddesi uyarınca, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu’ndaki 2 yıllık süre için Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür N.Timurcanday Özmen oybirliği ile seçildi.
KARAR 4- D.E.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik metninin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2007-2008 öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili kontenjan ve kabul koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan Tekstil Bölümü adının “Tekstil ve Moda Tasırımı Bölümü” olarak değiştirilmesine, bu bölüm bünyesinde; 
a) Tekstil Baskı Tasarımı Anasanat Dalı açılmasına ve bu anasanat Dalına 8 (sekiz) öğrenci alınmasına,
b) Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı açılmasına ve bu anasanat dalına 12 (oniki) öğrenci alınmasına,
c) Dokuma Tasarımı Anasanat Dalı açılmasına ve bu anasanat dalına 8 (sekiz) öğrenci alınmasına,
d) Moda Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı açılmasına ve bu anasanat dalına 12 (oniki) öğrenci alınmasına,
anasanat dallarına ait öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 ile 7/h maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde bulunan Sinema-TV Bölümü adının “Film Tasarım ve Uygulama Bölümü” olarak değiştirilmesine; bu bölüm bünyesinde;
a) Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Anasanat Dalı açılmasına ve bu anasanat dalına 10 (on) öğrenci alınmasına,
b) Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalı açılmasına ve bu anasanat dalına 10 (on) öğrenci alınmasına,
c) Film Tasarım ve Yazarlık Anasanat Dalı açılmasına ve bu anasanat dalına 10 (on) öğrenci alınmasına,
d) Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi Anasanat Dalı açılmasına ve bu anasanat dalına 10 (on) öğrenci alınmasına,
anasanat dallarına ait öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü bünyesinde “Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı” açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve bu anabilim dalına 2008-2009 öğretim yılından itibaren 10 (on) öğrenci alınmasına, konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 ile 7/h maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- 2007-2008 öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde “Tıp Eğitimi” Doktora Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Tekstil, Seramik ve Grafik Bölümlerine ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mühendislik Fakültesi’nin Makine Mühendisliği Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölümlerine ait öğretim planlarında ve Teknik Olmayan Seçmeli Ders Havuzunda değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- a) Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “HSI 589 Specialty Area (6 ECTC Kredisi) (30 saat kurumsal)” adlı Enstitü ortak dersinin Hayat Boyu Öğrenme Erasmus Programı kapsamında gelecek öğrencilere verilmesi amacıyla seçmeli ders olarak 2 kredilik ders şeklinde açılmasına,
b) Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “SBE 529 Uzun Yaşam ve Uzlaşma Kültürü 2 0” adlı dersin ekte belirtilen programlarda seçmeli ders olarak açılmasına,
c) Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölümüne ait öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- a) Mühendislik Fakültesi’nin Çift Anadal Programına 2007-2008 öğretim yılında son başvuru tarihinin 07 Eylül 2007 olarak,
b) İşletme Fakültesi’nin Çift anadal Programına 2007-2008 öğretim yılında son başvuru tarihinin 12 Eylül 2007 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSAMER) Yönetmeliği’nin ekteki şekilde kabulüne ve adı geçen merkezin kurulabilmesi için 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İlahiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 18. ve 23. maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Mimarlık Fakültesi Öğretim ve Sınav Uyglama Esasları’nın 10. maddesinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar veridi.
KARAR 19- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 20. ve 25. maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar veridi.
KARAR 20- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalı bünyesinde “Biyomekanik Doktora” programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fizik Matematik, Arkeoloji, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce-Almanca-Türkçe) ile Tarih Bölümlerine ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2007-2008 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- 2007-2008 öğretim yılından itibaren İşletme Fakültesi’nin Socrates-Erasmus kapsamındaki Uluslararası Eğitim Programına ait öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Buca Eğitim Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 24.maddesinin 1.fıkrasında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Tıp Fakültesi 2007-2008 eğitim-öğretim yılı akademik takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Mühendislik Fakültesi’nin Çevre Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Tekstil Mühendisliği Yandal Programlarının 2007-2008 öğretim yılından itibaren açılması ve Yandal Programlarına ait öğretim planlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.