12.06.2001/274

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 12.06.2001
Toplantı Sayısı : 274

GÜNDEM             :

1-    Geçen toplantı tutanağı.

2-    Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu’nda Üniversitemizi temsil etmek üzere 2 yıllık süre için seçilen Prof.Dr. İlkay Şimşek’in görev süresinin dolması nedeniyle 351 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca yeniden üye seçimi yapılması.

3-    Tıp Fakültesi 2001-2002 öğretim yılı Akademik Takviminin belirlenmesi.

4-    Adalet Meslek Yüksekokulu’nun 2000-2001 öğretim yılı akademik takviminde değişiklik yapılması.

5-    2001-2002 öğretim yılında örgün, ikinci öğretim yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesi.

6-    Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına intibaklarının yapılabilmesi için 2001-2002 öğretim yılı intibak kontenjanlarının belirlenmesi.

7-    D.E.Ü. Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin “Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Enstitüsü” ne dönüştürülmesi teklifi.

8-    Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Nükleer Tıp Anabilim Dalında, Temel Nükleer Tıp  yüksek lisans programı ile Parazitoloji Anabilim Dalında Tıbbi Parazitoloji doktora programları açılması teklifi.

9-    Fen Bilimleri Enstitüsü’nün  programlarında “İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı “açılması teklifi.

10-           Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fransızca Öğretmenliği yüksek lisans programı öğretim planında değişiklik yapılması teklifi

11-           Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün  yüksek lisans ve doktora programları öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.

12-           Fen Bilimleri Enstitüsü’nün  yüksek lisans ve doktora programları öğretim planlarında değişiklik yapılması  teklifi.

13-           Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programında İngilizce program olarak yer alan İnşaat Mühendisliği (Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları) öğretim programının 2001-2002 öğretim yılından itibaren İngilizce destekli Türkçe program olarak yürütülmesi ve öğretim planlarında buna göre değişiklik yapılması teklifi.

14-           Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora programlarında bilimsel hazırlık programı açılması teklifi.

15-           Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün  yüksek lisans ve doktora programları öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.

16-           İlahiyat Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi.

17-           Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi.

18-           Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2001 yaz aylarında yaz öğretimi yapılması ve Akademik Takviminin belirlenmesi.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Hüseyin ALKAN
Prof.      Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Melda SUR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Hakkı ÖNKAL
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.      Yüksel USLAY
Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN
Prof.      Sevim ÇİZER
Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
Prof.Dr. Sadık ACAR
Prof.Dr. Muharrem ÇELEBİ
Prof.Dr. Hasan NERAD
Prof.Dr. Mehmet Nuri TÜREYEN
Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN
Prof.Dr. Feza AKGÜR
Prof.Dr. Ergün AYBARS
Prof.Dr. Mustafa ERGÜN
Prof.Dr. Erdoğan FIRAT
Prof.Dr. Reşide KABADAYI
Doç.Dr. Turgay ONARGAN
Prof.Dr. Oğuz ADANIR
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
Prof.Dr. Nur OLGUN
Prof.Dr. Gül GÜNER
Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER
Doç.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. A.Müfit BAYRAŞA
Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN
Prof.Dr. Mustafa DEMİRSOY
Prof.Dr. Nedim ÇAKIR
Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ
Raportör Prof.Dr. Ömür ÖZMEN

Üniversite Senatosu 12.06.2001 Salı  günü saat 08.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı  başkanlığında bütün üyelerin  katılmasıyla toplandı.

Prof.Dr. Hakan Pekcanıtez ve Prof.Dr. Cahit Helvacı görevli oldukları için Dekan Vekili Prof.Dr. Melda Sur ile Müdür Vekili Doç.Dr. Turgay Onargan toplantıya katıldı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16., 17. ve 18. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu’nda Üniversitemizi temsil etmek üzere 2 yıllık süre için seçilen Prof.Dr. İlkay Şimşek’in görev süresinin dolması nedeniyle yeniden üye seçilmesine ilişkin Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün, 16.05.2001 tarih ve 46083 sayılı yazısı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu’nda Üniversitemizi temsil etmek üzere 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 4.maddesi uyarınca 2 yıllık süre için Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömür Özmen oybirliği ile seçildi.

KARAR 3 Tıp Fakültesi 2001-2002 öğretim yılı Akademik Takviminin belirlenmesi ile ilgili 01.06.2001 tarih ve 3/1 sayılı Fakülte Kurul Kararı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2001-2002 öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 4 Adalet Meslek Yüksekokulu 2000-2001 öğretim yılı Akademik Takviminde değişiklik yapılması hakkında 09.05.2001 tarih ve 258 sayılı yazısı ile 10.01.2001 tarih ve 1/ 4 sayılı Hukuk Fakültesi Kurulu Kararı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemiz Adalet Meslek Yüksekokulunun 2000-2001 öğretim yılı Bütünleme Sınav tarihlerinin 09.07.2001 – 20.07.2001 olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 5 Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların 2001-2002 öğretim yılı örgün öğretim ve ikinci öğretim yatay geçiş kontenjanları görüşüldü.

Görüşmeler sonunda;

Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların 2001-2002 öğretim yılı örgün öğretim ve ikinci öğretim yatay geçiş kontenjanlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 6 Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına intibakı için 2001-2002 öğretim yılında ayrılacak kontenjan önerileri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına intibakı için 2001-2002 öğretim yılında ayrılacak kontenjanının ekteki şekilde tespitine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 7 Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin “Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Enstitüsü”ne dönüştürülmesi teklifi okundu.

Görüşmeler sonunda;

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin “Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Enstitüsü”ne dönüştürülmesinin uygunluğuna ve 2547 Sayılı Kanunun 5/f maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 8- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Nükleer Tıp Anabilim Dalında Temel Nükleer Tıp Yüksek lisans programı ile Parazitoloji Anabilim Dalında Tıbbi Parazitoloji doktora programı açılması teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

  1. a)Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Nükleer Tıp Anabilim Dalında Temel Nükleer Tıp Yükseklisans programı açılmasına ve öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına,
  2. b)Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Parazitoloji Anabilim Dalında Tıbbi Parazitoloji doktora programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 9 Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bazı Anabilim Dallarında 2001-2002 öğretim yılından itibaren ikinci öğretimde “Tezsiz Yüksek Lisans” programları açılması teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

  1. a)Fizik Anabilim Dalında II.öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans açılmasının oyçokluğu ile reddine,
  2. b)3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Fen Bilimleri Enstitüsü’nün, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı ile Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında 2001-2002 öğretim yılından itibaren, II. Öğretimde “Tezsiz Yüksek Lisans” programları açılmasına ve öğretim planlarının ekteki şekilde kabul edilerek konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı öğretim planında değişiklik yapılması hakkındaki teklif okundu. Daha önce Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde açılan bu yüksek lisans programının eğitimle ilgili lisansüstü programların Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne devredilmesiyle bu Enstitüye geçtiği ve öğrenci alımı bir süre durdurulan bu programa  2001-2002 öğretim yılından itibaren öğrenci alımının planlandığı belirtildi.

Görüşmeler sonunda;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı öğretim planında 2001-2002 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bazı Yüksek Lisans ve Doktora Programları öğretim planlarında değişiklik yapılması hakkındaki teklifi okundu.

Görüşmeler sonunda;

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bazı Yüksek Lisans ve Doktora programlarının öğretim planlarında 2001-2002 öğretim yılından itibaren ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12 Fen Bilimleri Enstitüsünün  bazı Yüksek Lisans ve Doktora programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılması hakkındaki teklif okundu.

Görüşmeler sonunda;

Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı Yüksek Lisans ve Doktora programlarının öğretim planlarında 2001-2002 öğretim yılından itibaren ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13 Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programında İngilizce program olarak yer alan İnşaat Mühendisliği (Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları) öğretim programının 2001-2002 öğretim yılından itibaren İngilizce destekli Türkçe program olarak yürütülmesi ve öğretim planlarında buna göre değişiklik yapılması teklifi incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programında İngilizce program olarak yer alan İnşaat Mühendisliği (Hidrolik-Hidroloji ve Su Kaynakları) öğretim programının 2001-2002 öğretim yılından itibaren İngilizce destekli Türkçe program olarak yürütülmesi ve öğretim planlarında buna göre değişiklik yapılarak konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 14 Fen Bilimleri Enstitüsünün Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora  programlarında Bilimsel Hazırlık programı açılması hakkındaki teklif incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Fen Bilimleri Enstitüsünün Jeofizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora programlarında 2001-2002 öğretim yılından itibaren “Bilimsel Hazırlık Programı” açılmasına ve öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15 Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bazı Yüksek Lisans ve Doktora programlarının öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün, 31.05.2001 tarih ve 696 sayılı teklif yazısı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bazı Yüksek Lisans ve Doktora programlarının öğretim planlarında 2001-2002 öğretim yılından itibaren ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16 İlahiyat Fakültesi’nin, İlahiyat Lisans ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği programlarında eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak amacıyla 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi hakkındaki Dekanlığın, 11.06.2001 tarih ve 3177 sayılı yazısı ile Fakülte Kurulunun konuya ilişkin 06.06.2001 tarih ve 10/1 sayılı kararı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İlahiyat Fakültesi’nin, İlahiyat Lisans ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği programlarında, 2001-2002 öğretim yılından itibaren 1.sınıflara uygulanmak üzere aktif eğitime geçilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 17 Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi hakkındaki Dekanlığın, 19.03.2001 tarih ve 1095 sayılı yazısı ile Fakülte Kurulunun konuya ilişkin 27.02.2001 tarih ve 85/1 sayılı kararı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Fen-Edebiyat Fakültesi’nde 1.sınıflara uygulanmak üzere Dil Bilim, Arkeoloji, İstatistik, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümlerinde 2001-2002 öğretim yılından itibaren, Fizik, Kimya ve Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesinin uygunluğuna oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 18 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Yaz Öğretimi Yönetmeliği’nin 3.maddesi gereğince 2001 yaz aylarında yaz öğretimi yapılması ve 2000-2001 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takviminin belirlenmesine ilişkin 08.06.2001 tarih ve 51/2 sayılı Yüksekokul Kurul Kararı incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2001 yaz aylarında yaz öğretimi yapılmasının kabulünü ve 2000-2001 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2000-2001 Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Yılı

Akademik Takvimi                                                    

ÖNKAYIT                 09.07.2001 – 11.07.2001

KESİN KAYIT           16.07.2001 – 18.07.2001

DERSLER                  23.07.2001 – 17.08.2001

FİNAL SINAVLARI       17.08.2001