11.12.2012/407

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.12.2012
Toplantı Sayısı : 407

GÜNDEM      :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 2547 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’da Üniversitemizi temsil etmek üzere seçilen Prof.Dr. İsmail Hakkı Bahar’ın görev süresinin 11.11.2012 tarihinde dolması nedeniyle yerine yeni üye seçilmesi.
  3. DEÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesinin 7.maddesi uyarınca Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyelerinde değişiklik yapılması.
  4. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalına bağlı Davranış Fizyolojisi Bilim Dalının kurulması.
  5. Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Arkeoloji Kazı Teknikerliği programı açılması.
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Kurma ve İşletme Yönergesi’nde değişiklik yapılması.
  7. Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Üst Kurulu Yönergesi.
  8. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında uygulanan Tezsiz Yüksek Lisans başvurularında ALES ve yabancı dil koşulunun aranmaması.
  9. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nca 03.07.2002 tarihinde Üniversitemiz bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne ait Yönetmelik.
  10. Üniversite Senatosu’nun 24.05.2011 tarih ve 386/10 sayılı kararı ile kabul edilen Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nda yer alan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanına Edebiyat Fakültesi’nde yeni kurulan Müzecilik, Coğrafya ve Sanat Tarihi Bölümlerinin eklenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Murat TUNCAY
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Utku UTKULU
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
 
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
 
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
 
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.      Halil YOLERİ
 
Doç.Dr. Ayşe BEŞER
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. E.Sedef AKGÜNGÖR
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Hakkı KİŞİ
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
 
Prof.Dr. Kemal ARI
 
Prof.Dr. Faik Erdeniz ÖZEL
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Prof.Dr.h.c. İbrahim ATALAY
 
Prof.Dr. Mustafa SABUNCU
 
Yrd.Doç.Dr. Tuğcan GÜLER
 
Doç.Dr. Koray ATİLA
 
Prof.Dr.H.Nur OLGUN
 
Prof.Dr. Şermin GENÇ
 
Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN
 
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
 
Prof.Dr. Sema SAVCI
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. A.Orhan MAĞDEN
 
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

Üniversite Senatosu 11.12.2012 Salı günü saat 15.00’de Rektör Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında dört üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Zühal Bahar, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Prof.Abdullah Mümtaz Sağlam ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Doç.Dr. Ayşe Beşer ile Prof.Dr. E.Sedef Akgüngör, Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Tuğcan Güler ve Prof.Dr. Şermin Genç toplantıya katıldı.
Prof.Dr. Murat Tuncay, Prof.Dr. A.Emel Göksu, Prof.Dr. Yıldırım Ertutar ve Prof.Dr. Utku Utkulu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 8., 9. ve 10. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2547 Sayılı Kanunun 11.maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurul’a üye olarak Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Halil Köse oybirliği ile seçildi.
KARAR 3- DEÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesinin 7.maddesi uyarınca Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulunda aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN – Rektör 
Prof.Dr. Recep YAPAREL – Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN – Mühendislik Fak.Dekanı
Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL – Hukuk Fak.Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Berna MUSAL – Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Hüseyin BASKIN – Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Okan TUNA – Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Leman TARHAN– Fen Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Nesrin ÖNLÜ – Güzel Sanatlar Fak.Öğr.Üyesi
Prof.Dr. Utku UTKULU – Sosyal Bil.Enst.Müdürü
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ – İzmir Mes.Y.O.Müdürü
Prof.Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN – İZİSYÖM Müdürü
Prof.Dr. Özkan TÜTÜNCÜ – Kalite ve Mükemmellik Uyg.ve Arş.Merkezi Müdürü
Prof.Dr. Can KARACA – Gen.Sek.Vekili
Doç.Dr. Cenk ÖZLER – İ.İ.B.Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Özlem İPEKGİL DOĞAN – İşletme Fak.Öğr.Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK – Yabancı Diller Y.O.Müdürü
Yılmaz TAŞDEMİR – Öğrenci Konseyi Başkanı (Hukuk Fak.)
KARAR 4- Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalına bağlı Davranış Fizyolojisi Bilim Dalının kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.      
KARAR 5- Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Arkeoloji Kazı Teknikerliği Programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Eğitim Amaçlı İşletmeler Kurma ve İşletme Yönergesi’nde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Üst Kurulu Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında uygulanan Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) ve yabancı dil koşulunun aranmamasına, başvurularda aranacak koşulların Enstitü tarafından yapılacak olan ilanlarda belirtilmesine oyçokluğu (23 Evet – 22 Hayır) ile karar verildi.   
KARAR 9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nca 03.07.2002 tarihinde Üniversitemiz bünyesinde kurulan Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne ait Yönetmeliğin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 10- Üniversite Senatosu’nun 24.05.2011 tarih ve 386/10 sayılı kararı ile kabul edilen Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’nda yer alan Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanına Edebiyat Fakültesi’nde yeni kurulan Müzecilik, Coğrafya ve Sanat Tarihi Bölümlerinin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.