11.12.2012/1087

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.12.2012
Toplantı Sayısı : 1087

GÜNDEM        :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Asım Oktay Ergene hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Ahmet Turan Işık hakkındaki raporlar.
 4. Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu hakkındaki raporlar.
 5. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Cüneyt Eren hakkındaki raporlar.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İdil Pazı hakkındaki raporlar.
 7. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek hakkındaki raporlar.
 8. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Şirvan Bektaş’ın, 21.02.2013 tarihinden itibaren 21.02.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama Koordinatörlüğü’nde görev yapan Ersan Bellitaş’ın, 10.02.2013 tarihinden itibaren 10.02.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nuri Adıyeke’nin, Yunanistan Girit/Rethymno kentinde bulunan “Foundation for Research and Technology, Institute for Mediterranean Studies”den almış olduğu davet üzerine misafir öğretim üyesi araştırmacı olarak seminer vermek ve araştırmalar yapmak üzere, 01.06.2013-31.07.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Mehmet Can Demirtaş’ın, Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.02.2013-01.02.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 12. Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Cemile Arzu Aytekin’in ABD Southern Arkansas Üniversitesi’nde misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak, 01.02.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uygun görülen görevlendirilmesinin; ilgilinin vize sorunlarından dolayı gidememesi nedeniyle, gideceği üniversitenin ABD Oklahoma State Üniversitesi olarak değiştirilmesi.
 13. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.660,07 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursundan elde edilen gelirin ikinci kısmı olan 58.146,65 TL’nin (KDV hariç) 2012 Kasım ayında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ve yönetici payı olarak ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 90.504,64 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 120.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.611,07 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 20.050,93 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Dil Eğitimi Uyguluma ve Araştırma Merkezi’nde (DEDAM) görev yapmakta olan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 60.962,96 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapmakta olan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 23.475 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. Tekstil, Hazırgiyim ve Boya Araştırma-Uygulama Merkezi’nin, (TEKBOYAM) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesinin 43.birimi olarak kabul edilmesi ve bir alt hesap açılması.
 23. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 58.500 TL tutardan harcama kalemleri arasında aktarma yapılması.
 24. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 10.12.2012 tarih ve 466 sayılı kararı.
 25. Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeynep Filiz Eren Doğu’nun, ABD Pittsburgh Üniversitesi’nde doktora tezi kapsamında ziyaretçi araştırmacı statüsünde çalışmak üzere 01.10.2009-30.09.2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak yapılan ve 01.10.2010-29.12.2010 tarihleri arasında dönüş yolluklu, yurtiçi maaşlı ve burssuz olarak uzatılan görevlendirilmesinde; ilgilinin doğum öncesi ve sonrası analık izni kullanması nedeniyle   01.11.2010-29.12.2010 tarihleri arasındaki görevlendirilmesinin iptal edilmesi.
 26. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı şube sayılarının belirlenmesi.
  DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU YERİNE
 27. Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şeker’in, İslam Medeniyeti Çalıştayı ve Programına katılmak üzere 14-16 Aralık 2012 tarihleri arasında yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Enstitü Bütçesinin ilgili tertibinden karşılanarak Bursa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.

   

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. Halil KÖSE
  Prof.Dr. Recep YAPAREL
  Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
  Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.      Halil YOLERİ
  Doç.Dr. Ayşe BEŞER
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. E.Sedef AKGÜNGÖR
  Prof.Dr. Atilla ORBAY
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Tülay CANDA
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
  Raportör Prof.Dr.Can KARACA

   

Üniversite Yönetim Kurulu 11.12.2012 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Zühal Bahar ve Prof.Dr. Yasemin Arbak görevli oldukları için Dekan Vekilleri Doç.Dr. Ayşe Beşer ile Prof.Dr. E.Sedef Akgüngör toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli olduğu için toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 7., 25. ve 26. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Asım Oktay Ergene ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Asım Oktay Ergene hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Asım Oktay Ergene’nin profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Ahmet Turan Işık ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Prof.Dr. Ahmet Turan Işık hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Ahmet Turan Işık’ın profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Mühendislik Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ali Cüneyt Eren ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ali Cüneyt Eren hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İdil Pazı ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İdil Pazı hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Tülay Tarsuslu Şimşek hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nde görev yapan Şirvan Bektaş’ın, 21.02.2013 tarihinden itibaren 21.02.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kariyer Planlama Koordinatörlüğü’nde görev yapan Ersan Bellitaş’ın, 10.02.2013 tarihinden itibaren 10.02.2014 tarihine kadar 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Nuri Adıyeke’nin, Yunanistan Girit/Rethymno kentinde bulunan “Foundation for Research and Technology, Institute for Mediterranean Studies”den almış olduğu davet üzerine misafir öğretim üyesi araştırmacı olarak seminer vermek ve araştırmalar yapmak üzere, 01.06.2013-31.07.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görev yapmakta olan Arş.Gör. Mehmet Can Demirtaş’ın, Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.02.2013-01.02.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, maaşlı YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Buca Eğitim Fakültesi’nden Doç.Dr. Cemile Arzu Aytekin’in ABD Southern Arkansas Üniversitesi’nde misafir araştırmacı/öğretim üyesi olarak, 01.02.2013-30.04.2013 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca uygun görülen görevlendirilmesinde; gideceği Üniversitenin ABD Oklahoma State Üniversitesi olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.660,07 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Buca Eğitim Fakültesi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen Formasyon Kursundan elde edilen gelirin ikinci kısmı olan 58.146,65 TL’nin (KDV hariç) 2012 Kasım ayında “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda ek ödeme ile yönetici payı olarak ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 90.504,64 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 120.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.611,07 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 4.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 20.050,93 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Dil Eğitimi Uyguluma ve Araştırma Merkezi’nde (DEDAM) görev yapmakta olan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 60.962,96 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) görev yapmakta olan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2012 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 23.475 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Tekstil, Hazırgiyim ve Boya Araştırma-Uygulama Merkezi’nin, (TEKBOYAM) Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerde bulunabilmesi için Döner Sermaye İşletmesinin 43.birimi olarak kabul edilmesine ve bir alt hesap açılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Döner Sermaye İşletmesi 2012 Mali Yılı Gider Bütçesinde yer alan toplam 58.500 TL tutarın harcama kalemleri arasında Merkez Yönetim Kurulu’nun 03.12.2012 tarih ve 12/1 sayılı kararı doğrultusunda aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- A-İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 2012/2 XXXVI. Sayısının 300 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.1400.0000.000/BY.012.075.651 olarak tespit edilmesine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile,
B-Hukuk Fakültesi Hakemli Dergisi’nin Yıl: 2011, Cilt, 13, 1. Sayısının 600 adet, ayrıca dergide makalesi yayınlananlara 25’er adet ayrı basım gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.1300.0000.000/BY.012.051.652 olarak tespit edilmesine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 600 adet, ayrıca dergide makalesi yayınlananlara 25’er adet ayrı basım olarak gerçekleştirilmesine, basılan materyalin her birinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile,
C-Denizcilik Fakültesi Dergisi’nin 2012 yılı 2.sayısının 250 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.7777.1003.000/BY.012.018.653 olarak tespit edilmesine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 250 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile,
D-Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr.Volkan Çağlar’ın hazırlamış olduğu “Türk Özel Limanlarının Etkinlik ve Verimlilik Analizi” isimli doktora tezinin 300 adet basımının gerçekleştirilmesine,
a)Esere verilecek yayın nosunun, 09.7777.1003.000/BY.012.019.654 olarak tespit edilmesine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 300 adet olarak gerçekleştirilmesine ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile,
E-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Selma Çetiner Şekerci’nin ve Yrd.Doç.Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel’in hazırlamış olduğu “Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku” adlı ders kitabının kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile,
F-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Zerrin Toprak Karaman’ın, hazırlamış olduğu “Bulgaristan’dan Gelip, Yerleşmiş Türk Soylu Göçmenleri Kamusal Alanda Görünür Kılma ve Toplumla Uyumlarının Sağlanması” konulu BAP Birimince desteklenen projenin kendi olanaklarıyla dışarıda bastırılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oyçokluğu (15 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 25- Fen Fakültesi’nden Arş.Gör. Zeynep Filiz Eren Doğu’nun, ABD Pittsburgh Üniversitesi’nde doktora tezi kapsamında ziyaretçi araştırmacı statüsünde çalışmak üzere 01.10.2009-30.09.2010 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiyeli, maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak yapılan ve 01.10.2010-29.12.2010 tarihleri arasında dönüş yolluklu, yurtiçi maaşlı ve burssuz olarak uzatılan görevlendirilmesinde; ilgilinin doğum öncesi ve sonrası analık izni kullanması nedeniyle 01.11.2010-29.12.2010 tarihleri arasındaki görevlendirilmesinin iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Eğitim-öğretimin özelliği ve/veya fiziksel olanakların yetersizliği nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nde verilecek derslerin, 2012-2013 öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren 27.09.2012 tarih ve 26/3 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararında belirtilen şube sayılarına göre verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.       
DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU YERİNE
KARAR 27- Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şeker’in, İslam Medeniyeti Çalıştayı ve Programına katılmak üzere 14-16 Aralık 2012 tarihleri arasında yolluklu, (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Enstitü Bütçesinin ilgili tertibinden karşılanarak Bursa’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.