11.12.2007/860

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.12.2007
Toplantı Sayısı : 860

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna başvuran Prof.Dr. Candan Özoğul’un jüri üyesi olarak seçilen Prof.Dr. Meral Baka’nın yerine yeni bir jüri tespiti.
 3. Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. F.Gülser Eryümlü’nün 11.01.2008 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına anılan tarihin Konservatuvardaki sınavlara rastlaması nedeniyle Doçentlik Bilim Sınavı Yönetmeliğinin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteği.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in 09.02.2008 tarihinden itibaren 09.02.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Lalecan İşcanlı’nın 31.01.2008 tarihinden itibaren 31.01.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Serkan Uzmen’in 25.01.2008 tarihinden itibaren 25.01.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Nurser Gökdemir Işık’ın, İngiltere Cardiff Üniversitesi Business School’da ziyaretçi araştırmacı olarak “Kıta Sahanlığı ve Hukuki Rejimi” konusunda inceleme ve araştırma yapmak üzere 21.01.2008-18.02.2008 (yol dahil) tarihleri arasında yolluklu (uçak-otobüs) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Soner Esmer’in Erasmus Üniversitesi Rotterdam Regional, Port and Transport Economics’de ziyaretçi araştırmacı olarak “Performansın Ölçümü ve Simülasyon Uygulamaları” konusunda inceleme ve araştırma yapmak üzere 15.01.2008-10.02.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (uçak (sadece gidiş)-otobüs-tren) yevmiyesiz olarak yolluğunun Üniversitemiz 2008 yılı Döner Sermaye Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Hollanda’da (Rotterdam ve Amsterdam) görevlendirilmesi.
 9. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Soner Esmer’in Hollanda’daki doktora çalışmasının devamı olarak Belçika’da Avrupa Özel Liman Operatörleri Federasyonu Genel Sekreteri ile “Antwerp Limanı Operasyon Yapısı” konusu hakkında görüşmek, Antwerp ve Brüksel şehirlerinde konu ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere 03-06 Şubat 2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs-tren) yevmiyesiz olarak yolluğunun Üniversitemiz 2008 yılı Döner Sermaye Bütçesi’nden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Soner Esmer’in Hollanda ve Belçika’daki doktora çalışmasının devamı olarak Almanya’da TÜRKON Line Hamburg’da ve Frankfurt Üniversitesi’nin kütüphanesinde doktora konusu ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere 08-18 Şubat 2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile (sadece dönüş)-otobüs-tren) yevmiyesiz olarak yolluğunun 2008 yılı Döner Sermaye Bütçesi’nden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde Daktilograf kadrosunda görev yapan Cahit Bilici’nin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8/a ve 15.maddeleri gereğince “kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası ile tecziyesi.
 12. Hukuk Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında öğretim üyelerinin katkılarıyla basımı yapılan kitapların satışından, bilimsel görüş ve danışmanlık hizmetinin verilmesi ile 2007 Mali yılı Ekim ayı itibariyle elde edilen 17.415,00.-YTL gelirin yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan brüt 4.200,00.-YTL’nin Sayıştay’a karşı sorumlu olan Tahakkuk Memuru Fakülte Sekreteri Ferit Kuru’ya %59’u, Satın alma işlerini yürüten personel Enver Bayrak’a %41’i olmak üzere katkı payı dağıtımının yapılması.
 13. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Biriminin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmesi için hazırlamış olduğu 19.500.000,00.-YTL tutarındaki 2007 Mali Yılı ek gelir ve gider bütçesi teklifi.
 14. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu 2007/Ekim-Kasım-Aralık dönemi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Kurslarından elde edilen gelirin katkı payı dağıtımının yapılması.
 15. Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, Toll Fair 2nd Edition Proje kapsamındaki STK Fuarına katılmak üzere 14.12.2007 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-09-09-6-0-03-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Akın Ersoy’un, Egeplan Planlama Ltd.Şti.’nde 14.12.2007 tarihinde Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla “Kütahya Çavdarhisar Aizonoi Antik Kenti 1.derece Arkeolojik Sit Alanı Amaçlı İmar Planları”nın hazırlanması sürecinde danışman olarak görevlendirilmesi ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından KDV dahil 1.500,00.-YTL tutarın Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 17. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları firmasının 14.12.2007 tarihinde Antalya’da düzenleyeceği “Tütün Kontrolü, Sigara Bıraktırma” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 18. 29.11.2007 tarih ve 26715 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan dolu kadroda derece, boş kadroda derece değişikliği ile saklıdan serbest bırakılan kadroların dağılımı.

  Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Emin ALICI Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
  Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN Prof.Dr. İlknur CÖCEN
  Prof.Dr. Adil ESEN Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. Ferda AYSAN  
  Prof.Dr. Serdar KURT  
  Prof.Dr. Semih ÇELENK  
  Prof.Dr. Polat SOYER  
  Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
  Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR  
  Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ  
  Prof.Dr. Neşe ATABEY  
  Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 11.12.2007 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş, Prof.Dr. İlknur Cöcen ve Prof.Dr. Sedef Gidener mazeretli, olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Hakan Abacıoğlu görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Neşe Atabey toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 15., 16., 17. ve 18. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2 Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna başvuran Prof.Dr. Candan Özoğul’un jüri üyesi olarak seçilen Prof.Dr. Meral Baka’nın yerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşegül Uysal oybirliği ile seçildi.
KARAR 3 Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. F.Gülser Eryümlü’nün 11.01.2008 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yapılacak olan Doçentlik Bilim Sınavına anılan tarihin Konservatuvardaki sınavlara rastlaması nedeniyle Doçentlik Bilim Sınavı Yönetmeliğinin 9.maddesi uyarınca jüri üyeliğinden çekilme isteğinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan İbrahim Yüksel’in 09.02.2008 tarihinden itibaren 09.02.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5 Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapan Lalecan İşcanlı’nın 31.01.2008 tarihinden itibaren 31.01.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6 Rektörlük uzman kadrosunda olup, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Serkan Uzmen’in 25.01.2008 tarihinden itibaren 25.01.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Nurser Gökdemir Işık’ın, İngiltere Cardiff Üniversitesi Business School’da ziyaretçi araştırmacı olarak “Kıta Sahanlığı ve Hukuki Rejimi” konusunda inceleme ve araştırma yapmak üzere 21.01.2008-18.02.2008 (yol dahil) tarihleri arasında yolluklu (uçak-otobüs) yevmiyesiz olarak masrafların Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Soner Esmer’in Erasmus Üniversitesi Rotterdam Regional, Port and Transport Economics’de ziyaretçi araştırmacı olarak “Performansın Ölçümü ve Simülasyon Uygulamaları” konusunda inceleme ve araştırma yapmak üzere 15.01.2008-10.02.2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu, (uçak (sadece gidiş)-otobüs-tren) yevmiyesiz olarak yolluğunun Üniversitemiz 2008 yılı Döner Sermaye Bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Hollanda’da (Rotterdam ve Amsterdam) görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Soner Esmer’in Hollanda’daki doktora çalışmasının devamı olarak Belçika’da Avrupa Özel Liman Operatörleri Federasyonu Genel Sekreteri ile “Antwerp Limanı Operasyon Yapısı” konusu hakkında görüşmek, Antwerp ve Brüksel şehirlerinde konu ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere 03-06 Şubat 2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (otobüs-tren) yevmiyesiz olarak yolluğunun Üniversitemiz 2008 yılı Döner Sermaye Bütçesi’nden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Soner Esmer’in Hollanda ve Belçika’daki doktora çalışmasının devamı olarak Almanya’da TÜRKON Line Hamburg’da ve Frankfurt Üniversitesi’nin kütüphanesinde doktora konusu ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak üzere 08-18 Şubat 2008 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (uçak ile (sadece dönüş)-otobüs-tren) yevmiyesiz olarak yolluğunun 2008 yılı Döner Sermaye Bütçesi’nden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nde Daktilograf kadrosunda görev yapan Cahit Bilici’nin Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 8/a ve 15.maddeleri gereğince “kademe İlerlemesinin Durdurulması” cezası ile tecziyesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12 Hukuk Fakültesi’nin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında öğretim üyelerinin katkılarıyla basımı yapılan kitapların satışından, bilimsel görüş ve danışmanlık hizmetinin verilmesi ile 2007 Mali yılı Ekim ayı itibariyle elde edilen 17.415,00.-YTL gelirin yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan brüt 4.200,00.-YTL’nin Sayıştay’a karşı sorumlu olan Tahakkuk Memuru Fakülte Sekreteri Ferit Kuru’ya %59’u, Satın alma işlerini yürüten personel Enver Bayrak’a %41’i olmak üzere katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Biriminin Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyetlerini sürdürebilmesi için hazırlamış olduğu 19.500.000,00.-YTL tutarındaki 2007 Mali Yılı ek gelir ve gider bütçesinin teklif edildiği şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14 Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Döner Sermaye İşletmesi kapsamında gerçekleştirmiş olduğu 2007/Ekim-Kasım-Aralık dönemi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Kurslarından elde edilen gelirin 25.10.2007 tarih ve 24/4 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararında belirlenen şekilde katkı payı dağıtımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15 Rektörlüğümüz uzman kadrosunda görev yapmakta olan Serkan Uzmen’in, Toll Fair 2nd Edition Proje kapsamındaki STK Fuarına katılmak üzere 14.12.2007 tarihinde (yol hariç) yolluklu (otobüs ile) yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-02-09-09-6-0-03-2-03-3-1-01 no’lu tertibinden karşılanarak Antalya’da 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16 Fen-Edebiyat Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Akın Ersoy’un, Egeplan Planlama Ltd.Şti.’nde 14.12.2007 tarihinde Fakültedeki görevlerini aksatmamak kaydıyla “Kütahya Çavdarhisar Aizonoi Antik Kenti 1.derece Arkeolojik Sit Alanı Amaçlı İmar Planları”nın hazırlanması sürecinde danışman olarak görevlendirilmesine ve verilecek hizmet karşılığında ilgili şirket tarafından KDV dahil 1.500,00.-YTL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5013 no’lu Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17 Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Oğuz Kılınç’ın, Pfizer İlaçları firmasının 14.12.2007 tarihinde Antalya’da düzenleyeceği “Tütün Kontrolü, Sigara Bıraktırma” konulu toplantıya konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- 29.11.2007 tarih ve 26715 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan dolu kadroda derece, boş kadroda derece değişikliği ile saklıdan serbest bırakılan kadroların 29.09.2007 tarih ve 12708 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ekteki şekilde dağılımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.