11.11.2014/1179

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.11.2014
Toplantı Sayısı : 1179 

GÜNDEM            :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adil Alpkoçak hakkındaki raporlar.
 3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Dr. Neslihan Toyran Al Otaibi hakkındaki raporlar.
 4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Özkan Tütüncü’nün, 15.09.2015 tarihine kadar ABD State Üniversitesi’nde görevli olması nedeniyle; Dr. Naci Polat, Dr. Ahmet Baytok, Dr. Muammer Mesci, Dr. Yıldırım Yılmaz, Dr. Erol Duran ve Dr. Selda Uca Özer’in doçentlik eser inceleme jüri üyeliği görevlerinden çekilme ve belirtilen tarihe kadar doçentlik jüri üyeliği görevi verilmemesi isteği.
 5. Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Demet Özdamar’ın, 2014 Nisan Dönemi Eser İnceleme Aşamasında doçentlik sınavına başvuran Dr. Leyla Berber’in çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması nedeniyle, asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 6. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Burcu Kubur’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökçe Tuğdemir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 8. Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Oytun Cebeci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 9. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Serpil Kalkan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 10. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gizem Göktuna’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Olcay Besnili Memiş’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesi.
 12. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Seda Baykal’ın, Fransa Paris Sud Üniversitesi Andre Lwoff Enstitüsü INSERM U935 Araştırma Biriminde doktora tezleri ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.12.2014-01.06.2015 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 13. Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 9.500 TL (Dokuzbinbeşyüzlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 486,11 TL (Dörtyüzseksenaltıliraonbirkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.000 TL (Binlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 23.826 TL (Yirmiüçbinsekizyüzyirmialtılira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 47.739,49 TL (Kırkyedibinyediyüzotuzdokuzlirakırkdokuzkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 26.652,78 TL (Yirmialtıbinaltıyüzelliikilirayetmişsekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 7.150 TL (Yedibinyüzellilira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 11.053,24 TL (Onbirbinelliüçlirayirmidörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Rezzan Ersoy’un ABD New York Binghamton Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 15.01.2015-15.07.2015 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığında göre yapmakta olan Okt.Nurhayat Yenice’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Terracotta Sempozyumu ve Segisinde davetli sanatçı olarak, Üniversitemizi temsil etmek üzere, 17.11.2014-25.11.2014 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyeli olarak, masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 24. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Mustafa DAŞ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Zühal BAHAR
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. O.Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Prof.Dr.Can KARACA

Üniversite Yönetim Kurulu 11.11.2014 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Abbas Türnüklü görevli/mazeretli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. Mustafa Daş toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 21., 22., 23. ve 24.,maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Adil Alpkoçak ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Adil Alpkoçak hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi LAboratuvar Teknikleri Programında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Dr.Neslihan Toyran Al Otaibi ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Dr.Neslihan Toyran Al Otaibi hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 4- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’ndan Prof.Dr. Özkan Tütüncü’nün, 15.09.2015 tarihine kadar ABD State Üniversitesi’nde görevli olması nedeniyle; Dr. Naci Polat, Dr. Ahmet Baytok, Dr. Muammer Mesci, Dr. Yıldırım Yılmaz, Dr. Erol Duran ve Dr. Selda Uca Özer’in doçentlik eser inceleme jüri üyeliği görevlerinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Hukuk Fakültesi’nden Prof.Dr. Demet Özdamar’ın, 2014 Nisan Dönemi Eser İnceleme Aşamasında doçentlik sınavına başvuran Dr. Leyla Berber’in çalışmalarının uzmanlık alanı dışında olması nedeniyle, asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Burcu Kubur’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Gökçe Tuğdemir’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nden Arş.Gör. Oytun Cebeci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Serpil Kalkan’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Gizem Göktuna’nın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Olcay Besnili Memiş’in, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Arş.Gör. Seda Baykal’ın, Fransa Paris Sud Üniversitesi Andre Lwoff Enstitüsü INSERM U935 Araştırma Biriminde doktora tezleri ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 01.12.2014-01.06.2015 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Fen Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 9.500 TL (Dokuzbinbeşyüzlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 486,11 TL (Dörtyüzseksenaltıliraonbirkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.000 TL (Binlira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 23.826 TL (Yirmiüçbinsekizyüzyirmialtılira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 47.739,49 TL (Kırkyedibinyediyüzotuzdokuzlirakırkdokuzkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 26.652,78 TL (Yirmialtıbinaltıyüzelliikilirayetmişsekizkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 7.150 TL (Yedibinyüzellilira) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 11.053,24 TL (Onbirbinelliüçlirayirmidörtkuruş) (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Rezzan Ersoy’un ABD New York Binghamton Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere, 15.01.2015-15.07.2015 tarihleri arasında (yol hariç) yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığında göre yapmakta olan Okt.Nurhayat Yenice’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Terracotta Sempozyumu ve Segisinde davetli sanatçı olarak, Üniversitemizi temsil etmek üzere, 17.11.2014-25.11.2014 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyeli olarak, masrafların Rektörlük Bütçesinin 38-13-00-01-09-9-9-00-2-03-03-3-1-(901) no’lu harcama kaleminden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 24- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve aktarılan kadrolara atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.