11.11.2011/18

Yayınlanma Tarihi: 03-10-2017

YÜRÜTME KURULU KARARLARI
 
 
Toplantı Tarihi : 11.11.2011
Toplantı Sayısı : 18
 
GÜNDEM                        :
 
1.        Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Raif ÇAKMUR’ un sorumlu araştırıcı,        Prof.Dr.Görsev YENER ve Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.A.Şebnem ÖZKAN’ın yardımcı araştırmacı oldukları Scherıng Corporatıon, acting through its Schering-Plough Research Institute division tarafından desteklenen P05664 protokol numaralı kinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 12.173,00 TL (Toplam Hedeflenen 7 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 1.302,00 TL +Honararium bedeli 10.871,00 TL) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
2.        Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nezihi BARIŞ’ ın sorumlu araştırmacı olduğu Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen CVAA489ATR03 protokol numaralı gözlemsel çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 2.000 € (Toplam Hedeflenen 20 hastanın Honararium bedeli) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılması.
3.        Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic.A.Ş. tarafından 14.11.2011-15.11.2011 tarihleri arasında İtalya’ da düzenlenecek olan “La Sapienza Üniversitesi ITP Materclass” başlıklı eltrombopag eğitim toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması
4.        Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz KILINÇ ‘ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 25.11.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Koah Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar” konulu konferansa konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.650,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
5.        Fakültemiz Multidisipliner Laboratuvarı Deney Hayvanları Birimi ve Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Osman YILMAZ’ ın sorumlu olduğu 19-27 Mart 2012-19-30 mart 2012 tarihleri arasında “7-8. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” konulu kurs açılması, katılım ücreti olarak Üniversitemiz personelinden 200.00 TL. dışarıdan katılanlardan 400.00 TL. kurs ücretinin Döner Sermaye Sağlık Hizmetleri Birimi’ nin hesabına yatırılması.
 Toplantıya Katılanlar:                                                                        
Prof.Dr.İ. Hakkı BAHAR                                                                     
Prof.Dr.Tülay CANDA
Prof. Dr. M.Ali ÖZCAN
Prof. Dr. Yücel ARISOY
Metin UÇAR
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu  11.11.2011 Cuma  günü saat 10.00’ da Prof. Dr İ.Hakkı BAHAR Başkanlığında, diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Gündem yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine karar verildi.
KARAR 1: Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Raif ÇAKMUR’ un sorumlu araştırıcı, Prof.Dr.Görsev YENER ve Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.A.Şebnem ÖZKAN’ın yardımcı araştırmacı oldukları Scherıng Corporatıon, acting through its Schering-Plough Research Institute division tarafından desteklenen P05664 numaralı klinik çalışmanın “Erken Dönem Parkinson Hastaları Üzerinde Preladenantın Etkinlik ve Güvenirliğinin Değerlendirildiği bir faz 3, çift kör, plasebo ve aktif kontrollü doz aralığı bulma” isimli çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 12.173,00 TL (Toplam Hedeflenen 7 hastanın Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 1.302,00 TL +Honararium bedeli 10.871,00 TL) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi
 
KARAR 2: Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nezihi BARIŞ’ ın sorumlu araştırmacı olduğu Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen CVAA489ATR03 protokol numaralı gözlemsel “Anjiyotensin Reseptör Blokeri (ARB) ve Kalsiyum Kanal Blokeri (KKB) sabit doz Monoterapisinin Esansiyel Hipertansiyon Hastaları üzerindeki etkinliği ve güvenilirliğine ilişkin” gözlemsel çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından toplam 2.000 € (Toplam Hedeflenen 20 hastanın Honararium bedeli) tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının Honararium bedeli üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3:Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN ‘ın GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic.A.Ş. tarafından 14.11.2011-15.11.2011 tarihleri arasında İtalya’ da düzenlenecek olan “La Sapienza Üniversitesi ITP Materclass” başlıklı eltrombopag eğitim toplantısına konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 4: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz KILINÇ ‘ın Pfizer İlaçları Ltd.Şti. tarafından 25.11.2011 tarihinde İzmir’ de düzenlenecek olan “Koah Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar” konulu konferansa konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.650,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR 5: Fakültemiz Multidisipliner Laboratuvarı Deney Hayvanları Birimi ve Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Osman YILMAZ’ ın sorumlu olduğu 19-27 Mart 2012-19-30 mart 2012 tarihleri arasında “7-8. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” konulu kurs açılması, katılım ücreti olarak Üniversitemiz personelinden 200.00 TL. dışarıdan katılanlardan 400.00 TL. kurs ücretinin Döner Sermaye Sağlık Hizmetleri Birimi’ nin hesabına yatırılmasına oy birliği ile karar verildi.