11.11.2008/897

Yayınlanma Tarihi: 26-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.11.2008
Toplantı Sayısı : 897

GÜNDEM         :
 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2008 tarihinden itibaren 16.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan Fatma Yılmaz’ın 29.12.2008 tarihinden itibaren 29.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan Emine Dindar’ın 19.12.2008 tarihinden itibaren 19.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden, Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 7. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 8. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 9. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılması.
 10. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Bülent Cihangir, Yrd.Doç.Dr. K.Can Bizsel, Araş.Gör.Dr. Harun Güçlüsoy, Araş.Gör.Dr. Barış Akçalı ve Araş.Gör.Remzi Kavcıoğlu’nun, DBTE-181 kod nolu “Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Denizel Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması Projesi” kapsamında çalışmalar yapmak üzere 20-24 Ekim 2008 tarihleri arasında İzmir-Foça’da yolluklu (otobüs ile) ve yevmiyeli olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve masrafların ilgili projeden karşılanmak üzere Döner Sermaye bütçesinden ödenmesi.
 11. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. İlhan Öztop’un, Sanofi Aventis Ltd.Şti. tarafından 18.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Metastik Mide Kanserinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00.-$ (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 12. Devlet Konservatuvarı Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 31.10.2008 tarih ve 32 sayılı kararı.
 13. Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Enver Tahir Rıza’nın, Şubat 2008 döneminde Doçentlik Sınavı’na başvuran aday Dr. Nergiz Ercil Çağıltay’ın eserlerini kendi uzmanlık alanı dışında olması nedeniyle jüri üyeliği görevinden çekilme isteğine ilişkin konunun Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca yeniden görüşülmesi.
Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN                                                     
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
Prof.Dr. Ferda AYSAN                                                        
Prof.Dr. Serdar KURT                                                          
Prof.Dr. Semih ÇELENK                                          
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Fevzi DEMİR
Raportör Prof.Dr. Cem TERZİ
 
Üniversite Yönetim Kurulu 11.11.2008 Salı günü saat 15.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 13. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün 16.12.2008 tarihinden itibaren 16.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan Fatma Yılmaz’ın 29.12.2008 tarihinden itibaren 29.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görev yapan Emine Dindar’ın 19.12.2008 tarihinden itibaren 19.12.2009 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının 2 katı brüt (7.613,42.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden, Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahab Chouikhi’nin 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar brüt (6.682,50.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim üyesi (Profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının 2,11 katı brüt (4.008,10.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının 2,13 katı brüt (4.006,64.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2009 tarihinden itibaren 31.12.2009 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının 2,11 katı brüt (4.008,10.-YTL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof.Dr. Bülent Cihangir, Yrd.Doç.Dr. K.Can Bizsel, Araş.Gör.Dr. Harun Güçlüsoy, Araş.Gör.Dr. Barış Akçalı ve Araş.Gör.Remzi Kavcıoğlu’nun, DBTE-181 kod nolu “Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Denizel Biyolojik Çeşitlilik Envanter Çalışması Projesi” kapsamında çalışmalar yapmak üzere 20-24 Ekim 2008 tarihleri arasında İzmir-Foça’da yolluklu (otobüs ile) ve yevmiyeli olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve masrafların ilgili projeden karşılanmak üzere Döner Sermaye bütçesinden ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Doç.Dr. İlhan Öztop’un, Sanofi Aventis Ltd.Şti. tarafından 18.11.2008 tarihinde İzmir’de düzenlenecek “Metastik Mide Kanserinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 1.000,00.-$ (KDV hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Devlet Konservatuvarı’nda Döner Sermaye İşletmesi kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 31.10.2008 tarih ve 32 sayılı kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Buca Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr. Enver Tahir Rıza’nın Doçentlik Sınavlarında Görev Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formunda belirtmiş olduğu anahtar sözcüklere göre Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde jüri üyesi olarak seçilmiş olmasına rağmen, uzmanlık alanının Eğitim Teknolojisi olduğu yapılan inceleme sonucunda anlaşılmıştır.
Jüri üyesi ile aynı anahtar sözcük altındaki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitimine başvuran aday Dr. Nergiz Ercil Çağıltay’ın, eserlerinin neredeyse tümünün Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili olması ve jüri üyesinin uzmanlık alanı (Eğitim Teknolojisi) dışında kalması nedeniyle, adayın dosyasının değerlendirilmesinde yeterli olamayacağı anlaşıldığından, Prof.Dr. Enver Tahir Rıza’nın söz konusu jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 9.maddesi uyarınca uygunluğuna oyçokluğu (3 Hayır – 11 Evet) ile karar verildi.