11.11.2003/683

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.11.2003
Toplantı Sayısı : 683

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç?ın 29.12.2003 tarihinden itibaren 29.12.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yapı İşleri ve Teknik Dairesi?nde görev yapan Şadan Yılmaz?ın 17.12.2003 tarihinden itibaren 17.12.2004 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Cenker Atila?nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 5. Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalında yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü?nden Arş.Gör. Serap Yıldız?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 6. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Nigar Değirmenci?nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Tıp Fakültesi?nden Doç.Dr. Erkan Yılmaz?ın Colombia Üniversitesi Radyoloji Departmanında Akciğer Kanser inceleme projelerinde ve Akciğer Sağlığı konusunda bilgi ve deneyimini arttırmak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01 Eylül 2004 – 31 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletlerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 8. Güzel Sanatlar Fakültesi 2003-2004 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin ödeyecekleri öğrenim ücretlerinin tespiti.
 9. KOSGEB-Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlüğü için Üniversite yerleşkesi içerisinde bina tahsisi.
 10. Mühendislik Fakültesi?nden Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyano Yakhno?nun, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılması.
 11. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Atilla Büyükgebiz?in kısmi statüdeki görev süresinin 20.03.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 12. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hasan Özkan?ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılması.
 13. Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde 360 – Makine Teçhizat Demirbaş Taşıt Bakım ve Onarımı harcama kaleminde ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle, 390-Diğer Hizmet Alımları harcama kaleminden 2.000.000.000.-TL tutarın aktarılması.
 14. Üniversitemiz Mediko Sosyal Hizmetler merkezinde muayene olan öğrencilerden muayene ücretinin 01.01.2004 tarihinden itibaren alınmaması.
 15. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Ali Şen ve Araş.Gör. İpek Deveci Kocakoç?un Dönmez Debriyaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından düzenlenen müşteri memnuniyeti anketinin değerlendirilmesinde akademik danışmanlık yapmak üzere 03.11.2003 tarihinden itibaren 2 ay süreyle mesai saatleri dışında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 16. Akademik kadro aktarması.
 17. İşletme Fakültesi?nden Prof.Dr. N.Ömür Özmen, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Yasemin Arbak ve Doç.Dr. Banu Durukan?ın BİMER tarafından düzenlenen İşletme Yönetimi Eğitimi Programında ders vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 18. İşletme Fakültesi?nden Prof.Dr. N.Ömür Özmen, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Doç.Dr. Yasemin Arbak ve Öğr.Gör. Hürol Özcan?ın SNSM Uluslar arası İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı-3?de 120 saat ders vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri.
 19. İşletme Fakültesi?nden Prof.Dr. N. Ömür Özmen?in İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi?nde yapılacak doçentlik sözlü sınavına jüri üyesi olarak katılmak üzere 18.11.2003 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak yolluk ve yevmiyesinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi?nin 200-210 harcama kaleminden ve 1506/60721 no?lu hesabından karşılanarak İstanbul?da görevlendirilmesi.
 20. Akademik kadro aktarması.

Toplantıda Bulunanlar
Prof.Dr. Emin ALICI
Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN
Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN
Prof.Dr. Sedef GİDENER
Prof.Dr. Ferda AYSAN
Prof. Cengiz ÇEKİL
Prof.Dr. Nilgün MORALI
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
Prof.Dr. Selahattin PARLADIR
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ
Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ
Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN
Prof.Dr. İlknur CÖCEN
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
Prof.Dr. Öcal USTA
Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

Üniversite Yönetim Kurulu 11.11.2003 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesinde görev yapan Gülen Aykaç?ın 29.12.2003 tarihinden itibaren 29.12.2004 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yapı İşleri ve Teknik Dairesi?nde görev yapan Şadan Yılmaz?ın 17.12.2003 tarihinden itibaren 17.12.2004 tarihine kadar 1 yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi?nden Arş.Gör. Cenker Atila?nın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalında yükseklisans eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü?nden Arş.Gör. Serap Yıldız?ın 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu?nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Arş.Gör. Nigar Değirmenci?nin 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Tıp Fakültesi?nden Doç.Dr. Erkan Yılmaz?ın Colombia Üniversitesi Radyoloji Departmanında Akciğer Kanser inceleme projelerinde ve Akciğer Sağlığı konusunda bilgi ve deneyimini arttırmak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 01 Eylül 2004 – 31 Ağustos 2005 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak Amerika Birleşik Devletlerinde 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 8.maddesi uyarınca 2003-2004 öğretim yılında özel öğrenci olarak kabul edileceklerin alacakları derslerden kredi saati başına 50.000.000.-(ellimilyon) TL alınmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- KOSGEB-Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkez Müdürlüğü için Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi içerisinde yer alan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu tarafından boşaltılan binanın tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10-
Mühendislik Fakültesi?nden Rus uyruklu Prof.Dr. Tatyano Yakhno?nun, 01.01.2004 tarihinden itibaren 31.12.2004 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (4.716.600.000.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (profesör) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Atilla Büyükgebiz?in kısmi statüdeki görev süresinin 20.03.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Prof.Dr. Hasan Özkan?ın kısmi statüdeki görev süresinin 15.02.2004 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36/a-2 maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin 2003 Mali Yılı Bütçesinde 360 – Makine Teçhizat Demirbaş Taşıt Bakım ve Onarımı harcama kaleminde ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle, 390-Diğer Hizmet Alımları harcama kaleminden 2.000.000.000.-TL tutarın aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz Mediko Sosyal Hizmetler merkezinde muayene olan öğrencilerden 2003 yılında olduğu gibi 2004 yılında da muayene ücretinin alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Prof.Dr. Ali Şen ve Araş.Gör. İpek Deveci Kocakoç?un Dönmez Debriyaj Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından düzenlenen müşteri memnuniyeti anketinin değerlendirilmesinde akademik danışmanlık yapmak üzere 03.11.2003 tarihinden itibaren 2 ay süreyle mesai saatleri dışında Fakültedeki görevlerini aksatmamak koşuluyla Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve fatura karşılığı 500.000.000.-TL tutarın ilgili firma tarafından 2003 Aralık ayının ilk haftası içinde Döner Sermaye Saymanlığının 60769 no?lu alt hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İşletme Fakültesi?nden Prof.Dr. N.Ömür Özmen, Doç.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Yasemin Arbak ve Doç.Dr. Banu Durukan?ın BİMER tarafından düzenlenen İşletme Yönetimi Eğitimi Programında ders vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu öğretim elemanlarına ödenecek net toplam ücretin %10?nun ilgili öğretim üyelerince Döner Sermaye Saymanlığı?nın 1506/60721 no?lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İşletme Fakültesi?nden Prof.Dr. N.Ömür Özmen, Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Doç.Dr. Yasemin Arbak ve Öğr.Gör. Hürol Özcan?ın SNSM Uluslar arası İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı-3?de 120 saat ders vermek üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu öğretim elemanlarına ödenecek net toplam ücretin %10?nun ilgili öğretim üyelerince Döner Sermaye Saymanlığı?nın 1506/60721 no?lu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- İşletme Fakültesi?nden Prof.Dr. N. Ömür Özmen?in İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi?nde yapılacak doçentlik sözlü sınavına jüri üyesi olarak katılmak üzere 18.11.2003 tarihinde (yol dahil) yolluklu (uçak ile), yevmiyeli olarak yolluk ve yevmiyesinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi?nin 200-210 harcama kaleminden ve 1506/60721 no?lu hesabından karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca İstanbul?da görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.