11.10.2005/760

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.10.2005
Toplantı Sayısı : 760

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ceyhan Aldemir’in 03.09.2005 – 30.11.2005 tarihleri arasında yurtdışında görevli olması nedeniyle doçentlik sınav jüri üyeliğinden çekilme kararı alınması.
 3. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapmakta olan. M. Kemal Aksoğan’ın 26.11.2005 tarihinden itibaren 26.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 4. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan A.Işınsu Atalay’ın, 07.11.2005 tarihinden itibaren 07.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Hakan Koca’nın, 09.11.2005 tarihinden itibaren 09.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 6. Rektörlük uzman kadrosunda olup, Tıp Fakültesi’nde görev yapan Fulya Karagöz’ün, 06.11.2005 tarihinden itibaren 06.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 7. İsrail uyruklu Alexandra Rosa Stryjer’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanması.
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Hasan Karakılıç’ın Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine davam etmesi.
 9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Duygu Ilgın’ın SOCRATES-ERASMUS Pilot uygulaması çerçevesinde Üniversitemiz ile eşleştirilen Hollanda Maastricht Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim almak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 05 Kasım 2005 – 05 Mayıs 2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 10. Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Sermin Özkal’ın İngiltere Oxford Üniversitesi’nde Hematopatoloji alanında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Ocak 2006 – 15 Ocak 2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 11. Mimarlık Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Mine Tanaç Kiray tarafından yapılacak olan “İzmir İli, Buca İlçesi, 3 Pafta, 107 Ada, 5 Parsel’e Kayıtlı Taşınmazın Bezeme ve Kaplama Malzemelerinin Temizleme, Sağlamlaştırma ve Gerekli Yerlerde Yenileme Çalışmaları Danışmanlık” Protokolünün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve bu hizmet karşılığında tün giderlerin firma tarafından karşılanmak üzere ayda 400,00 YTL + KDV x 3 ay süresince toplam 1.200,00 YTL + KDV’nin Döner Sermaye Saymanlığının hesabına yatırılması.
 12. Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Ester Eti Akyüz Levi tarafından yapılacak olan “Kula Belediyesi AB AİPP Restorasyon Eğitim Merkezi’nin, Restorasyon Eğitimi Projesi Kapsamında Teknik Eğitim Danışmanlığı” Protokolü’nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve bu hizmet karşılığında tüm giderler Belediye tarafından karşılanmak üzere ayda 600,00 YTL x 3 ay süresince toplam 1.800,00 YTL’nin Döner Sermaye Saymanlığının hesabına yatırılması.
 13. Devlet Konservatuvarı Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 30.09.2005 tarih ve 2 nolu kararı.
 14. Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünce 13 Haziran – 5 Ağustos 2005 tarihleri arasında düzenlenen “Uzun Süreli Geliştirme ve Yetiştirme (Hobi) Kursları” kapsamında Müzik dalında elde edilen gelirin katkı payı dağıtımı.
 15. Üniversitemiz Hastanesi Onkoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı olduğu, CEGOG (Orta Avrupa Kooperatif Onkoloji Grubu) tarafından desteklenen CECOG/CODE.1.2.001 protokol protokol numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 16. Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Erkan Derebek’in, Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Uygulamalı İdari Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Teknik Şartnamesi doğrultusunda, Hastane Üst Yönetimi, İhtiyaç Planlama, Satın alma, İlaç ve Tıbbi Malzeme Yönetimi, Faturalama Süreci ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi alanlarında uygulamalı idari eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve verilecek hizmet saatleri ile ücretinin tespit edilmesi.
 17. İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Nükhet Sevi ve Arş.Gör. Ali Murat Sevi’nin Almanya Philipps Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmaları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.10.2005 – 15.09.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Almanya’da görevlendirilmeleri.
 18. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 11.10.2005 tarih ve 275 sayılı kararı.
 19. Akademik kadro aktarması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr.A.İrem ÖZKARAHAN Prof.Dr. Adil ESEN
Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN  
Prof.Dr. Ferda AYSAN  
Prof. Cengiz ÇEKİL  
Prof.Dr. Binnur GÜRLER  
Prof.Dr. Şeref ERTAŞ  
Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK  
Prof.Dr. Hüseyin ELMALI  
Prof.Dr. Orhan İÇÖZ  
Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ  
Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ  
Prof.Dr. Tunç ALKIN  
Prof.Dr. İlknur CÖCEN  
Prof.Dr. Öcal USTA  
Prof.Dr. Sedef GİDENER  
Raportör Doç.Dr. Dilek GÜLDAL  

Üniversite Yönetim Kurulu 11.10.2005 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı’nın rahatsızlığı nedeniyle Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrem Özkarahan’ın başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Adil Esen görevli olması nedeniyle toplantıya katılamadı.
Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan görevli olduğu için yerine Dekan Vekili Prof.Dr. Tunç Alkın toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 17., 18. ve 19. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 29.06.2005 tarih ve 145/10 sayılı Üniversitelerarası Kurul Kararı doğrultusunda; İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ceyhan Aldemir’in 03.09.2005 – 30.11.2005 tarihleri arasında yurtdışında görevli olması nedeniyle doçentlik sınav jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama Hastanesi’nde görev yapmakta olan. M. Kemal Aksoğan’ın 26.11.2005 tarihinden itibaren 26.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan A.Işınsu Atalay’ın, 07.11.2005 tarihinden itibaren 07.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Dairesinde görev yapan Hakan Koca’nın, 09.11.2005 tarihinden itibaren 09.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Rektörlük uzman kadrosunda olup, Tıp Fakültesi’nde görev yapan Fulya Karagöz’ün, 06.11.2005 tarihinden itibaren 06.11.2006 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- İsrail uyruklu Alexandra Rosa Stryjer’in görevine başladığı tarihten itibaren 31.12.2005 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 1,5 katı (1.874,66 YTL) ücret ödenmek sureti ile sözleşmeli öğretim elemanı (okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yükseklisans eğitimini tamamlayan Arş.Gör. Hasan Karakılıç’ın Üniversite Senatosunun 12.07.2005 tarih ve 311/15 sayılı kararının (c) bendi hükmü gereğince Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca doktora eğitimine davam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Duygu Ilgın’ın SOCRATES-ERASMUS Pilot uygulaması çerçevesinde Üniversitemiz ile eşleştirilen Hollanda Maastricht Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim almak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 05 Kasım 2005 – 05 Mayıs 2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz ve yurtiçi maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Tıp Fakültesi’nden Doç.Dr. Sermin Özkal’ın İngiltere Oxford Üniversitesi’nde Hematopatoloji alanında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15 Ocak 2006 – 15 Ocak 2007 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mimarlık Fakültesi’nden Öğr.Gör.Dr. Mine Tanaç Kiray tarafından yapılacak olan “İzmir İli, Buca İlçesi, 3 Pafta, 107 Ada, 5 Parsel’e Kayıtlı Taşınmazın Bezeme ve Kaplama Malzemelerinin Temizleme, Sağlamlaştırma ve Gerekli Yerlerde Yenileme Çalışmaları Danışmanlık” Protokolünün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve bu hizmet karşılığında tün giderlerin firma tarafından karşılanmak üzere ayda 400,00 YTL + KDV x 3 ay süresince toplam 1.200,00 YTL + KDV’nin Döner Sermaye Saymanlığının hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Ester Eti Akyüz Levi tarafından yapılacak olan “Kula Belediyesi AB AİPP Restorasyon Eğitim Merkezi’nin, Restorasyon Eğitimi Projesi Kapsamında Teknik Eğitim Danışmanlığı” Protokolü’nün Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve bu hizmet karşılığında tüm giderler Belediye tarafından karşılanmak üzere ayda 600,00 YTL x 3 ay süresince toplam 1.800,00 YTL’nin Döner Sermaye Saymanlığının hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Devlet Konservatuvarı Kurs Koordinasyon Kurulu’nun 30.09.2005 tarih ve 2 nolu kararının aynen kabulüne ve söz konusu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünce 13 Haziran – 5 Ağustos 2005 tarihleri arasında düzenlenen “Uzun Süreli Geliştirme ve Yetiştirme (Hobi) Kursları” kapsamında Müzik dalında elde edilen 1.950,00 YTL’lik gelirin yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan kısmın %15 peşin gelir, %5 araştırma fon payı, %35 fakülte payı (mal ve hizmet alımı) ayrılarak kalan %45’lik kısmın kursta görev alan okutman Ender H.Bilge’ye katkı payı olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Üniversitemiz Hastanesi Onkoloji Anabilim Dalından Prof.Dr. Uğur Yılmaz’ın sorumlu araştırıcı olduğu, CEGOG (Orta Avrupa Kooperatif Onkoloji Grubu) tarafından desteklenen CECOG/CODE.1.2.001 protokol protokol numaralı “Metastatik kolorektal kanserli hastalarda ilk sıra tedavisi olarak FOLFOX6+cetuximab’a karşılık FOLFIRI+cetuximab’ın etkinliği ve emniyetini değerlendiren randomize açık faz II çalışması” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Hastanemiz Başhekim Yardımcısı Prof.Dr. Erkan Derebek’in, Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Uygulamalı İdari Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Teknik Şartnamesi doğrultusunda, aşağıda saati, birim fiyatı ve danışmanlık alanları yer alan uygulamalı idari eğitim ve danışmanlık hizmetini vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Danışmanlık Alanı Saati x Birim Fiyatı (YTL) Toplam Fiyatı (YTL)
Hastane Üst Yönetim Danışmanlığı

3 x 500,00

1.500,00

İhtiyaç Planlama Eğitim ve Dan.

9 x 500,00

4.500,00

Satınalma Eğt.Uyg.

9 x 500,00

4.500,00

İlaç ve Tıb.Malz.Yön.Uyg.Dnş.

9 x 500,00

4.500,00

Fatura Olşm.Sür.Yön.Eğt.Uyg.Dnş.

9 x 500,00

4.500,00

Hastane Bilgi Yönt.Sis.Eğt.Uyg.Dnş.

9 x 500,00

4.500,00

TOPLAM

 

24.000,00

KARAR 17- İşletme Fakültesi’nden Arş.Gör. Nükhet Sevi ve Arş.Gör. Ali Murat Sevi’nin Almanya Philipps Üniversitesi’nde lisansüstü çalışmaları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 15.10.2005 – 15.09.2006 tarihleri arasında (yol hariç) yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca Almanya’da görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- A) Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Atilla Orbay’ın “Betonarme I” adlı kitabını kendi imkanlarıyla bastırmasının uygunluğuna,
B) Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Çetin Türkçü’nün “Mimaride İzdüşüm Çizim Yöntemleri” adlı kitabını kendi imkanlarıyla bastırmasının uygunluğuna,
C) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü “Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi”nin IV.Cilt, 11. sayısının basımına,
a) Basılacak miktarın 500 adet olarak gerçekleştirilmesine,
b) Esere verilecek yayın no’sunun 09.8888.5600.000/BY.05.009.385 olarak tespitine,
c) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet olarak gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.