11.09.2012/405

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.09.2012
Toplantı Sayısı : 405

GÜNDEM            :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
  3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
  4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
  5. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
  6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
  7. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
  8. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bologna süreci kapsamında düzenlenen öğretim planları.
 

Toplantıda Bulunanlar
Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
Prof.Dr. Atila AKKOÇLU
Prof.Dr. Alp TİMUR
Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Yrd.Doç.Dr. Nejat KUN
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK
Prof.Dr. Bayram BAYRAKDAR
Yrd.Doç.Dr. Adil KORUYAN
Prof.Dr. Serdar KURT
 
Prof.      Nesrin ÖNLÜ
 
Doç.Dr. Ayşe BEŞER
 
Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
 
Prof.Dr. Öcal USTA
 
Prof.Dr. Ömer DUMLU
 
Prof.Dr. Atilla ORBAY
 
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
 
Prof.Dr. Tülay CANDA
 
Prof.Dr. Ufuk SEMERCİOĞLU
 
Prof.Dr. Okan TUNA
 
Prof.Dr. Binnur GÜRLER
 
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
 
Prof.Dr. Murat TUNCAY
 
Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
 
Prof.Dr. Melda SUR
 
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
 
Prof.Dr. Osman KARADENİZ
 
Prof.Dr. Mustafa TANYERİ
 
Prof.Dr. A.Emel GÖKSU
 
Prof.Dr. Yıldırım ERTUTAR
 
Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU
 
Prof.Dr. Ferah YILMAZ
 
Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
 
Doç.Dr. Halil AYDIN
 
Doç.Dr. Gökdeniz NEŞER
 
Yrd.Doç. Tuğcan GÜLER
 
Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
 
Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
 
Yrd.Doç.Dr. Ethem DUYGULU
 
Doç.Dr. Nihal GELECEK
 
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ
 
Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
 
Prof.Dr. Orhan MAĞDEN
 
Prof.Dr. Atalay ARKAN
 
Prof.Dr. Sacit ÖZER
 
Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
 
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 
 
 

 

Üniversite Senatosu 11.09.2012 Salı günü saat 16.30’da Rektör Vekili Prof.Dr. Halil Köse başkanlığında altı üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Atila Akkoçlu, Prof.Dr.M.Ali Özcan, Yrd.Doç.Dr. Nejat Kun, Prof.A.Kerim Gürerk ve Yrd.Doç.Dr. Adil Koruyan mazeretli/yıllık izinli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof. Halil Yoleri, Prof.Dr. Zuhal Bahar, Prof.Dr. Kemal Arı, Prof.Dr. F.Erdeniz Özel, Prof.Dr.h.c. İbrahim Atalay, Prof.Dr. Mustafa Sabuncu, Prof. A.Mümtaz Sağlam, Prof.Dr. Utku Utkulu ve Prof.Dr. Sema Savcı mazeretli/yıllık izinli/görevli olmaları nedeniyle Dekan Vekilleri Prof.Nesrin Önlü ve Doç.Dr. Ayşe Beşer, Müdür Vekilleri Yrd.Doç.Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, Prof.Dr. Ferah Yılmaz, Doç.Dr. Halil Aydın, Doç.Dr. Gökdeniz Neşer, Yrd.Doç.Dr. Tuğcan Güler, Yrd.Doç.Dr. Ethem Duygulu ve Yrd.Doç.Dr. Nihal Gelecek toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabul edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 03.08.2012 tarih 5/3 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 3- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 23.08.2012 tarih ve 796/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.      
KARAR 4- Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 20.06.2012 tarih ve 4/2 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 5- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nün programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 07.06.2012 tarih ve 2/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 6- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 10.08.2012 tarih ve 4/1 sayılı kararında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.   
KARAR 7- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün programlarına ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 10.08.2012 tarih ve 02-03 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.      
KARAR 8- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bölümlerine ait öğretim planlarında Bologna süreci kapsamında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulu’nun 11.06.2012 tarih ve 04-02 sayılı kararlarında belirtildiği şekilde 2012-2013 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.