11.07.2016/196

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
Toplantı Tarihi:11.07.2016
Toplantı Sayısı:196
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Güner Hayri Özsan’ın Roche firması tarafından 28/06/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Dbbh ve rituximab kullanımı” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 2.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı’nın 27/06/2016 tarih ve 126 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
2 – Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatih DEMİRKAN’ın BMS firması tarafından 31/05/2016 tarihinde İstanbul’da yapılmış olan “Immuno Onkoloji’de Farmaekonominin Yeri” konulu toplantıda danışman hekim olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 2.700,00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı’nın 23/06/2016 tarih ve 120 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
3- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç..Dr.Tevfik DEMİR’in Novartis firması tarafından 23/06/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “DDP-4 İnhibitörlerinin kardiyak,renal ve karaciğer güvenlilik profilleri arasındaki farklılıklar ve vildagliptin bu açıdan ön plana çıkaran özellikleri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 7.500,00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 28/06/2016 tarih ve 362 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
4- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Novartis firması tarafından 23/06/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “DDP-4 İnhibitörlerinin kardiyak,renal ve karaciğer güvenlilik profilleri arasındaki farklılıklar ve vildagliptin bu açıdan ön plana çıkaran özellikleri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 7.500,00 TL (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 28/06/2016 tarih ve 363 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
5- Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oktay ERGENE’nin Servier firması tarafından 17/06/2016 tarihinde İstanbul’da yapılmış olan”Ivabradin’in Yeni Klavuzlardaki Yeri” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 10.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın 22/06/2016 tarihli ve 630 sayılı yazıları ile ekleri incelendi.
6- Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Oktay ERGENE’nin Servier firması tarafından 01/07/2016 tarihinde İstanbul’da yapılmış olan”Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş ilgili firma tarafından ödenecek 7.000,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Kardiyoloji Anabilim Dalı’nın 22/06/2016 tarihli ve 631 sayılı yazıları ile ekleri incelendi.
 
7- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Servier firması tarafından 15/07/2016 ‘da Ankara’da, 22/08/2016 ve 20/02/2017 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan “Gerçeklerin Kanıtları” konulu toplantılarda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ilgili firma tarafından ödenecek 19.00,00 TL (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 30/06/2016 tarih ve 366 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
8- Endokrinoloji Bilim Dalı’nda yürütülecek olan Doç.Dr.Barış AKINCI’nın sorumlu, araştırmacı olduğu Ionis Pharmaceticals Inc. firması tarafından desteklenen 304801-CS17 Protokol nolu, klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, firma tarafından yatırılan toplam 353.750 TL’nin ( Honararium 325.450 TL. Rutinde Uygulanacak İşlemler İçin 28.250 TL,Gerektiğinde Uygulanacak işlemler için 50) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına ilişkin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ nün 01/07/2016 tarih ve 3473 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.