11.07.2006/317

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.07.2006
Toplantı Sayısı : 317

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2006-2007 öğretim yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili kontenjan ve kabul koşullarının belirlenmesi.
 3. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde Yapı İşletmesi Anabilim Dalı kurulması.
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “Deprem Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması.
 5. Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Kompozisyon Sanat Dalı öğretim planında değişiklik yapılması.
 6. Fen Edebiyat Fakültesi’nin bünyesinde yer alan bölümlerde 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanacak öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 7. Mimarlık Fakültesinin Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 8. 2006-2007 öğretim yılından itibaren öğrenci alınacak olan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Makine Bölümünde aktif eğitim yapılması ve 1.sınıf aktif öğretim planının onaylanması.
 9. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim planında değişiklik yapılması.
 10. Güzel Sanatlar Fakültesinin Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü, Sinema-TV Bölümü, Resim Bölümü öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 11. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 12. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 13. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 14. Mimarlık Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılından itibaren bağıl not sistemine geçilmesi.
 15. Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılması.
 16. Mühendislik Fakültesi’nin bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 17. Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’nun entegre sisteme geçirilmesi ve buna bağlı olarak 4 programda öğretim planı değişikliği yapılması.
 18. 2006-2007 öğretim yılında Üniversitemizde Çift Anadal Programı uygulayan birimlerimizin Çift Anadal Programına son başvuru tarihlerinin belirlenmesi.
 19. İşletme Fakültesi’nde Socrates-Erasmus Programı kapsamında “Uluslararası Eğitim Programı” oluşturulması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. H.Tahsin KILIÇ

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. İlgi ŞEMİN

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Sedef GİDENER

Doç.Dr. Semih ÇELENK

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Oğuz DİCLE

 

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Polat SOYER

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Yrd.Doç.Dr. Kemal ARI

 

Yrd.Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞIN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Yrd.Doç.Dr. Cüneyt AKAL

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Doç.Dr. Erdem SİLİSTRELİ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Neşe ATABEY

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. Okan TUNA

 

Yrd.Doç.Dr. Ebru GÜNER CANBEY

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Yrd.Doç.Dr. Bahadır YAVUZ

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 11.07.2006 Salı günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında sekiz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Ferda Aysan, Prof. Cengiz Çekil, Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan, Prof.Dr. Ergün Aybars, Prof.Dr. Bülent Cihangir, Prof.Dr. Cahit Helvacı, Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu, Prof.Dr. Gül Güner, Prof.Dr. Güldem Cerit, Prof. Gülser Eryümlü ve Prof.Dr. Burhan Erdoğan mazeretli/görevli oldukları için Dekan Vekilleri Prof.Dr. Emin Alıcı, Doç.Dr. Semih Çelenk, Prof.Dr. Oğuz Dicle, Müdür Vekilleri, Yrd.Doç.Dr. Kemal Arı, Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Tıraşın, Yrd.Doç.Dr. Cüneyt Akal, Doç.Dr. Erdem Silistreli, Prof.Dr. Neşe Atabey, Doç.Dr. Okan Tuna, Yrd.Doç.Dr. Ebru Güner Canbey ve Yrd.Doç.Dr. Bahadır Yavuz toplantıya katıldılar.
Prof. Tahsin Kılıç, Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr. Feza Akgür, Prof.Dr. Sedef Gidener, Prof.Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu, Prof.Dr. İlgi Şemin ve Yrd.Doç.Dr. Kadim Öztürk görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 16., 17., 18. ve 19. maddelerin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- 2006-2007 Öğretim Yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili kontenjan ve kabul koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde Yapı İşletmesi Anabilim Dalı kurulmasına ilişkin konu daha detaylı incelenmek üzere Dekanlıkça gündemden çekildi.
KARAR 4- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Deprem Yönetimi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans programı açılmasının uygunluğuna, öğretim planının ekteki şekilde kabulüne ve konunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Komposizyon Sanat Dalı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına, bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen-Edebiyat Fakültesi’nin bazı bölümlerinin öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına, ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nun 2006-2007 öğretim yılından itibaren öğrenci alınacak Makine Bölümünde aktif eğitim yapılmasına ve 1. sınıf aktif öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bazı bölümlerinin öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı yüksek lisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Mimarlık Fakültesi’nde 2006-2007 öğretim yılından itibaren bağıl not sistemine geçilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin konunun incelenmek üzere gündemden çekilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nin bazı bölümlerinin öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda 2006-2007 öğretim yılından itibaren entegre eğitim sistemine geçilmesine, buna bağlı olarak tüm programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- İşletme Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi’nin Çift Anadal Programlarına 2006-2007 öğretim yılında son başvuru tarihinin 08 Eylül 2006 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- İşletme Fakültesi’nde Socrates-Erasmus Programı kapsamında Uluslararası Eğitim Programı oluşturulmasına, oluşturulan Eğitim Programı öğretim planının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.