11.06.2020/545

Yayınlanma Tarihi: 19-11-2020

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

  

Toplantı Tarihi: 11.06.2020                                                                             Toplantı Sayısı: 545

 

GÜNDEM     :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2547 sayılı Kanunun 6569 sayılı Kanunla değişik 44/c maddesi uyarınca dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle Üniversitemizin bazı birimlerindeki öğrencilerin kayıtlarının silinmesi.
 3. 20 Temmuz – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yaz öğretiminin uzaktan öğretim yoluyla yapılması.
 4. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin 7. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Denklik Tamamlama (Lisans Tamamlama) eğitimi için yerleştirilen yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için Senato Karar tarihinden itibaren, mevcut öğrenciler için 2020-2021 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, 21.11.2018 tarihli ve 497/6 sayılı Senato Kararının (a) maddesinde değişiklik yapılması.
 5. İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 27. maddesinde değişiklik yapılması.
 6. İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Zorunlu Staj Uygulama Esaslarının 5. maddesinde değişiklik yapılması.
 7. Hemşirelik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması.
 8. Denizcilik Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 9. Edebiyat Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 10. Hemşirelik Fakültesinin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 12. İşletme Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 13. Veteriner Fakültesinin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 14. Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 15. Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ait bazı öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması
 16. Mühendislik Fakültesi lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması
 17. Bergama Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması.
 18. Devlet Konservatuvarı lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması
 19. İzmir Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması
 20. Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı Yapımı Anasanat Dalı bünyesinde Yaylı Çalgılar Onarımı Yapımı Sanat Dalının açılması.
 21. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının; 1.10.2 Ön Değerlendirme ve 3. Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama başlıkları altında belirtilen kriterlerin güncellenmesi.
 22. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan tüm öğrenci programlarında 1 yıl süreli Sanat hazırlık Sınıfı açılması ve 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna koşul eklenmesi.

 

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Muhammed DENİZ

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Talip GÜNGÖR

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Remzi YAĞCI      

 

Prof.Dr. Aylin ALIN  

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA 

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER   

 

Dr.Öğr.Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ   

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr. Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Metin YAMAN  

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN

 

Prof.Dr. Okan TUNA

 

Prof.Dr. Gülay DİRİK

 

Prof. Halil YOLERİ

 

Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN

 

Prof.Dr. Mustafa ALP

 

Dr.Öğr.Üyesi Dilek ESER

 

Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ

 

Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU

 

Prof.Dr. Hümeyra BİROL

 

Prof.Dr. M.Derya ERÇAL 

 

Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR 

 

Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL       

 

Prof.Dr. Özgür ÖZÇELİK

 

Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU

 

Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ

 

Prof.Dr. Nur OLGUN  

 

Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU

 

Prof.Dr. Erkan GÖKSU   

 

Öğr.Gör.Dr. Gonca KÖSE    

 

Prof. Pınar UÇMAN KARAÇALI

 

Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI  

 

Prof.Dr. Nihal GELECEK     

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN   

 

Prof.Dr. Kürşad KUTLUK     

 

Doç.Dr.  Yılmaz AKGÜNDÜZ  

 

Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK

 

Prof.Dr. Kamil İŞERİ      

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

 

 

Üniversite Senatosu 11.06.2020 Perşembe günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr.Nükhet Hotar başkanlığında 4 üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 21. ve 22.maddenin ilave edilmesine karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz görevli olduğu için toplantıya Dekan Vekili Dr.Öğr.Üyesi Sesim Soyer Güleç katıldı.

Prof.Dr. Muhammet Deniz mazaretli, Prof.Dr. Talip Güngör görevli, Prof. Dr. Yusuf Gümüş ile Prof.Dr. Hanifi Özcan kronik idari izinli oldukları için toplantıya katılamadılar.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2 Üniversitemize bağlı birimlerde kayıtlı olup 2547 sayılı Kanunun 6569 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca, dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin kayıtlarının silinmesine ilişkin Üniversitemiz birimlerinden alınan yazılar ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

2547 sayılı Kanunun 6569 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca, dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle aşağıda yer alan Üniversitemiz birimlerinde kayıtlı söz konusu öğrencilerin kayıtlarının silinmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Birimler

  1-

Buca Eğitim Fakültesi

  2-

Denizcilik Fakültesi

  3-

Edebiyat Fakültesi              

  4-

Fen Fakültesi                                                     

  5-

Güzel Sanatlar Fakültesi      

  6-

Hemşirelik Fakültesi

  7-

Hukuk Fakültesi              

  8-

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  9-

İşletme Fakültesi

10-

Mimarlık Fakültesi

11-

Mühendislik Fakültesi

12-

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

13-

Spor Bilimleri Fakültesi

14

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

 

KARAR 3 20 Temmuz – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yaz öğretiminin uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

20 Temmuz – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak olan yaz öğretiminin uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin 7.maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Denklik Tamamlama (Lisans Tamamlama) eğitimi için yerleştirilen yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için Senato Karar tarihinden itibaren, mevcut öğrenciler için 2020-2021 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, 21.11.2018 tarihli ve 497/6 sayılı Senato Kararının (a) maddesinin değiştirilmesi konusu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği”nin 7.maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Denklik Tamamlama (Lisans Tamamlama) eğitimi için yerleştirilen yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için Senato Karar tarihinden itibaren, mevcut öğrenciler için 2020-2021 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, 21.11.2018 tarihli ve 497/6 sayılı Senato Kararının (a) maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 1. a) Denklik Tamamlama (Lisans Tamamlama) eğitimi için yerleştirilen yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için Senato Karar tarihinden itibaren, mevcut öğrenciler için 2020-2021 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere, haftalık ders saati başına 30 TL (projenin veya dersin haftalık saati X 30 TL)(her dönem), klinik pratik, staj vb. faaliyetler için aylık 2.100 TL ücret alınmasına ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile ders aşamasında olanların her dönem kayıt yenilemelerine, kayıt yenilemeyen öğrencilerin derslere ve sınavlara alınmamasına,

KARAR 5- İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 27. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 07.05.2020 tarihli ve E.40095 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 27.maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

      “ Başarı Notu ve Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi

       Madde 27- (1)

       ç) Sayısal olmayan değerlendirme şekillerinden biri ile değerlendirilecek staj, kariyer planlama, gönüllülük çalışmaları vb. derslerde ara sınavı yapılmaz. Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, yarıyıl sonu öğrenme çıktılarına bakılarak, bu Uygulama Esaslarının 20 nci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmesi koşuluyla yarıyıl içi ve yıl içi çalışmalarında gösterdikleri başarı düzeyleri göz önüne alınarak B veya Y notu olarak değerlendirilir. Y notu olarak değerlendirilmiş olan öğrenciler, bu dersleri tümü ile tekrarlamak ve devam etmek zorundadırlar.”

KARAR 6- İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Zorunlu Staj Uygulama Esaslarının 5. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 30.03.2020 tarihli ve  E.32396 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Zorunlu Staj Uygulama Esaslarının 5. maddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

            “Staj Süresi ve Staj Dönemleri

            Madde 5-

            (3) Turizm alanında eğitim-öğretim yapan öğrenciler için staj programlarında bir hafta 6 (altı) iş gününden oluşur. Turizm İşletmelerinde staj iş günleri işverenin belirlediği günler olarak kabul edilir.

            (4) Turizm İşletmelerinde işverenin gerekli gördüğü hallerde resmi ve dini bayramlar da iş günü olarak kabul edilir.”

KARAR 7- Hemşirelik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 14.05.2020 tarihli ve  456 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Hemşirelik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- Denizcilik Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın  11.05.2020 tarihli ve E.40569 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Denizcilik Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 27.03.2020 tarihli ve 3/1,4/1 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Edebiyat Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın  27.04.2020 tarihli ve 891 sayılı yazısı ve ekleri incelendi

Görüşmeler sonunda;

Edebiyat Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 22.04.2020 tarihli ve 96/1, 96/2 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10- Hemşirelik Fakültesinin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın  27.04.2020 tarihli ve 437 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Hemşirelik Fakültesinin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 10.01.2020 tarihli ve 1/2 sayılı kararı ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın  30.04.2020 tarihli ve E.38752 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 12.03.2020 tarihli ve 1/1 sayılı ve 16.04.2020 tarihli ve 2/1 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12 İşletme Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 29.05.2020 tarihli ve E.43766 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İşletme Fakültesinin lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 19.02.2020 tarihli ve 1/1 sayılı, 27.03.2020 tarihli ve 2/2 sayılı ve 30.04.2020 tarihli ve 3/1 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13- Veteriner Fakültesinin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın 07.05.2020 tarihli ve E.39999 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Veteriner Fakültesinin lisans programına ait öğretim planında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 14.04.2020 tarihli ve 3/1 sayılı ve 23.03.2020 tarihli ve 2/1 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14- Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün  11.05.2020 tarihli ve E.40391 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 28.04.2020 tarihli ve 4/1-2-3 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15- Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ait bazı öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün  04.05.2020 tarihli ve 2904 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına ait bazı öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Enstitü Kurulunun 31.01.2020 tarihli ve 1/3 sayılı kararı ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16- Mühendislik Fakültesi lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Dekanlığın  04.06.2020 tarihli ve E.45651 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Mühendislik Fakültesi lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılması ve bu değişikliğin Fakülte Kurulunun 28.04.2020 tarihli ve 1/1-2-4-5-6-7-8-9-11 sayılı ve 30.05.2019 tarihli ve 3/3 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17 Bergama Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün  03.06.2020 tarihli ve E.44922 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Bergama Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2020-2021 öğretim yılından itibaren ekteki şekilde uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18- Devlet Konservatuvarı lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün  03.06.2020 tarihli ve 853 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Devlet Konservatuvarı lisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Konservatuvar Kurulunun 27.11.2019 tarihli ve 11/08 sayılı, 11.02.2020 tarihli ve 1/2 sayılı, 12.03.2020 tarihli ve 2/2 sayılı, 08.04.2020 tarihli ve 3/2 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19- İzmir Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ilişkin Müdürlüğün  28.05.2020 tarihli ve 1338 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

İzmir Meslek Yüksekokulu önlisans programlarına ait öğretim planlarında 2020-2021 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin Yüksekokul Kurulunun 12.02.2020 tarihli ve 1/1 sayılı ve 15.04.2020 tarihli ve 3/1 sayılı kararları ile eklerinde belirlenen intibak esaslarına göre uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20- Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı Yapımı Anasanat Dalı bünyesinde Yaylı Çalgılar Onarımı Yapımı Sanat Dalının açılmasına ilişkin Müdürlüğün 03.06.2020 tarihli ve  860 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Çalgı Onarımı Yapımı Anasanat Dalı bünyesinde Yaylı Çalgılar Onarımı Yapımı Sanat Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21 Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının; 1.10.2 Ön Değerlendirme ve 3. Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama başlıkları altında belirtilen kriterlerde değişiklik yapılmasına ilişkin konu incelendi.

 Görüşmeler sonunda;

   Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının; 1.10.2 Ön Değerlendirme ve 3. Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama başlıkları altında belirtilen kriterlerde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmasına; 

“ 1.10.2.ÖN DEĞERLENDİRME

 1. Adayların başvuru dosyası, Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu (Beyanname Formu) ve Akademik atamalarda dikkate alınacak Puanlama Sistemi Formu (Puanlandırma Formu), başvurduğu Fakülte/Enstitü/Yüksekokul tarafından, ilan edilen kadroların bilim alanı ile ilgili seçilen Profesör ve Doçent kadrosuna atanacaklar için 3 Profesör; Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanacaklar için ise 3 Profesör veya Doçentten oluşan komisyon tarafından, Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları yönünden ön değerlendirmeye alınır.

3.DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ YENİDEN ATAMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme – Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Doktor Öğretim Üyesi yeniden atamada; bir önceki atanma sonrasında aşağıdaki ölçütleri yerine getirmesi koşuluyla yeniden atanır.

Halen görev yapan doktor öğretim üyelerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme – Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yeniden atamalarında son 2 yılda yaptıkları çalışmalar dikkate alınacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme – Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarında alanıyla ilgili koşulları yerine getiren doktor öğretim üyeleri 2 yıllığına yeniden atanır; koşulları yerine getiremeyenlerin doktor öğretim üyesi kadrosunda görev süreleri uzatılmaz.

Fen, Mühendislik, Tıp ve Sağlık Alanlarında : SCI, SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde en az bir araştırma makale (Editöre Mektup, Olgu sunumu, teknik not, tartışma, bildiri metinleri, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamak ve Akademik Atamalarda Dikkate Alınacak Puanlama Sisteminin A.1 bölümünden en az 25 puan, A.4 bölümünden en fazla 5 puan almak koşuluyla, A.2, A.7 ve A.8 bölümleri ile birlikte toplamda 50 puanı sağlamak

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ile Eğitim, Filoloji, Spor Bilimleri Alanlarında : SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Alan Endeksi veya ULAKBİM tarafından endekslenen hakemli dergilerde olmak üzere bir araştırma makalesi yayımlamak (Editöre Mektup, Olgu sunumu, teknik not, tartışma, bildiri metinleri, özet ve kitap kritiği hariç) veya Kitap/ Kitap içi bölüm yazarlığı yapmak ve Akademik Atamalarda Dikkate Alınacak Puanlama Sisteminin A.1 ve A.5 bölümlerinden en az 25 puan, A.4 bölümünden en fazla 5 puan almak koşuluyla A.7, A.8 ve C.22 bölümleri ile birlikte toplamda 50 puanı sağlamak

İlahiyat ve Hukuk Alanlarında:

a)Ulakbim (1.c) kapsamında yayın yapan dergilerde(veya dergilerin armağan sayılarında) tek yazarlı makale 

b)Ulusal hakemli dergilerde (1.e) tek yazarlı makale  

c)Alanında yayın yapan ulusal/uluslararası yayın evinde basılmış herhangi bilimsel kitapta( 5.b-5.d)veya ders kitabında(22.b-22.d)15 sayfadan az olmamak koşulu ile en az tek yazarlı kitap içi bölüm yazarlığı ile uluslararası ya da ulusal bir bilimsel toplantıda sunulan ve basılan en az 15 sayfalık bildiri.(7.a.1-7.b.1)

d)Herhangi bir derginin kapsamında olmadan basılan armağan kitaplarında yayınlanan hakemli makale(5.d)

 1. e) Alanında yayın yapan ulusal/uluslararası yayın evinde basılmış herhangi bir bilimsel kitap (5.a)

Yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ,(d),(e)  bentlerinde yer alan şartlardan toplamda en az 40 puan almak ve Akademik Atamalarda Dikkate Alınacak Puanlama Sisteminin A.4 bölümünden en fazla 5 puan almak koşuluyla  A.1,  A.5, A.7 ve C.22 bölümlerinden toplamda 50 puanı sağlamak.

Mimarlık Alanında : SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Alan Endeksi veya ULAKBİM tarafından endekslenen hakemli dergilerde veya uluslararası/ulusal hakemli dergilerde en az bir  araştırma veya derleme makale (Editöre Mektup, Olgu sunumu, teknik not, tartışma, bildiri metinleri, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamak  veya Kitap/Kitap içi bölüm yazarlığı yapmak ve  Akademik Atamalarda Dikkate Alınacak Puanlama Sisteminin A.1, A.2 ve A.5 bölümlerinden en az 25 puan, A.4 bölümünden en fazla 5 puan almak koşuluyla A.7, A.8, C.22 ve D.37  bölümleri ile birlikte  toplamda 50 puanı sağlamak

Güzel Sanatlar Kuramsal Alanlarda : SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Alan Endeksi, ULAKBİM listesinde yer alan ulusal hakemli dergilerde tek yazar veya birinci isim olarak en az bir araştırma veya derleme makale yayımlamak (Editöre Mektup, Olgu sunumu, teknik not, tartışma, bildiri metinleri, özet ve kitap kritiği hariç) veya Kitap/Kitap içi bölüm yazarlığı yapmak ve Akademik Atamalarda Dikkate Alınacak Puanlama Sisteminin A.1, A.2 ve A.5 bölümlerinden en az 25 puan, A.4 bölümünden en fazla 5 puan almak koşuluyla A.7, A.8, C.22 bölümleri ile birlikte  toplamda 50 puanı sağlamak

Güzel Sanatlar Uygulamalı Alanlarda : Bir kişisel etkinlik , grup veya karma etkinlikte eserleri ile üç kez yer almalı (eserler özgün ve farklı olmalıdır) ve ilaveten Akademik Atamalarda Dikkate Alınacak Puanlama Sisteminin A.1 ve  A2 bölümlerinden en az 25 puan, A.4 bölümünden en fazla 5 puan almak koşuluyla A.3, A.7 bölümleri ile birlikte  toplamda 50 puanı sağlamak

Konservatuvar Alanında (Kompozisyon, Opera Rejisörlüğü, Yorumculuk, Opera Şarkıcılığı,  Dans ve Koreografi)  : Alanı;  kompozisyon ise en az bir özgün eser yaratmalıdır,

Opera rejisörlüğü ise en az bir özgün eser sahnelemelidir,

Yorumculuk, opera şarkıcılığı, dans ve koreografi ise en az bir özgün sanat etkinliği gerçekleştirmek ve Akademik Atamalarda Dikkate Alınacak Puanlama Sisteminin A.4 bölümünden en fazla 5 puan almak koşuluyla A.1, A2, A.3, A.5, A.6 ve A.7. maddelerinden en az 20 puan almak koşuluyla D-Bölümüyle birlikte toplamda 40 puanı sağlamak.”

oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22- 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan tüm öğrenci programlarında 1 yıl süreli sanat hazırlık sınıfı açılması ve 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna koşul eklenmesine ilişkin Müdürlüğün 10.06.2020 tarihli ve  E.47468 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

            2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan tüm öğrenci programlarında 1 yıl süreli sanat hazırlık sınıfı açılması ve 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna koşul eklenmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.