11.06.2002/284

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.06.2002 
Toplantı Sayısı : 
284

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2001-2002 öğretim yılı Yaz Okulu Akademik Takviminin görüşülmesi.
 3. 2002-2003 öğretim yılı Güz ve Bahar Yarıyıllarında yatay geçiş yolu ile Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
 4. 2002-2003 öğretim yılında Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibak kontenjanlarının belirlenmesi.
 5. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Güverte ile Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümlerinde 2002-2003 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçilmesi teklifi.
 6. Fen-Edebiyat Fakültesinin bazı bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 7. Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bazı bölümlerinin öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 8. Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması teklifleri.
 9. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Biyofizik Anabilim Dalında doktora programı açılması teklifi.
 10. Fen Bilimleri Enstitüsü öğretim planlarında değişiklik yapılması teklifi.
 11. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılması uygun görülmüş olan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Doktora programı öğretim planının onaylanması.
 12. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü seçmeli ders listesine MİM 392 Depreme Karşı Yapıların Mimari Tasarım İlkeleri (2+0) dersinin eklenmesi teklifi.
 13. Üniversitemiz ile Almanya Bremen Hanse-Wissenschaftskollege arasında bilimsel işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 14. Üniversitemiz ile Fransa Nıce-Sophıa Antıpolis Üniversitesi arasında bilimsel işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 15. Üniversitemiz ile Fransa Meditérranée-Aıx Marseılle II Üniversitesi arasında bilimsel işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 16. Üniversitemiz ile Fransa Paris Ulusal Doğa Tarihi Müzesi arasında bilimsel işbirliği yapılmasına ilişkin protokol.
 17. İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 13.maddesinde değişiklik yapılması.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof. Yüksel USLAY

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof. Sevim ÇİZER

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Hüseyin ALKAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Nilgün MORALI

 

Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ

 

Prof.Dr. Alp TİMUR

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Halil KÖSE

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. Azize ÖZGÜVEN

 

Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömer DUMLU

 

Prof.Dr. Hasan NERAD

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

 

Prof.Dr. Feza AKGÜR

 

Prof.Dr. Ergün AYBARS

 

Doç.Dr. Günay ÇİFTÇİ

 

Prof.Dr. Erdoğan FIRAT

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Prof.Dr. Oğuz ADANIR

 

Prof.Dr. Nur OLGUN

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Doç.Dr. A.Güldem CERİT

 

Prof. Gülser ERYÜMLÜ

 

Prof.Dr. Özlen PEKER

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Alpaslan USAL

 

Prof.Dr. Nedim ÇAKIR

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr. M.Ali YAVUZ

 

Raportör Doç.Dr. Selma BAKTIR

 

Öğr.Temsilcisi Özgür ALTINBAŞ

 

Üniversite Senatosu 11.06.2002 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Mustafa Ergün ile Prof.Dr. Serap Alper görevli oldukları için toplantıya Müdür Vekilleri Doç.Dr. Günay Çiftçi ile Prof.Dr. Özlen Peker katıldılar.
Prof. Yüksel Uslay, Prof. Sevim Çizer ve Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu görevli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Buca Eğitim Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, İzmir Meslek Yüksekokulu ve Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda 2002 yaz aylarında yaz öğretimi yapılmasının kabulüne ve 2001-2002 öğretim yılı yaz öğretimi akademik takviminin aşağıdaki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Kurumu

Ön Kayıt

Kesin Kayıt

Dersler

Final Sınavları

Yabancı Diller Y.Ok.

17.06.02-18.06.02

19.06.02-20.06.02

24.06.02-01.08.02

01.08.2002

Mühendislik Fak.

08.07.02-10.07.02

15.07.02-17.07.02

22.07.02-29.08.02

26.08.02-29.08.02

Fen-Edebiyat Fak.

08.07.02-10.07.02

15.07.02-17.07.02

22.07.02-29.08.02

26.08.02-29.08.02

İşletme Fak.

08.07.02-12.07.02

15.07.02-17.07.02

22.07.02-23.08.02

26.08.02-29.08.02

Buca Eğt.Fak.

08.07.02-12.07.02

17.07.02-22.07.02

29.07.02-09.09.02

02.09.02-09.09.02 (*)

Deniz İşl.ve Yön.Y.Ok.

08.07.02-12.07.02

15.07.02-17.07.02

22.07.02-23.08.02

26.08.02-29.08.02

Torbalı Mes.Y.Ok.

08.07.02-10.07.02

15.07.02-17.07.02

22.07.02-29.08.02

26.08.02-29.08.02

İzmir Mes.Y.Ok.

01.07.02-05.07.02

08.07.02-12.07.02

15.07.02-17.08.02

19.08.02-24.08.02

KARAR 3- Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokulların 2002-2003 öğretim yılı örgün ve ikinci öğretim yatay geçiş kontenjanlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına intibakı için 2002-2003 öğretim yılında ayrılacak kontenjanın ekteki şekilde tespitine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu’nda 2002-2003 öğretim yılından itibaren Denizcilik İşletmeleri Yönetimi ve Güverte Bölümlerinin 1.sınıflarından başlamak üzere aktif eğitime geçilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İstatistik, Dil Bilim Bölümleri ile Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalının 2001-2002 öğretim yılından itibaren aktif eğitime geçen bu bölümlerin 1.sınıf öğretim planlarında değişiklik yapılması ile 2.sınıfların aktif eğitim-öğretim planlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- -Sahne Sanatları (Oyunculuk, Sahne Tasarımı, Dramatik Yazarlık)
-Geleneksel Türk El Sanatları (Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, Çinicilik ve Çini Onarım, Tezhip “Süsleme”)
-Grafik,
-Tekstil,
-Heykel,
-Seramik,
-Resim,
-Sinema-TV,

Bölümleri öğretim planlarında değişiklik yapılmasına ve ekte belirtilen intibak esaslarına göre 2002-2003 öğretim yılından itibaren tüm öğrencilere uygulanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 8- a) Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ,
b) Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimler (Lise Devresi) Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde mevcut doktora programlarına ilaveten 2002-2003 öğretim yılından itibaren “Biyofizik Anabilim Dalı”nda doktora programı açılmasına, öğretim planının onaylanmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Fen Bilimleri Enstitüsü’nün;
-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
-Bilgisayar Mühendisliği,
-Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
-Jeoloji Mühendisliği,
-Endüstri Mühendisliği,
-İnşaat Mühendisliği,
-Makine Mühendisliği,
-Şehir ve Bölge Planlama
-İstatistik
Anabilim dalları öğretim planlarında 2002-2003 öğretim yılından itibaren değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Konunun gündemden çekilmesine karar verildi.
KARAR 12- Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü seçmeli ders listesine MİM 392 Depreme Karşı Yapıların Mimarı Tasarım İlkeleri (2+0) dersinin eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Üniversitemiz ile Almanya Bremen Hanse-Wissenschaftskollege arasında ekte yer alan bilimsel işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Üniversitemiz ile Fransa Nıce-Sophıa Antıpolis Üniversitesi arasında ekte yer alan bilimsel işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi
KARAR 15- Üniversitemiz ile Fransa Meditérranée-Aıx Marseılle II Üniversitesi arasında ekte yer alan bilimsel işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Üniversitemiz ile Fransa Paris Ulusal Doğa Tarihi Müzesi arasında ekte yer alan bilimsel işbirliği protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’nın 13.maddesinin 1.fıkrasında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.