11.05.2006/316

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.05.2006
Toplantı Sayısı : 316

GÜNDEM :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 2006-2007 öğretim yılı Üniversitemiz Akademik Takvim taslağı.
 3. 2005-2006 öğretim yılı Üniversitemiz Yaz Okulu Akademik Takvimi’nin belirlenmesi.
 4. 2006-2007 öğretim yılında Üniversitemize yatay geçiş yoluyla alınacak öğrenci kontenjan ve koşullarının belirlenmesi.
 5. 2006-2007 öğretim yılında önkayıt-özel yetenek sınavı sistemi ile Üniversitemize alınacak öğrenciler için sınav, kurs ve kayıt tarihleri ile koşullarının belirlenmesi.
 6. 2006-2007 öğretim yılında Üniversitemize bağlı Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlere alınacak öğrenci kontenjan, koşulları ve sınav tarihinin belirlenmesi.
 7. 2006-2007 öğretim yılında Üniversitemize alınacak lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler için kontenjan ve koşulların belirlenmesi.
 8. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ;
  – Disiplinlerarası Medikal Fizik Yükseklisans programı,
  – Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon yükseklisans programı,
  – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İngilizce yükseklisans programı açılması.
 9. Fen Bilimleri Enstitüsünde Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında tezli yüksek lisans ve II.öğretim tezsiz yüksek lisans programı açılması.
 10. Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı Bale Sanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı açılması.
 11. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İngilizce İktisat Anabilim Dalı kurulması ve bu anabilim dalında İngilizce İktisat Tezli Yükseklisans programı açılması.
 12. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından doktora öğrencilerinin almaları uygun görülen “Gelişim ve Öğrenme (3-0)” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3-2)” dersleri ile ilgili olarak alınan Üniversite Senatosunun 30.01.2001 tarih ve 269/11 sayılı kararın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.03.2006 tarih ve 5551 sayılı yazısına istinaden iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.
 13. Buca Eğitim Fakültesinin Sınav ve Uygulama Esaslarının 11. maddesinde değişiklik yapılması.
 14. Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında değişiklik yapılması.
 15. Balçova Fiziksel Tıp Araştırma ve Tedavi Merkezi Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması.
 16. Buca Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Formasyonu Sertifika Programı Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılması.
 17. İzmir Meslek Yüksekokulu Kimya programı öğretim planında değişiklik yapılması teklifi.
 18. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bazı yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 19. Mühendislik Fakültesinin Sosyal Seçmeli Ders Havuzunda bulunan bir dersin adının değiştirilmesi.
 20. Devlet Konservatuvarı Lisans Devresi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 21. Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 22. Güzel Sanatlar Enstitüsünün bazı yükseklisans ve Sanatta Yeterlik programlarına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 23. Hukuk Fakültesi öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 24. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji doktora programına ait öğretim planında değişiklik yapılması.
 25. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı doktora programı ile İş Sağlığı doktora programına ait öğretim planlarında değişiklik yapılması.
 26. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde Toksikoloji yükseklisans programı açılması.
 27. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Hastane İnfeksiyonları Epidemiyolojisi ve Kontrolü yüksek lisans programı açılması.
 28. İşletme Fakültesi Uluslararası İşletme Lisans programında dört üniversite arasında işbirliği oluşturulması.
 29. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. Ömür.N.TİMURCANDAY ÖZMEN

Prof.Dr. Çetin TÜRKÇÜ

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

Prof.Dr. Semiramis YAĞCIOĞLU

Prof.Dr. Ferda AYSAN

Prof.Dr. Polat SOYER

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

Prof.Dr. Nevzat AŞIK

Prof. Cengiz ÇEKİL

Prof.Dr. Ertuğrul BENZEDEN

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. Feza AKGÜR

Yrd.Doç.Dr. İsmail MAZGİT

Prof.Dr. Ergün AYBARS

Prof.Dr. Hüseyin ELMALI

 

Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Tunç ALKIN

 

Prof.Dr. M.Fırat KUTLUK

 

Prof.Dr. Sadık ACAR

 

Prof.Dr. Ömür N.TİMURCANDAY ÖZMEN

 

Prof.Dr. Sezai GÖKSU

 

Yrd.Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞIN

 

Prof.Dr. Recep YAPAREL

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Prof.Dr. Cahit HELVACI

 

Doç. Şeniz DURU

 

Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

 

Doç.Dr. Rıza ÇETİNGÖZ

 

Prof.Dr. Gül GÜNER

 

Prof.Dr. Ali Nazım SÖZER

 

Prof.Dr. A.Güldem CERİT

 

Doç. Ümit İŞGÖR

 

Prof.Dr. Emin ALICI

 

Prof.Dr. Gülseren KOCAMAN

 

Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU

 

Doç.Dr. Alp ERGÖR

 

Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN

 

Yrd.Doç.Dr.Kadim ÖZTÜRK

 

Raportör Prof.Dr. Dilek GÜLDAL

 

Üniversite Senatosu 11.05.2006 Perşembe günü saat 09.30’da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında sekiz üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Şenay Üçdoğruk, Prof.Dr. Cüneyt Güzeliş, Prof.Dr. Ayşe Şebnem Özkan, Prof.Dr. Bülent Cihangir, Prof.Dr. Oğuz Adanır, Prof.Dr. Nur Olgun, Prof. Gülser Eryümlü ve Prof.Dr. İlgi Şemin mazeretli/görevli oldukları için Dekan Vekilleri Yrd.Doç.Dr. İsmail Mazgit, Prof.Dr. İlknur Cöcen ve Prof.Dr. Tunç Alkın ile Müdür Vekilleri, Yrd.Doç.Dr. Mümtaz Tıraşın, Doç. Şeniz Duru, Doç.Dr. Rıza Çetingöz, Doç. Ümit İşgör ve Doç.Dr. Alp Ergör toplantıya katıldılar.
Prof.Dr. Adil Esen, Prof.Dr. Çetin Türkçü, Prof.Dr. Semiramis Yağcıoğlu, Prof.Dr. Polat Soyer, Prof.Dr. Nevzat Aşık, Prof.Dr. Ertuğrul Benzeden, Prof.Dr. Feza Akgür, Prof.Dr. Ergün Aybars görevli/mazeretli oldukları için toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 24., 25., 26., 27., 28. ve 29. maddenin gündeme ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Üniversitemiz 2006-2007 öğretim yılı Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Üniversitemiz 2005-2006 öğretim yılı Yaz Öğretimi Akademik Takviminin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- 2006-2007 öğretim yılında yatay geçiş yoluyla Üniversitemize alınacak öğrenci kontenjanlarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- 2006-2007 öğretim yılında Üniversitemize ön kayıt-özel yetenek sınavı sistemiyle alınacak öğrencilerle ilgili sınav tarihlerinin ve koşullarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Devlet Konservatuvarı Hazırlayıcı Birimlerine 2006-2007 öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşullarının ekteki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- 2006-2007 öğretim yılında lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların Meslek Yüksekokullarına intibakları için ayrılacak kontenjanların ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 2006-2007 öğretim yılından itibaren; 
a) Disiplinlerarası Medikal Fizik Yükseklisans Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine
b) Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yükseklisans Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin 4. ve 5/d maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine,
c) İngilizce Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yükseklisans Programı açılmasına ve bu programa hazırlık sınıfı konulmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin 4. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. ve 10. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalının kurulmasına, bu Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı ile II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına, öğretim planlarının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. ve 5/d maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu (32 Evet – 1 Hayır) ile karar verildi.
KARAR 10- 2006-2007 öğretim yılından itibaren Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı bünyesinde yer alan Bale Sanat Dalında “Sanatta Yeterlik” Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- 2006-2007 öğretim yılından itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “İngilizce İktisat” Anabilim Dalı kurulmasına ve bu anabilim dalında İngilizce İktisat Yükseklisans programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oyçokluğu (22 Evet – 11 Hayır) ile karar verildi.
Not : İ.İ.B.F. Senato Temsilcisi Prof.Dr. Sadık Acar’ın Muhalefet Şerhi ekte yer almaktadır.
KARAR 12- Konu ile ilgili olarak alınan Üniversite Senatosunun 30.01.2001 tarih ve 269/11 sayılı kararının iptaline ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 17.03.2006 tarih ve 5551 sayılı yazısında belirtildiği üzere “Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik’in 7.maddesinde; araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimleri sırasında Enstitü kurulunca uygun görülen Eğitim Bilimleri Derslerini de almaları sağlanır.” denildiğinden yukarıda belirtilen derslerin verilip verilmeyeceğinin Enstitü kurullarınca karar verilmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 13- Buca Eğitim Fakültesinin Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının bazı maddelerinde ekteki şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Balçova Fiziksel Tıp Araştırma ve Tedavi Merkezi Yönetmeliği’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Buca Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Formasyonu Sertifika Programı Yönetmeliği’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- İzmir Meslek Yüksekokulu Kimya programı öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan bazı yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Mühendislik Fakültesinin Teknik Olmayan Sosyal Seçmeli Ders Havuzunda yer alan “MSİ 208 Uluslararası Küreselleşme (2+0)” dersinin adının “MSİ 208 Ekonomik Küreselleşme (2+0)” olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Devlet Konservatuvarının Müzik Bölümü ile Sahne Sanatları Bölümü’nde yer alan bazı Anasanat/Sanat Dallarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Fen Bilimleri Enstitüsünün bazı yükseklisans ve doktora programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Güzel Sanatlar Enstitüsünün bazı yükseklisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Hukuk Fakültesinin örgün öğretim öğrencilerine uygulanan öğretim planı ile II.Öğretim öğrencilerine uygulanan öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji doktora programına ait öğretim planında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı doktora programı ile İş Sağlığı doktora programına ait öğretim planlarında ekteki şekilde değişiklik yapılmasına ve bu değişikliğin 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- 2006-2007 öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Anabilim Dalı bünyesinde Toksikoloji Yükseklisans Programı açılmasına, öğretim planının ekteki şekilde onaylanmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde açılması teklif edilen Yüksek Lisans Programı adının “Hastane Mikroorganizmaları Epidemiyolojisi ve Kontrolü” olarak değiştirilerek açılmasına ve konunun Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. maddeleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- İşletme Fakültesi ile Evtek Üniversity of Applied Sciences İşletme Okulu Vantaa (Finlandiya), Inholland University of Professional Education Ekonomi Okulu Amsterdam/Diemen (Hollanda), University of Ljubljana of Ljubljana Ekonomi Fakültesi Ljubljana (Slovenya), tarafından ortak Uluslararası İşletme Lisans programı oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin hazırlanan Niyet Mektubu çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8.maddesi uyarınca söz konusu okullarla işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.