11.05.2004/704

Yayınlanma Tarihi: 25-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 11.05.2004
Toplantı Sayısı : 704

GÜNDEM :

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. Rektörlük uzman kadrosuna Coşkun Çakır?ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
  3. Rektörlük uzman kadrosuna Devrim Sipahi?nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanması.
  4. Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalında görevli Doç.Dr. Görsev G. Yener?in Lundbeck İlaç Tic.Ltd.Şti.nin 29.03.2004 tarihinde düzenlediği toplantıda konuşmacı olarak yer alması dolayısıyla kendisine ödenecek olan tutarın Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yapılması.
  5. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Doç.Dr. Vedat Pazarlıoğlu?nun mesai saatleri dışında olmak üzere 30.04.2004 tarihinde C-BANK İzmir Şubesinde bir eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi.
  6. Akademik kadro aktarması.
    MİMARLIK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU YERİNE

  7. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Atilla Cimcöz hakkında, Yükseköğretim Kurulu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7/c maddesi uyarınca ?Yönetim Görevinden Ayırma? cezası teklifi.

Toplantıda Bulunanlar

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Emin ALICI

Prof.Dr. Adil ESEN

Prof.Dr. N.Ömür ÖZMEN

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Prof.Dr. A.İrem ÖZKARAHAN

 

Prof.Dr. Ferda AYSAN

 

Prof. Cengiz ÇEKİL

 

Prof.Dr. Binnur GÜRLER

 

Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

 

Prof.Dr. Selahattin PARLADIR

 

Prof.Dr. Orhan İÇÖZ

 

Prof.Dr. H.Çetin TÜRKÇÜ

 

Prof.Dr. Cüneyt GÜZELİŞ

 

Prof.Dr. Ayşe Şebnem ÖZKAN

 

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Öcal USTA

 

Prof.Dr. Sedef GİDENER

 

Raportör Prof.Dr. Selma BAKTIR

 

Üniversite Yönetim Kurulu 11.05.2004 Salı günü saat 16.00?da Rektör Prof.Dr. Emin Alıcı başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Adil Esen ve Prof.Dr. Şeref Ertaş görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; . 6. maddenin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2-
Rektörlük uzman kadrosuna Coşkun Çakır?ın 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3-
Rektörlük uzman kadrosuna Devrim Sipahi?nin 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca açıktan atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4-
Üniversitemiz Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalında görevli Doç.Dr. Görsev G. Yener?in Lundbeck İlaç Tic.Ltd.Şti.nin 29.03.2004 tarihinde düzenlediği toplantıda konuşmacı olarak yer alması dolayısıyla kendisine ödenecek olan 980.000.000.-TL tutarındaki Honorarium bedelinin Döner Sermaye İşletmesine aktarılmasına ve katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi?nden Doç.Dr. Vedat Pazarlıoğlu?nun mesai saatleri dışında olmak üzere 30.04.2004 tarihinde C-BANK İzmir Şubesinde ?Müşteri Tatmini ve Ölçülmesi? konusunda bir eğitim semineri vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine, verilecek bu hizmet karşılığında ilgili Banka tarafından Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı?nın 60769 no?lu alt hesabına KDV dahil 300.000.000.-TL?nın Mayıs ayı içerisinde yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6-
Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarması yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
MİMARLIK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU YERİNE
KARAR 7-
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Atilla Cimcoz hakkında Dekanlık tarafından açılan soruşturmada soruşturmacı Prof.Dr. Durmuş Tezcan?ın Yükseköğretim Kurulu Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7/c maddesi uyarınca ?Yönetim Görevinden Alınma? cezası teklifinin kabulüne ve ilgilinin tecziyesine oybirliği ile karar verildi.