11.03.2020/1433

Yayınlanma Tarihi: 03-07-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 11.03.2020                                                                          Toplantı Sayısı : 1433

 

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Buca Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Aybüke Pabuçcu Akış hakkındaki raporlar.
 3. Edebiyat Fakültesi Sosyal Psikoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Serap Akfırat hakkındaki raporlar.
 4. Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Hilmi Evren Erdin hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Begüm Ergan hakkındaki raporlar.
 6. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Erkin Altunsaray hakkındaki raporlar.
 7. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Durgül Yılmaz’ın, Doçent adayı Dr. Aykut Çağlar ile 2013-2016 yılları arasında Çocuk Acil Uzmanlık Eğitimini Üniversitemiz Tıp Fakültesinde yapması ve son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası nitelikli ortak projelerde birlikte çalışmaları nedeniyle doçentlik jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 8. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 01.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Şükran Odabaş’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 24.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Sabahat Yarıcı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 24.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Murat Ata’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezinde görev yapan ve 24.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Sibel Oğuzlar’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde, Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Dr. Xıaozhou Hu’nun 01.04.2020 tarihinden itibaren 31.03.2021 tarihine kadar Sözleşmeli Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi) (Uygulamalı Birim) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile görev süresinin uzatılması.
 13. İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde, Kolombiya uyruklu Vanesa Segovia Bucheli’nin 15.04.2020 tarihinden itibaren 14.04.2021 tarihine kadar Sözleşmeli Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi) (Uygulamalı Birim) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile görev süresinin uzatılması.
 14. Buca Eğitim Fakültesi’nde Arş.Gör.Dr. Emine Çavdar Ataman’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında “YFÖ 3028 Alan Seçmeli V (Öykü İnceleme ve Dil Öğretimi) (2+0)” ve “FRA 1020 Fransızcanın Yapısı 2 (2+0)” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 15. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Çağdaş Ülgen’in Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında “FTC 3210 Canlandırma Desen II (2+2)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 16. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Efe Çınar’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında “CEK 2014 Teknoloji ve Çevre Politikaları (3+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 17. İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Elif Hilal Karaman Aynacı’nın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar yarıyılında “ILA 4240 İngilizce Dinler Tarihi Metinleri II (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 18. Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Faruk Ebeoğlugil’in, “Bilgisayar Destekli 3B Seramik Yazıcı Kullanılarak Dizel Partikül Filtresi (DPF) Üretilmesi ve Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında bölümündeki görevlerini ve derslerini aksatmamak koşuluyla, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi ile DEÜ Akademik ve İdari Personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Şirket Kurması.
 19. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Onur Öztürkoğlu’nun San Diego/ABD’de, California Üniversitesi Yapı Mühendisliği Bölümünde, 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında misafir lisansüstü öğrenci olarak çalışmalar yapmak üzere, 06.04.2020-05.04.2021 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve TÜBİTAK Burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. 2020 yılında DEÜ Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (DEYÖS) katılacak adaylardan alınacak sınav ücretinin tespiti ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra herhangi bir sebeple sınava girilmemesi halinde ücretin iade edilemeyeceği konusu.
 21. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020
  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 16.944,28 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 8.922,66 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması
 23. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 23.400 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 53.150 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 116.563,73 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 845.584,12 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.222,24 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 103.202,24 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyette bulunması için hesap açılmış; ancak zamanla faaliyetlerini durdurmuş veya personel yokluğu gibi sebeplerle zamanla işlevselliğini kaybetmiş birimlerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamından çıkarılması, Döner Sermaye hesaplarının kapatılması ve vadesiz hesabında bakiyesi bulunan birimlerin hesabındaki tutarın uygun birimlere aktarılması.
 30. Akademik kadro aktarması.
 31. Personel Dairesi Daire Başkanı kadrosunda olup, Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmakta olan Dr. Saip Tiryakioğlu’nun Genel Sekreter kadrosuna atanması.
 32. Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Aslı Tuncay hakkındaki raporlar.

 

Toplantıda Bulunanlar     

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

 

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR      

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ   

 

Prof.Dr. Aylin ALIN           

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN 

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN   

 

Prof.Dr. T. Didem ALTUN    

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr.  Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU    

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

 

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

 

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 11.03.2020 Çarşamba günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında tüm üyelerin katılımıyla toplandı.

            Prof.Dr. Remzi Yağcı raporlu Prof.Dr. Mine Tanaç Zeren görevli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Engin Akdeniz ile Prof.Dr. T.Didem Altun katıldı.

Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde 31. ve 32.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2-  Doç.Dr. Aybüke Pabuçcu Akış hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların ikisinin olumlu birinin olumsuz olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Aybüke Pabuçcu Akış’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3-  Doç.Dr. Serap Akfırat hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Serap Akfırat’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4-  Doç.Dr. Hilmi Evren Erdin hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Hilmi Evren Erdin’in doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5-  Doç.Dr. Begüm Ergan hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Begüm Ergan’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6-  Doç.Dr. Erkin Altunsaray hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Erkin Altunsaray’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7-  Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Durgül Yılmaz’ın, Doçent adayı Dr. Aykut Çağlar ile 2013-2016 yılları arasında Çocuk Acil Uzmanlık Eğitimini Üniversitemiz Tıp Fakültesinde yapması ve son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası nitelikli ortak projelerde birlikte çalışmaları nedeniyle doçentlik jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8-  Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 01.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Şükran Odabaş’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9-  Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 24.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Sabahat Yarıcı’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10-  Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan ve 24.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Murat Ata’nın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11-  Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezinde görev yapan ve 24.04.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Sibel Oğuzlar’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12-  İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde, Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Dr. Xıaozhou Hu’nun 01.04.2020 tarihinden itibaren 31.03.2021 tarihine kadar aylık 7.503,05 TL brüt ücret ödenmek üzere Sözleşmeli Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi) (Uygulamalı Birim) olarak görev süresinin 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13-  İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde, Kolombiya uyruklu Vanesa Segovia Bucheli’nin 15.04.2020 tarihinden itibaren 14.04.2021 tarihine kadar aylık 7.494,29  TL brüt ücret ödenmek üzere Sözleşmeli Öğretim Elemanı (Öğretim Görevlisi) (Uygulamalı Birim) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14-  Buca Eğitim Fakültesi’nde Arş.Gör.Dr. Emine Çavdar Ataman’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı  Bahar yarıyılında “YFÖ 3028 Alan Seçmeli V (Öykü İnceleme ve Dil Öğretimi) (2+0)” ve “FRA 1020 Fransızcanın Yapısı 2 (2+0)” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15-  Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Çağdaş Ülgen’in Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı  Bahar yarıyılında “FTC 3210 Canlandırma Desen II (2+2)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16-  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Efe Çınar’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı  Bahar yarıyılında “CEK 2014 Teknoloji ve Çevre Politikaları (3+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17-İlahiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Elif Hilal Karaman Aynacı’nın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı  Bahar yarıyılında “ILA 4240 İngilizce Dinler Tarihi Metinleri II (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18-Mühendislik Fakültesi’nden Doç.Dr. M.Faruk Ebeoğlugil’in, “Bilgisayar Destekli 3B Seramik Yazıcı Kullanılarak Dizel Partikül Filtresi (DPF) Üretilmesi ve Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında bölümündeki görevlerini ve derslerini aksatmamak koşuluyla, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7.maddesi ile DEÜ Akademik ve İdari Personelinin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Uygulama Esaslarının 6.maddesi uyarınca Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Şirket Kurmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19-Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Onur Öztürkoğlu’nun San Diego/ABD’de, California Üniversitesi Yapı Mühendisliği Bölümünde, 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında misafir lisansüstü öğrenci olarak çalışmalar yapmak üzere, 06.04.2020-05.04.2021 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz,  maaşlı ve TÜBİTAK Burslu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20-2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (DEYÖS) katılacak adaylardan alınacak sınav ücretinin 300 TL olarak belirlenmesine, ücretin yatırıldıktan sonra herhangi bir sebeple sınava girilmemesi halinde iade edilemeyeceğine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 21-Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 

 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 16.944,28 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22-İlahiyat Fakültesi  öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 8.922,66 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23-Mimarlık Fakültesi  öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 23.400 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24-Torbalı Meslek Yüksekokulu  öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 53.150 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25-Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Şubat ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 116.563,73 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26-Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 845.584,12 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27-Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.222,24 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Şubat 2020 ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 103.202,24 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29-Döner Sermaye İşletmesi kapsamında faaliyette bulunması için hesap açılmış; ancak zamanla faaliyetlerini durdurmuş veya personel yokluğu gibi sebeplerle zamanla işlevselliğini kaybetmiş birimlerin Döner Sermaye İşletmesi kapsamından çıkarılması, Döner Sermaye hesaplarının kapatılması ve vadesiz hesabında bakiyesi bulunan birimlerin hesabındaki tutarın aşağıda yer alan  Birimlerin hesaplarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

DSİ
NO

B İ R İ M İ N  A D I

Bakiyenin Aktarılacağı Birim

23

Bölgesel Kalkınma ve İşletme Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (BİMER)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

47

Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (DEGİEM)

İşletme Fakültesi

KARAR 30- 2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları (TUS) başvuru kılavuzunda Üniversitemize ait ilan edilen ve 23.02.2020 tarihinde sınavı yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Verilecek Kontenjanların temini amacıyla Üniversitemiz birimlerine tahsis edilen boş ve SERBEST Araştırma Görevlisi kadrolarının Tıp Fakültesine aktarılmasına ve aktarılan kadroların kullanım izinli sayılmasına ilişkin konu incelendi.

Görüşmeler sonunda;

Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5. derece (2 adet) araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalına

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 5. derece (2 adet) araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece (8 adet) araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece (4 adet) araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece (2 adet) araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece (4 adet) araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece (2 adet) araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece (2 adet) araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalına

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına,

– Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 6. derece (7 adet) araştırma görevlisi kadrosunun, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına aktarılması

aktarılmasına ve aktarılan kadroların kullanım izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31-  Personel Dairesi Daire Başkanı kadrosunda olup, Genel Sekreter Vekili olarak görev yapmakta olan Dr. Saip Tiryakioğlu’nun Genel Sekreter kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 52/a maddesi uyarınca atanmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR 32- Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç. Aslı Tuncay ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca adayın durumu ile bilimsel niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.

Görüşmeler Sonunda;

Doç. Aslı Tuncay hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç. Aslı Tuncay’ın doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.