11.02.2020/1428

Yayınlanma Tarihi: 27-05-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi :  11.02.2020                                                                     Toplantı Sayısı : 1428

 

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz hakkındaki raporlar.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nihan Özgüven Tayfun hakkındaki raporlar.
 4. Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Dilşen İnce Erdoğan hakkındaki raporlar.
 5. İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İbrahim Alper Arısoy hakkındaki raporlar.
 6. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde görev yapan ve 09.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Mithat Kadri Vural’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması
 7. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde görev yapan ve 09.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Gül Çakır’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 8. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Deniz Özdel’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 9. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 21.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Şirvan Bektaş’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Emrullah Alkan’ın, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca öncelikli alanlar kapsamında kadrosunun tahsisisin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle naklen atanması.
 11. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Melih Başoğlu’nun, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle, 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca kadrosunun tahsisisin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle naklen atanması.
 12. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Buse Özcan Kahraman, Arş.Gör.Dr. Ata Elvan ve Arş.Gör.Dr. Barış Gürpınar’ın Yüksekokulun 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 13. Edebiyat Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Burak Yolaçan, Arş.Gör.Dr. Derya Erol ve Arş.Gör.Dr. Serkan Koç’un Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 14. Hemşirelik Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Burcu Cengiz, Arş.Gör.Dr. Hülya Özberk ve Arş.Gör.Dr. Sevcan Fata’nın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 15. Mimarlık Fakültesinden Arş.Gör.Dr. İlgi Atay Kaya’nın ile Arş.Gör.Dr. Erdem Yıldırım’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 16. Fen Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Hanife Taylan Selamlar’ın Mühendislik Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde “STA 1302 Statistics (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi
 17. Mühendislik Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Buket Turan Azizoğlu, Arş.Gör.Dr. Nahit Öztoprak, Arş.Gör.Dr. Mustafa Umut Karaoğlan, Arş.Gör.Dr. Kadir Cihan Tekin, Arş.Gör.Dr. Orkut Sancakoğlu, Arş.Gör.Dr. Tahir Mallı, Arş.Gör.Dr. Mehmet Volkan Özdoğan, Arş.Gör.Dr. Mustafa Emre Yetkin, Arş.Gör.Dr. Tuğçe Öngen ile Arş.Gör.Dr. Neslihan Avcu’nun Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 18. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Pınar Işıldar ile Arş.Gör.Dr. Erdem Aktaş’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde ders vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmeleri.
 19. Tıp Fakültesinden Arş.Gör. Tıpta Uzmanlık öğrencisi Dr. Çağdaş Savaş’ın, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg Dairesinde Adli Otopsilerde Bilgi, Beceri, Tutum ve Davranışlarını geliştirmek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 03.02.2020-18.05.2020 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 20. 667 Sayılı KHK kapsamında Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretlerinin tespiti.
 21. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.966,10 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 22. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Efes Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 39.400 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 25. Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 70.575,13 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 26. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 640.988,54 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 27. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 128.313,64 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 28. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 197.523,12 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 29. Disiplin soruşturması.
 30. Akademik Kadro Aktarması.
 31. Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Melih Tınal hakkındaki raporlar.
 32. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 02.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ruken Öztopalan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 33. Edebiyat Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Serkan Keçeci’nin, Buca Eğitim Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde “SBE 1002 Siyaset Bilimi”, “SBE 1004 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü” ve “SBÖ 2006 Ortaçağ Tarihi” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi

Toplantıda Bulunanlar     

Toplantıda Bulunmayanlar

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Mehmet Ali ÖZCAN

 

Prof.Dr. Ercan AKPINAR      

 

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  

 

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

 

Prof.Dr. Engin AKDENİZ

 

Prof.Dr. Aylin ALIN

 

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

 

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

 

Dr.Öğr.Üyesi Sezgi ÖKTEM SONGU  

 

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

 

Prof.Dr. Osman BİLEN 

 

Prof.Dr. Elif Yaprak GÜLCAN        

 

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN   

 

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

 

Prof.Dr.  Metin KOZAK

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

 

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

 

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

 

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

 

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 11.02.2020 Salı günü saat 13.00’de Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında iki üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.

            Prof.Dr. Remzi Yağcı ve Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz  görevli/mazeretli olmaları nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Engin Akdeniz ve Dr.Öğr.Üyesi Sezgi Öktem Songu katıldı.

            Prof.Dr. İlknur Cöcen raporlu, Prof.Dr. Zeynep Arıkan görevli oldukları için toplantıya katılamadı.

Gündemin üzerinde yapılan görüşmelerde 31., 32. ve 33.maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi

KARAR 2- Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz’un profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nihan Özgüven Tayfun hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Nihan Özgüven Tayfun’un profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Dilşen İnce Erdoğan hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5- İşletme Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İbrahim Alper Arısoy hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların ikisinin olumlu, birinin olumsuz olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. İbrahim Alper Arısoy’un doçent kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde görev yapan ve 09.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Mithat Kadri Vural’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde görev yapan ve 09.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Gül Çakır’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve 15.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Deniz Özdel’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9- Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 21.02.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Şirvan Bektaş’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının  uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 10-Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Emrullah Alkan’ın, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı doktora programında kayıtlı öğrenci olduğunun anlaşılması ve öncelikli alanlar kapsamında kadrosunun tahsisisin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 11-Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan Melih Başoğlu’nun, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olduğunun anlaşılması ve  kadrosunun tahsisisin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun bulunması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 12-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’ndan Arş.Gör.Dr. Buse Özcan Kahraman, Arş.Gör.Dr. Ata Elvan ve Arş.Gör.Dr. Barış Gürpınar’ın Yüksekokulun 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 17.01.2020 tarihli ve 02/01 sayılı kararında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 13-Edebiyat Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Burak Yolaçan, Arş.Gör.Dr. Derya Erol ve Arş.Gör.Dr. Serkan Koç’un Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde  Fakülte Yönetim Kurulu’nun 22.01.2020 tarihli ve 403/8-9-10 sayılı kararlarında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 14-Hemşirelik Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Burcu Cengiz, Arş.Gör.Dr. Hülya Özberk ve Arş.Gör.Dr. Sevcan Fata’nın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Fakülte Yönetim Kurulu’nun 10.01.2020 tarihli ve 02/12-13-14 sayılı kararlarındı yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15-Mimarlık  Fakültesinden Arş.Gör.Dr. İlgi Atay Kaya’nın ile Arş.Gör.Dr. Erdem Yıldırım’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Fakülte Yönetim Kurulu’nun 27.01.2020 tarihli ve 05/1-2 sayılı kararlarında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16-Fen Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Hanife Taylan Selamlar’ın Mühendislik Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde “STA 1302 Statistics (2+0)” dersini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17-Mühendislik Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Buket Turan Azizoğlu, Arş.Gör.Dr. Nahit Öztoprak, Arş.Gör.Dr. Mustafa Umut Karaoğlan, Arş.Gör.Dr. Kadir Cihan Tekin, Arş.Gör.Dr. Orkut Sancakoğlu, Arş.Gör.Dr. Tahir Mallı, Arş.Gör.Dr. Mehmet Volkan Özdoğan, Arş.Gör.Dr. Mustafa Emre Yetkin, Arş.Gör.Dr. Tuğçe Öngen ile Arş.Gör.Dr. Neslihan Avcu’nun Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Fakülte Yönetim Kurulunun 29.01.2020 ve 6/3-4-5-6 sayılı kararlarında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18-Reha Midilli Foça Turizm  Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Pınar Işıldar ile Arş.Gör.Dr. Erdem Aktaş’ın Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde Fakülte Yönetim Kurulunun 08.01.2020 tarihli ve 01/1-2 sayılı kararlarında yer alan dersleri vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19-Tıp Fakültesinden Arş.Gör. Tıpta Uzmanlık öğrencisi Dr. Çağdaş Savaş’ın, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg Dairesinde Adli Otopsilerde Bilgi, Beceri, Tutum ve Davranışlarını geliştirmek, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 03.02.2020-18.05.2020 tarihleri arasında yolluksuz ve yevmiyesiz olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20-667 Sayılı KHK kapsamında Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin öğrenim ücretlerinin tespitine ilişkin Rektörlük Makamından alınan 19.09.2017 tarih ve 1523 sayılı OLUR ile oluşturulan “Öğrenim Ücretleri Değerlendirme ve Tespit Komisyonu”nun almış olduğu kararlar doğrultusunda işlem yapılmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

KARAR 21Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 27.966,10 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23Efes Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 3.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 39.400 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25Sürekli Eğitim Merkezinde görevli  öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 70.575,13 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 26Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 640.988,54 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 128.313,64 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 28Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2020 Ocak ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 197.523,12 TL gelirden ek ödeme yapılmasına,  yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29-Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrencisi Hakan Cengiz’in “Uyarma” cezası ile tecziye edilmesine ilişkin vermiş olduğu itirazın Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 26.maddesi uyarınca kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30-1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Amerika Birleşik Devletlerine Zihin Engelliler Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak üzere gönderilen Hatice Ece Uğurlu Akbay’ın eğitimini tamamlaması üzerine Üniversitemiz Buca Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalına İzmir 4.İdare Mahkemesinin 28.11.2019 tarihli ve Esas No:2019/1471 sayılı kararına istinaden Öğretim Görevlisi (ders verecek) kadrosuna atanabilmesi için Rektörlüğümüzdeki boş ve SERBEST 4.derece Öğretim Görevlisi (ders verecek) kadrosunun, Buca Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 31- Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Melih Tınal hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Melih Tınal’ın profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 32-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 02.03.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Ruken Öztopalan’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 33-Edebiyat Fakültesinden Arş.Gör.Dr. Serkan Keçeci’nin, Buca Eğitim Fakültesinin 2019-2020 öğretim yılı Bahar döneminde “SBE 1002 Siyaset Bilimi”, “SBE 1004 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü” ve “SBÖ 2006 Ortaçağ Tarihi” derslerini vermek üzere 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.