10.12.2019/523

Yayınlanma Tarihi: 18-12-2019

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.12.2019
Toplantı Sayısı : 523

GÜNDEM    

  1. Geçen toplantı tutanağı.
  2. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 2 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca birimlerimize dağılım yapılması.
  3. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 3 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca dağılımının yapılmasına ilişkin konu incelendi.
  4. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonundan ayrılan üye yerine yeniden üye seçilmesi.
  5. Üniversitemiz ile Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılması.
Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Başkan Prof.Dr. Nükhet HOTAR Rektör Prof.Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN 
Üyeler  Prof.Dr. Okan TUNA
Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU Rektör Yrd. Prof. Halil YOLERİ
Prof.Dr. Ercan AKPINAR   Prof.Dr. Yaşar UYSAL
Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ  Prof.Dr. Talip GÜNGÖR
Prof.Dr. Engin AKDENİZ     Prof. Dr. Mehmet  KOŞTUMOĞLU
Prof.Dr. Aylin ALIN  Prof.Dr. M.Derya ERÇAL  
Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA    
Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER      
Prof.Dr. M.Refik KORKUSUZ   
Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ   
Prof.Dr. Osman BİLEN   
Prof.Dr. Yeşim KUŞTEPELİ      
Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN  
Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK   
Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS     
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU    
Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ   
Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  
Prof.Dr. Orhan ÖZBEY   
Prof.Dr. Gülay DİRİK   
Prof.Dr. Muhammed DENİZ   
Doç.Dr. Neslihan GÜNÜŞEN   
Prof.Dr. Mustafa ALP   
Prof.Dr. Mehmet TÜRKERİ  
Prof.Dr. Nilüfer KARACASULU   
Prof.Dr. Yeşim Kamile AKTUĞLU  
Prof.Dr. Yusuf GÜMÜŞ  
Doç.Dr. Başak OCAK   
Prof.Dr. Şermin AÇIK ÇINAR    
Prof.Dr. Hanifi ÖZCAN  
Prof.Dr. Esra BUKOVA GÜZEL        
Prof.Dr. N. Nalan DEMİR     
Prof.Dr. Sefa KIZILDAĞ  
Prof.Dr. Nur OLGUN     
Prof.Dr. F.Neslihan EMİROĞLU  
Doç.Dr. Gökçeçiçek SAVAŞIR    
Prof.Dr. Ali TOPAL     
Prof. Ayhan Kerim GÜRERK  
Doç.Dr. Ahmet Hamdi DELİORMANLI     
Prof.Dr. Nihal GELECEK     
Prof.Dr. Berrin ONARAN   
Prof.Dr. Kürşad KUTLUK        
Doç.Dr. Turgay BUCAK   
Prof.Dr. Celalettin ŞİMŞEK  
Prof.Dr. Kamil İŞERİ         
Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU    

 

Üniversite Senatosu 10.12.2019 Salı günü saat 15.30’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında 7 üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Elif Yaprak Gülcan, Prof.Dr. Metin Kozak, Prof.Dr. Kadriye Ertekin ve Prof.Dr. Erkan Göksu görevli/mazeretli oldukları için toplantıya Dekan Vekilleri Prof.Dr. Engin Akdeniz, Prof.Dr. Yeşim Kuştepeli ve Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine Özen De Haas ile Müdür Vekilleri Prof.Dr. Nalan Demir ve Doç.Dr. Gökçeçicek Savaşır katıldılar.    
Prof.Dr. Gül Ünal Çoban, Prof.Dr. Okan Tuna, Prof. Halil Yoleri, Prof.Dr. Yaşar Uysal, Prof.Dr. Talip Güngör, Prof.Dr. Derya Erçal ve Prof.Dr. Mehmet Koştumoğlu görevli/mazaretli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.      
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 5.maddenin ilave edilmesine karar verilerek  maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 3 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca birimlerimize dağılımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 3- 04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden 3 adedinin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca birimlerimize dağılımının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4- 02.10.2018 tarihli ve 494/7 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kurulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonundan istifa eden Prof.Dr. Murat Aydoğdu’nun yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 4.maddesi uyarınca; Hukuk temel alanına Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Lale Burcu Önüt oy birliği ile seçildi.

KARAR 5- Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında akademik işbirliği yapılmasına ilişkin protokolün uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.