10.12.2019/1420

Yayınlanma Tarihi: 06-02-2020

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi :  10.12.2019                                                                     Toplantı Sayısı : 1420

GÜNDEM         :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Mühendislik Fakültesi Sismoloji Anabilim Dalında açık bulunan Profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Nihal Akyol hakkındaki raporlar.
 3. Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Metin Arıkan’ın, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 13.12.2019 tarihinde Dedem Mekatronik tarafından yıllık olarak belirlenen eğitim, konferans ve seminerler programı çerçevesinde bir konferans vermesi planlandığından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Aslı Büyükokutan Töret’in doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 4. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Seçil Bayazıt’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 5. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Çimen Gelişen’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması
 6. Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Serkan Keçeci’nin, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “TAR 2041 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi (3+0)” ve “TAR 2041 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi (İ.Ö) (3+0)” derslerini vermek üzere 20.11.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 7. 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Üniversitemize yerleştirilen Mustafa Kemal Dursun’un öğrenim ücretinin tespiti.
 8. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Merih Sarıışık’ın yürütücüsü olduğu “UV Kürleme Teknolojisinin Tekstil Baskıcılığında Kullanım Olanaklarının İncelenmesi” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 9. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Cemalettin Okay Aksoy’un yürütücüsü olduğu “İmbat Madencilik A.Ş.’ye ait 75153 ve 86071 No’lu Sahalarda Kömür Madenciliği İçin Havza Madenciliği Modelinin Oluşturulması” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 10. Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Dr.Öğr.Üyesi Zülfü Demirkıran’ın yürütücüsü olduğu “Oyuk Barajı Jeotermal Sistemin İlişkisinin Araştırılmasına Yönelik ve Hidrojeolojik Çalışma” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 11. Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.777,78 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 566.633,88 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 62.298,10 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 36.694,40 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 25.910,19 TL gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması
 16. Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.042,37 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.845,32 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 6.500 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 71.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.203,38 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması
 22. Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 120.077,40 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 23. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.000 TL gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 24. Denizcilik Fakültesi Döner Sermaye 2019 Mali Yılı gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 42.500 TL tutarında ödenek aktarması yapılması.
 25. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 117.000 TL tutarında hazırlanan ek gelir ve gider bütçesi teklifi.
 26. Üniversite Yönetim Kurulunun 18.11.2019 tarihli ve 1417/28 sayılı kararı ile Döner Sermaye İşletmesi kapsamından çıkarılan Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü ile Efes Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün, yeni protokol imzalamaları nedeniyle hesap kapatma işlemlerinin iptal edilmesi konusu.
 27. Disiplin soruşturması.
 28. Akademik kadro aktarması.
 29. Akademik kadro aktarması.
 30. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunda dağılımı yapılan atama izinlerinin kullanımı için tahsis edilmesi.
 31. 02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunda dağılımı yapılan atama izinlerinin kullanımı için tahsis edilmesi.
 32. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulanan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz hakkındaki raporlar.
 33. Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 02.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Bahar Aydın’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanması.
 34. Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Ebru Çubukçu’nun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun, Araştırma Destek Programları Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslarının 14.maddesinin 1.fıkrası gereğince, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu Danışma Kurulu üyesi olarak seçilmesi nedeniyle kurulun yapacağı toplantılara katılmak üzere 10.09.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 35. Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör.Dr. Gonca Köse’nin İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığında düzenlenecek olan, kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursuna eğitim desteği vermek üzere mevcut görevlerine ilaveten 22.06.2020 tarihinde (3 saat) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi
 36. Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Sermin Kun’un İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığında düzenlenecek olan, kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursuna eğitim desteği vermek üzere mevcut görevlerine ilaveten 22.06.2020 tarihinde (3 saat) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi
 37. Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Ali Topal’ın İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığında düzenlenecek olan, kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursuna eğitim desteği vermek üzere mevcut görevlerine ilaveten 23.06.2020 tarihinde (2 saat) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 38. Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Oğuzhan Daş’ın İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığında düzenlenecek olan, kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursuna eğitim desteği vermek üzere mevcut görevlerine ilaveten 23.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 39. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Bayram’ın yürütücüsü olduğu “Tire Organize Sanayi Bölgesi Eko-Endüstriyel Park Dönüşüm” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 40. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Aysun Akşit’in yürütücüsü olduğu Selüloz Esaslı Tekstillerin Alternatif Boya Teknolojisi ile Boyanması” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebi.
 41. Üniversite Yayın Komisyonunun 09.12.2019 tarihli ve 660 sayılı kararı.

Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Yerine :

 • Veteriner Fakültesi’nde; 124 Sayılı Yükseköğretim Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38.maddesi uyarınca Fakülte Sekreterliği Bürosu ile Öğrenci İşleri, Personel İşleri, Kütüphane, Mali İşler ile Yayın ve Destek Hizmetleri Birimlerinin oluşturulması.

Toplantıda Bulunanlar          

Prof.Dr. Nükhet HOTAR

Prof.Dr. Uğur MALAYOĞLU

Prof.Dr. Ercan AKPINAR    

Prof.Dr. Durmuş Ali DEVECİ

Prof.Dr. Engin AKDENİZ  

Prof.Dr. Aylin ALIN          

Prof.Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA   

Prof.Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER 

Prof.Dr. Mehmet Refik KORKUSUZ

Prof.Dr. Hüseyin Avni EGELİ

Prof.Dr. Osman BİLEN  

Prof.Dr. Yeşim Rabia KUŞTEPELİ      

Prof.Dr. Mine TANAÇ ZEREN

Prof.Dr. Kerim KÜÇÜK

Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine ÖZEN DE HAAS

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ  

Prof.Dr. Murat CELİLOĞLU  

Prof.Dr. Orhan ÖZBEY

Prof.Dr. E.İlknur CÖCEN

Prof.Dr. Zeynep ARIKAN

Prof.Dr. Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ

Raportör Dr. Saip TİRYAKİOĞLU 

 

Üniversite Yönetim Kurulu 10.12.2019 Salı günü saat 16.00’da Rektörlük Senato Salonunda Rektör Prof.Dr. Nükhet Hotar başkanlığında bütün üyelerin katılımıyla toplandı.

Prof.Dr. Remzi Yağcı, Prof.Dr. Elif Yaprak Gülcan ve Prof.Dr. Metin Kozak’ın görevli olması nedeniyle toplantıya Dekan Vekilleri  Prof.Dr. Engin Akdeniz, Prof.Dr. Yeşim Rabia Kuştepeli ve Dr.Öğr.Üyesi Aslı Emine Özen De Haas katıldı.

Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., ve 42. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.

KARAR 2- Doç.Dr. Nihal Akyol hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Nihal Akyol’un profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Not: Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan V. Dr. Öğr.Üyesi Aslı Emine Özen De Haas görüşmeler ve oylama sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 3-Edebiyat Fakültesi’nden Prof.Dr. Metin Arıkan’ın, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 13.12.2019 tarihinde Dedem Mekatronik tarafından yıllık olarak belirlenen eğitim, konferans ve seminerler programı çerçevesinde bir konferans vermesi planlandığından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Doç.Dr. Aslı Büyükokutan Töret’in doçentlik sözlü sınavı asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 4-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Seçil Bayazıt’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 5-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Devlet Konservatuvarında görev yapan ve 30.12.2019 tarihinde görev süresi sona erecek olan Çimen Gelişen’in 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 6-Edebiyat Fakültesi’nden Arş.Gör.Dr. Serkan Keçeci’nin, Fakültenin 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde yer alan “TAR 2041 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi (3+0)” ve “TAR 2041 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi (İ.Ö) (3+0)” derslerini vermek üzere 20.11.2019 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin 3.fıkrası uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 7-667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumları öğrencileri ile ilgili belirlenen usul ve esaslar kapsamında; Mustafa Kemal Dursun’un Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Bergama Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Programına 19.11.2018 tarihinde yerleştirilmiş olması nedeniyle 2018-2019 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren kapatılan üniversitenin ön lisans programları için belirlenmiş olan öğrenim ücretini ödemesine, % 75 bursluluk durumumun 2015 ÖSYS kılavuzunda belirtilen özel koşul ve açıklamalar doğrultusunda 2 yıl süreyle uygulanması gerektiğine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 8-Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Ayşe Merih Sarıışık’ın yürütücüsü olduğu “UV Kürleme Teknolojisinin Tekstil Baskıcılığında Kullanım Olanaklarının İncelenmesi” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 9-Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Cemalettin Okay Aksoy’un yürütücüsü olduğu “İmbat Madencilik A.Ş.’ye ait 75153 ve 86071 No’lu Sahalarda Kömür Madenciliği İçin Havza Madenciliği Modelinin Oluşturulması” konulu projesinin; AR-GE faaliyetlerinin sınıflandırılmasında istenen kriterleri sağlamaması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 10- Torbalı Meslek Yüksekokulu’ndan Dr.Öğr.Üyesi Zülfü Demirkıran’ın yürütücüsü olduğu “Oyuk Barajı Jeotermal Sistemin İlişkisinin Araştırılmasına Yönelik ve Hidrojeolojik Çalışma” konulu projesinin; AR-GE faaliyetlerinin sınıflandırılmasında istenen kriterleri sağlamaması nedeniyle 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygun olmadığına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 11-Buca Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.777,78 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 12-Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 566.633,88 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 13-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 62.298,10 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 14-Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 36.694,40 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 15-Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6.maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 25.910,19 TL gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR 16-Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 15.042,37 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17-İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 17.845,32 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18-İşletme Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 4.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19-Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 6.500 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20-Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 71.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi

KARAR 21-İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 2.203,38 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22-Sürekli Eğitim Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım  ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 120.077,40 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23-Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2019 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4.maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 30.000 TL gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24-Denizcilik Fakültesi Döner Sermaye 2019 Mali Yılı gider bütçesinde yer alan harcama kalemleri arasında toplam 42.500 TL tutarında ödeneğin Fakülte Yönetim Kurulunun 02.12.2019 tarih ve 45/7 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 25- Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi 2019 Mali Yılı Döner Sermaye bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle 117.000 TL tutarında hazırlanan ek bütçe teklifinin Merkez Yönetim Kurulu’nun 03.12.2019  tarih ve 12/01 sayılı kararında belirlendiği şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi

KARAR 26-Üniversite Yönetim Kurulunun 18.11.2019 tarihli ve 1417/28 sayılı kararı ile Döner Sermaye İşletmesi kapsamından çıkarılan Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü ile Efes Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün, yeni protokol imzalamaları nedeniyle hesap kapatma işleminin iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 27- Disiplin soruşturması.

KARAR 28- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 29- Üniversitemizin çeşitli birimleri arasında akademik kadro aktarmalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR 30-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası ile aynı karar uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunun 10.12.2019 tarihli ve 523/2 sayılı kararı ile dağılımı yapılan 3 adet atama izinlerinin kullanımı için birimlerimize aşağıdaki şekilde aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

Kadronun Alınacağı Birim

Birimi

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Adedi

Rektörlük

Edebiyat Fakültesi  

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Araştırma Görevlisi

6

1

Rektörlük

Hemşirelik Fakültesi   

Hemşirelik Eğitimi

Araştırma Görevlisi

6

1

Rektörlük

İlahiyat Fakültesi

İslam Hukuku

Araştırma Görevlisi

6

1

KARAR 31-04.02.2019 tarihli ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2.maddesinin 2.fıkrası ile aynı karar uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere Üniversitemize verilen atama izinlerinden, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca Üniversite Senatosunun 0.12.2019 tarihli ve 523/3 sayılı kararı ile dağılımı yapılan 3 adet atama izinlerinin kullanımı için birimlerimize aşağıdaki şekilde aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.  

Kadronun Alınacağı Birim

Birimi

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Derecesi

Adedi

Rektörlük

Bergama Meslek Yüksekokulu 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

Rektörlük

Bergama Meslek Yüksekokulu 

Lojistik Programı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

1

Rektörlük

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

6

1

KARAR 32- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulanan profesör kadrosuna müracaat eden Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu; Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz’un profesör kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Not: Prof.Dr. Mehmet Refik Korkusuz ile Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan V. Dr. Öğr.Üyesi Aslı Emine Özen De Haas görüşmeler ve oylama sırasında salonda bulunmadı.

KARAR 33-Rektörlük öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Senfonik Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan ve 02.01.2020 tarihinde görev süresi sona erecek olan Dr. Bahar Aydın’ın 1 yıl süre ile 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 34-Mimarlık Fakültesi’nden Prof.Dr. Ebru Çubukçu’nun, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun, Araştırma Destek Programları Başkanlığı Çalışma Usul ve Esaslarının 14.maddesinin 1.fıkrası gereğince, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığına bağlı Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu Danışma Kurulu üyesi olarak seçilmesi nedeniyle kurulun yapacağı toplantılara katılmak üzere 10.09.2019 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 35-Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör.Dr. Gonca Köse’nin İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığında düzenlenecek olan, kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursuna eğitim desteği vermek üzere mevcut görevlerine ilaveten 22.06.2020 tarihinde (3 saat) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 36- Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Sermin Kun’un İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığında düzenlenecek olan, kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursuna eğitim desteği vermek üzere mevcut görevlerine ilaveten 22.06.2020 tarihinde (3 saat) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 37-Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Ali Topal’ın İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığında düzenlenecek olan, kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursuna eğitim desteği vermek üzere mevcut görevlerine ilaveten 23.06.2020 tarihinde (2 saat) 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 38-Bergama Meslek Yüksekokulu’ndan Öğr.Gör. Oğuzhan Daş’ın İzmir Ticaret Borsası, İŞKUR İzmir İl Müdürlüğü ve Bergama Meslek Yüksekokulu ortaklığında düzenlenecek olan, kadınlara istihdam garantili meslek edindirme kursuna eğitim desteği vermek üzere mevcut görevlerine ilaveten 23.06.2020-26.06.2020 tarihleri arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 39-Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Abdurrahman Bayram’ın yürütücüsü olduğu “Tire Organize Sanayi Bölgesi Eko-Endüstriyel Park Dönüşüm” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 40-Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Aysun Akşit’in yürütücüsü olduğu Selüloz Esaslı Tekstillerin Alternatif Boya Teknolojisi ile Boyanması” konulu projesinin 2547 Sayılı Kanunun 58/k maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

KARAR 41- Üniversite Yayın Komisyonunun 09.12.2019 tarihli ve 660 sayılı kararı  incelendi.

Görüşmeler sonunda;

A- Hemşirelik Fakültesi’nden Doç.Dr. Gülendam Karadağ’ın yürütücüsü olduğu Doktora Öğrencisi Arş,Gör. Akgün Yeşiltepe’nin doktora tezinde verilecek eğitimde kullanılmak üzere “ İşitme Sağlığı ve Kulak Koruyucuları” eğitim kitapçığının 100 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 1800.0000.000/Dİ.019.013.1022 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

B- Sosyal Bilimler Dergisinin yıl 2019, Cilt 21, 4.Sayısının 150 adet basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 8888.5300.000/BY.019.105.1024 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

C- Hukuk Fakültesi Hakemli Dergisinin yıl 2019, Cilt 21, 2.Sayısının 200 adet, ayrıca dergide makalesi yayınlananlara 10 adet ayrı basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 1300.0000.000/BY.019.077.1023 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

D- Denizcilik Fakültesi Dergisinin Aralık ayı yıl 2019, Cilt 11, 2.Sayısının 150 adet, basımının Üniversitemiz Matbaasında gerçekleştirilmesine,

a) Esere verilecek yayın numarasının: 7777.1003.000/BY.2019.048.1025 olarak tespitine,

b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulmasına ve basılan materyalin 5 adedinin Üniversitemiz Prof.Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine verilmesine,

E- Denizcilik Fakültesi akademik personeli tarafından editörlüğünü Doç.Dr. Gizem Çaylan, editör kurulu üyeleri Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci, Prof.Dr. Okan Tuna, Prof.Dr. Selçuk Nas, Prof.Dr. Mustafa Kalkan, Dr.Öğr.Üyesi Burak Köseoğlu ile Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Nuran’ın yaptığı ve 39 yazarın bulunduğu “Türkiye İçin Deniz Stratejileri” başlıklı kitabın kendi imkanları ile kurum dışında basılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Yerine :

KARAR 42- Veteriner Fakültesi’nde; 124 Sayılı Yükseköğretim Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38.maddesi uyarınca Fakülte Sekreterliği Bürosu ile Öğrenci İşleri, Personel İşleri, Kütüphane, Mali İşler ile Yayın ve Destek Hizmetleri Birimlerinin oluşturulmasına ilişkin Dekanlığın 27.11.2019 tarihli ve E.97475 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.

Görüşmeler sonunda;

124 Sayılı Yükseköğretim Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38.maddesi uyarınca Veteriner Fakültesi’nde; Fakülte Sekreterliği Bürosu ile Öğrenci İşleri, Personel İşleri, Kütüphane, Mali İşler ile Yayın ve Destek Hizmetleri Birimlerinin oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.