10.12.2013/1135

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.12.2013
Toplantı Sayısı : 1135

GÜNDEM           :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. 06.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük okutman kadrosu için giriş sınav jürisi tespiti.
 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Vedat Pazarlıoğlu’nun, 01.12.2013-01.03.2014 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumu “Yurtdışı Araştırma Bursu” kapsamında ABD Michigan State Üniversitesi Planning, Design Construction Okulunda görevli olması nedeniyle Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca belirlenecek jüri üyeliği görevlendirmelerinden çekilme isteği.
 4. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Kerem Güman’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde sanatta yeterlik eğitimine devam etmesi.
 5. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Gözde Kazaker’in Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesi.
 6. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ramazan Korkmaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 7. Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Zeynep Deveci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 8. Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi (DE-PARK)’nin %76,6 hissesine sahip Üniversitemiz tarafından taahhüt edilen sermayenin 250.000 TL’sinin ilgili kanunun 5.maddesi gereği; DE-PARK’ın Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7300 8572 57 IBAN nolu hesabına yatırılması.
 9. Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesinde toplam 71.000 TL tutarın çeşitli harcama kalemleri arasında aktarılması.
 10. Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 416,66 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 3.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.366,95 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.100 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 330,51 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.386,58 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 39.535,78 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 17. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 34.735,42 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 18. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 82.013,43 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 19. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 165.407,83 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 20. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 17.143,52 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ve yönetici payı ödenmesi ile kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 21. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Eren Alper Yılmaz’ın, İtalya Pavia Üniversitesinde yüksek lisans tezleri ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.04.2014-30.06.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 22. Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Cihan Tekin’in, İngiltere Leeds Üniversitesinde doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.01.2014-01.08.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 23. Üniversitemiz Yayın Komisyonu’nun 10.12.2013 tarih ve 501 sayılı kararı.
 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Halil KÖSE Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Doç.Dr. Ayşe BEŞER
Prof.Dr. Öcal USTA
Prof.Dr. Ömer DUMLU
Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. Mehmet Refik MAS
Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Raportör Prof.Dr. Can KARACA
 

Üniversite Yönetim Kurulu 10.12.2013 Salı günü saat 16.00’da, Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün iki üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Özgören ile Prof.Dr. Yusuf Karakoç görevli olmaları nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Zühal Bahar görevli olduğu için Dekan Vekili Doç.Dr. Ayşe Beşer toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 21., 22. ve 23. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- 06.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük okutman kadrosu ilanı için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Okutman Jürisi
1-      Prof.Dr. Kemal ARI – Atatürk İlk.ve İnk.Tar.Ens.
2-      Yrd.Doç.Dr. Kenan KIRKPINAR – Atatürk İlk.ve İnk.Tar.Ens.
3-      Yrd.Doç.Dr. Ahmet MEHMETEFENDİOĞLU – Atatürk İlk.ve İnk.Tar.Ens.
4-      Prof.Dr. Mustafa DAŞ – Edebiyat Fak. (Yedek)
KARAR 3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Vedat Pazarlıoğlu’nun, 01.12.2013-01.03.2014 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurumu “Yurtdışı Araştırma Bursu” kapsamında ABD Michigan State Üniversitesi Planning, Design Construction Okulunda görevli olması nedeniyle Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca belirlenecek jüri üyeliği görevlendirmelerinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Kerem Güman’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde sanatta yeterlik eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Gözde Kazaker’in Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca aynı Enstitüde doktora eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Arş.Gör. Ramazan Korkmaz’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Zeynep Deveci’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- 01 Nisan 2013 tarihinde kurulan “Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Anonim Şirketi (DE-PARK)”nin %76,6 hissesine sahip olan Üniversitemiz tarafından taahhüt edilen sermayenin 250.000 TL’sinin, DE-PARK’ın Türkiye Vakıflar Bankası İzmir Şubesi nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7300 8572 57 IBAN nolu hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Torbalı Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi 2013 Mali Yılı Gider Bütçesindeki toplam 71.000 TL tutarın, Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun 03.12.2013 tarih ve 18/2 sayılı kararı doğrultusunda aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 416,66 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 3.000 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 5.366,95 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- İzmir Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 1.100 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 330,51 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 16.386,58 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda toplam 39.535,78 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 34.735,42 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 82.013,43 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 165.407,83 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2013 Kasım ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda toplam 17.143,52 TL (KDV hariç) gelirden ek ödeme ile yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Eren Alper Yılmaz’ın, İtalya Pavia Üniversitesinde yüksek lisans tezleri ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.04.2014-30.06.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Cihan Tekin’in, İngiltere Leeds Üniversitesinde doktora tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 01.02.2014-01.08.2014 tarihleri arasında yolluklu (gidiş-dönüş uçak ile) yevmiyeli, yurtiçi maaşlı, YÖK burslusu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- A- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nin 2013 yılı, Cilt.28, 2.sayısının 500 adet basımına,
a)Esere verilecek yayın numarasının, 09.1600.0000.000/BY.013.093.727 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 500 adet gerçekleştirilmesine, basılan materyalin herbirinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin (2013/02) XXXVIII. sayısının 550 adet basımına,
a) Esere verilecek yayın numarasının, 09.1400.0000.000/BY.013.115.728 olarak tespitine,
b) Eserin satış fiyatı, basım tekniği ve diğer özellikleri ile Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Teknik Özellikleri ile ilgili Esaslar Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Komisyonu Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine uyulması ve bası işlerinin Üniversitemiz matbaasında 550 adet gerçekleştirilmesine, basılan materyalin herbirinden 5 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.