10.11.2015/1228

Yayınlanma Tarihi: 28-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.11.2015
Toplantı Sayısı : 1228

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr.Abdurrahman Harun Özdaş hakkındaki raporlar.
 3. Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Serap Kahraman’ın, 2015 Nisan döneminde doçentlik sınavına başvuran Dr. Mehmet Karataş’ın yayın dosyasının büyük bir kısmının çalışma alanının dışında olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 4. Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ertan Yılmaz’ın, 2015 Nisan döneminde doçentlik sınavına başvuran Dr. Ayşe Toy Par’ın bazı yayınlarının Fransızca olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteği.
 5. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Mehmet Cinoçevi’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 6. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Binali Selman Eren’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 7. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hazal Yakut’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Fizyoterapi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 8. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. İsa Çelik’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanması.
 9. Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında sanatta yeterlik eğitimine devam eden Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Feyzi Aydın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde sanatta yeterlik eğitimine devam etmesi.
 10. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 45.300 TL (kırkbeşbinüçyüzlira) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 11. Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 42.587,96 TL (kırkikibinbeşyüzseksenyediliradoksanaltıkuruş) gelirden ek ödeme yapılması, yönetici payı ödenmesi ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 12. Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.305,08 TL (onikibinüçyüzbeşlirasekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 13. Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.182,51 TL (onüçbinyüzseksenikiliraellibirkuruş) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 14. Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 28.024 TL (yirmisekizbinyirmidörtlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 15. Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 21.031 TL (yirmibirbinotuzbirlira) gelirden ek ödeme yapılması ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılması.
 16. 05.11.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük Uzman kadrosu için giriş sınav jürisinin belirlenmesi.
 17. 05.11.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında ilan edilen 1 adet Rektörlük Okutman kadrosu için giriş sınav jürisinin belirlenmesi.
 18. Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Ceren Uçan’ın İngiltere Londra Üniversitesi’nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı (TÜBİTAK-BİDEB) tarafından yürütülmekte olan 2214/A Yurtdışı Araştırma Burs Programı kapsamında, Prof.Dr. Benjamin Fortna’nın gözetiminde 6 aylık burs desteğiyle devam etmekte olan tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 03 Ocak 2016-03 Temmuz 2016 tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve TÜBİTAK Burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesi.
 19. Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Gürkan Beyazgül’ün, 13.10.2015 tarih ve 1224/36 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen; Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı’na katılmak üzere 26.10.2015-28.10.2015 tarihleri arasındaki yolluklu, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminde karşılanarak Özdere/İzmir’deki görevlendirilmesinin, yolluklu-yevmiyeli 450 TL katılım ücretli olarak değiştirilmesi.
 20. Akademik kadro aktarması ve atama izni istenmesi.
 

Toplantıda Bulunanlar Toplantıda Bulunmayanlar
Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN Prof.Dr. Yasemin ARBAK
Prof.Dr. Halil KÖSE
Prof.Dr. Recep YAPAREL
Prof.Dr. Murat ÖZGÖREN
Prof.Dr. Süleyman BAŞLAR
Prof.Dr. A.Güldem CERİT
Prof.Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ
Prof.Dr. İsmail SÖKMEN
Prof.      Halil YOLERİ
Prof.Dr. Samiye METE
Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK
Prof.Dr. Pınar SÜRAL ÖZER
Prof.Dr. Rıza SAVAŞ
Prof.Dr. Atilla ORBAY
Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
Prof.Dr. Osman Avşar KURGUN
Prof.Dr. Tülay CANDA
Prof.Dr. M.Refik MAS
Prof.Dr. Ayşe FİLİBELİ
Prof.Dr. Asuman ALTAY
Raportör Kemal Abidin ÖZTÜRK
 

Üniversite Yönetim Kurulu 10.11.2015 Salı günü saat 16.00’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bir üye dışında diğer üyelerin katılımıyla toplandı.
Prof.Dr. Yasemin Arbak görevli/mazeretli olduğundan toplantıya katılamadı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 16., 17., 18., 19. ve 20. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi. 
KARAR 2- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Abdurrahman Harun Özdaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Abdurrahman Harun Özdaş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 3- Mühendislik Fakültesi’nden Prof.Dr. Serap Kahraman’ın, 2015 Nisan döneminde doçentlik sınavına başvuran Dr. Mehmet Karataş’ın yayın dosyasının büyük bir kısmının çalışma alanının dışında olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Prof.Dr. Ertan Yılmaz’ın, 2015 Nisan döneminde doçentlik sınavına başvuran Dr. Ayşe Toy Par’ın bazı yayınlarının Fransızca olması nedeniyle asıl jüri üyeliği görevinden çekilme isteğinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Mehmet Cinoçevi’nin, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 6- Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Arş.Gör. Binali Selman Eren’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında doktora programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 7- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. Hazal Yakut’un, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiyopulmoner Fizyoterapi Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 8- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’ndan Arş.Gör. İsa Çelik’in, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programında kayıtlı öğrenci olması nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Üniversitemize tahsis edilen kadroya 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca naklen atanmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 9- Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında sanatta yeterlik eğitimine devam eden Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Arş.Gör. Feyzi Aydın’ın, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca aynı Enstitüde sanatta yeterlik eğitimine devam etmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 10- Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 45.300 TL (kırkbeşbinüçyüzlira) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 11- Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. ve 6. maddeleri uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 42.587,96 TL (kırkikibinbeşyüzseksenyediliradoksanaltıkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına, yönetici payı ödenmesine ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 12- Mimarlık Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 12.305,08 TL (onikibinüçyüzbeşlirasekizkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 13- Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 13.182,51 TL (onüçbinyüzseksenikiliraellibirkuruş) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 14- Torbalı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 28.024 TL (yirmisekizbinyirmidörtlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 15- Sürekli Eğitim Merkezi’nde görev yapan öğretim elemanlarına, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2015 Ekim ayı için “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesi uyarınca belirlenen oranlarda (KDV hariç) toplam 21.031 TL (yirmibirbinotuzbirlira) gelirden ek ödeme yapılmasına ve kurum ihtiyaçları payı (Araç Gereç Alımı) ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 05.11.2015 tarihinde ilan edilen 1 adet Rektörlük uzman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 17- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında 05.11.2015 tarihinde ilan edilen 1 adet Rektörlük okutman kadrosu için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’in 9.maddesi uyarınca giriş sınav jürisinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Buca Eğitim Fakültesi’nden Arş.Gör.Ceren Uçan’ın İngiltere Londra Üniversitesi’nde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığı (TÜBİTAK-BİDEB) tarafından yürütülmekte olan 2214/A Yurtdışı Araştırma Burs Programı kapsamında, Prof.Dr. Benjamin Fortna’nın gözetiminde 6 aylık burs desteğiyle (her ay 1400 Euro olmak üzere toplam 8400 Euro)devam etmekte olan tezi ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 03.01.2016 – 03.07.2016tarihleri arasında yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı ve TÜBİTAK Burslusu olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 19- Rektörlüğümüz Uzman kadrosunda olup, Bilgi İşlem Dairesinde görev yapmakta olan Gürkan Beyazgül’ün, 13.10.2015 tarih ve 1224/36 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen; Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı’na katılmak üzere 26.10.2015-28.10.2015 tarihleri arasındaki yolluklu, yevmiyeli olarak masrafların Rektörlük Bütçesinin ilgili harcama kaleminde karşılanarak Özdere/İzmir’deki görevlendirilmesinin, yolluklu-yevmiyeli 450 TL katılım ücretli olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesinin 1.fıkrası uyarınca değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 
KARAR 20- Üniversitemizin kadro ihtiyacını karşılamak üzere akademik kadrolar arasında aktarma yapılmasına ve atama izni istenmesine oybirliği ile karar verildi.