10.11.2009/941

Yayınlanma Tarihi: 27-09-2017

ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.11.2009
Toplantı Sayısı : 941

 GÜNDEM      :

 1. Geçen  toplantı tutanağı.
 2. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Veli Özer Özbek hakkındaki raporlar.
 3. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Semih Küçükgüçlü hakkındaki raporlar.
 4. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ercan Özer hakkındaki raporlar.
 5. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İbrahim Öztura hakkındaki raporlar.
 6. Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Behice Elif Onur hakkındaki raporlar.
 7. Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Safiye Aktaş hakkındaki raporlar.
 8. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Durmuş Ali Deveci hakkındaki raporlar.
 9. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın, 27.01.2010 tarihinden itibaren 27.01.2011 tarihine kadar bir yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 10. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2009 tarihinden itibaren 22.12.2010 tarihine kadar bir yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 11. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün, 16.12.2009 tarihinden itibaren 16.12.2011 tarihine kadar iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 12. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Fatma Yılmaz’ın, 29.12.2009 tarihinden itibaren 29.12.2010 tarihine kadar bir yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 13. Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2010 tarihinden itibaren 25.01.2011 tarihine kadar bir yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanması.
 14. Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Erol’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanması.
 15. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarının (25 kişi ) 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev sürelerinin uzatılması.
 16. Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 17. Buca Eğitim Fakültesi’nden Alman uyruklu (DAAD) burslusu Karin Schmidt’in 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 18. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu Anastasıos John Vlahos’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 19. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Alman uyruklu Sabine Aselmann’ın 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 20. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Avustralya uyruklu Gregor Blair Watson’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 21. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Helen Margaret Moran’ın 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 22. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 23. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 24. Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof. Jeannette Thompson’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 25. Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof. Jean Baily’nin 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 26. Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof. Jerrold Lawrence Rubenstein’ın 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 27. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 28. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 29. Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 30. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahap Choukhi’nin 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılması.
 31. Devlet Konservatuvarı’nda görev yapmakta olan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (25 kişi) 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 5.maddesi uyarınca 2009 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesi.
 32. 2006 yılında kullanılmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimi Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla University at Buffalo The State University of New York’da 09.01.2007 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere ABD’de görevlendirilen Araş.Gör. Özgen Özbey’in, görev süresinin 09.01.2010-09.01.2011 tarihleri arasında maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaların Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca uzatılması.
 33. Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Salahattin Özdemir’in Murcia Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 01.02.2010 – 31.08.2010 tarihleri arasında (yol hariç) İspanya’da yolluklu (gidiş-dönüş, uçak ile) yurtiçi maaşlı, burslu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesi.
 34. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü’nün, 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketinin düzenlemiş olduğu “İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı”nda 10.11.2009-10.02.2010 tarihleri arasında (toplam 65 saat) eğitim vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından 4.404 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye hesabına yatırılması.
 35. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu, Yrd.Doç.Dr. Burcu İlter, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Berna Kırkulak’ın 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketinin düzenlemiş olduğu “Dış Ticaret ve Uluslar arası Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı”nda 14.11.2009-09.01.2010 tarihleri arasında (toplam 24 saat) eğitim vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından 2.286 TL (KDV hariç) tutarın Döner Sermaye hesabına yatırılması.
 36. Av.Abdullah Engin’in Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Yaşar Can Göksoy’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 472 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 37. Av.S.Cem Şenocak’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Muhammet Özekes’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 38. Av.Evin Ünsal’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel ve Yrd.Doç.Dr. Tijen Dündar Sezer’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş istemi ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.062 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 39. Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında açılacak Yabancı Dil kursları ve başlama tarihleri, bu kurslarda görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ücretler ile kursiyerlerden alınacak ücretin tespit edilmesi.
 40. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın, Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. firması tarafından 04.11.2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Ixabepilone Sağlık Bakanlığı Sunumu” konulu toplantıda oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 41. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş tarafından 06.11.2009 tarihinde Gaziantep’de düzenlenen “Hareketli Saatler” toplantısında moderatör olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 42. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş tarafından 07.11.2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Hareketli Saatler” toplantısında moderatör olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılması.
 43. Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Egemen İdiman’ın sorumlu araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri İlaç Sektörü tarafından desteklenen BAF312A2201 protokol ve 04 etik kurul numaralı klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesi, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından ayaktan gönüllülerde rutinde uygulanan işlemler için hasta başı 1.405,68 TL olmak üzere toplam 8.434,08 TL (toplam hedeflenen hasta sayısı : 6) karşılığı tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra yapılması.
 44. Üniversitemiz Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalında yapılacak “Lazer Epilasyon” uygulamaları için 16.11.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ücret tespit edilmesi.
 45. Buca Eğitim Fakültesi ile Özel İzmir Final Dergisi Dersanesi Çankaya Şubesi ile imzalanan protokol gereği Öğr.Gör. Burak Karabey’in Eylül 2009 – Mayıs 2010 tarihleri arasında (9 ay süresince hafta sonları ayda 4 saat) “SBS ve YGS-LYS” başlığı altında bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, eğitim vermek ve akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili kurum tarafından saat başına 75 TL (KDV hariç) aylık 300 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 46. Buca Eğitim Fakültesi ile Özel Konak Murat İlkumut Açık Öğretim Kursları ile imzalanan protokol gereği Yrd.Doç.Dr. Halim Akgöl’ün 01.12.2009 – 30.06.2010 tarihleri arasında (7 ay süresince hafta sonları ayda 4 saat) daha etkin eğitim-öğretim yapılabilmesi için akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi ve ilgili kurum tarafından saat başına 70 TL (KDV hariç) aylık 280 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
 47. Üniversitemiz Yayın Komisyonunun 09.11.2009 tarih ve 371 sayılı kararı.
 48. İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Adnan Kasman, Doç.Dr. Özkan Tütüncü, Yrd.Doç.Dr. Sabri Erdem ve Öğr.Gör. Şenol Sönmez’in ALES Özel Eğitim Danışmanlık Org.Hiz.Tic.Ltd.Şti. tarafından 02.11.2009-18.01.2010 tarihleri arasında düzenlenen “Hastane Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda, toplam 24 saat ders vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmeleri, bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 1.472,40 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması.
  Toplantıda Bulunanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
  Prof.Dr. İlhan GENÇ
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
  Prof.Dr. Serdar KURT
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
  Prof.Dr. Öcal USTA
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ 
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
  Prof.Dr. Sedef GİDENER
  Prof.Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU
  Prof.Dr. İsmet ÖZGENÇ
  Raportör Prof.Dr. Can KARACA

   

Üniversite Yönetim Kurulu 10.11.2009 Salı günü saat 16.30’da Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında bütün üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Mustafa Toprak görevli olduğu için Dekan Vekili Prof.Dr. İlhan Genç toplantıya katıldı.
Gündem üzerinde yapılan görüşmelerde; 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 47. ve 48. maddelerin ilave edilmesine karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Veli Özer Özbek ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Veli Özer Özbek hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Veli Özer Özbek’in profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında açık bulunan profesör kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Semih Küçükgüçlü ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak beş profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Semih Küçükgüçlü hakkında beş profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı. Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini ifade ettiler.
Yapılan oylama sonucu; Doç.Dr. Semih Küçükgüçlü’nün profesör kadrosuna atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Ercan Özer ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Ercan Özer hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 5- Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. İbrahim Öztura ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. İbrahim Öztura hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 6- Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Behice Elif Onur ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Behice Elif Onur hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 7- Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Safiye Aktaş ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Safiye Aktaş hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 8- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi Anabilim Dalında açık bulunan doçent kadrosuna müracaat eden Doç.Dr. Durmuş Ali Deveci ile ilgili olarak 2547 Sayılı Kanunun 25.maddesi uyarınca adayın niteliklerini tespit etmek üzere söz konusu bilim alanı ile ilgili olarak üç profesörün vermiş olduğu raporlar okundu.
Görüşmeler sonunda;
Doç.Dr. Durmuş Ali Deveci hakkında üç profesörün vermiş olduğu raporların olumlu olduğu anlaşıldı.
Söz alan üyeler aday ile ilgili olumlu görüşlerini belirttiler.
KARAR 9- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Orhan Fatih Akça’nın, 27.01.2010 tarihinden itibaren 27.01.2011 tarihine kadar bir yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 10- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi’nde görev yapan Halide Ok’un, 22.12.2009 tarihinden itibaren 22.12.2010 tarihine kadar bir yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 11- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Halil İbrahim Gençbüyür’ün, 16.12.2009 tarihinden itibaren 16.12.2011 tarihine kadar iki yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 12- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde görev yapan Fatma Yılmaz’ın, 29.12.2009 tarihinden itibaren 29.12.2010 tarihine kadar bir yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 13- Rektörlük uzman kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Genel Sekreterlikte görev yapan Serkan Uzmen’in, 25.01.2010 tarihinden itibaren 25.01.2011 tarihine kadar bir yıl süreyle 2547 Sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca yeniden atanmasının uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
KARAR 14- Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapmak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nca kadrosunun geçici olarak Üniversitemize tahsisi uygun görülen Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Arş.Gör. Mustafa Erol’un 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca atanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 15- Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nun, 08.10.2009 tarih ve 22/2 sayılı kararında yer alan 25 sözleşmeli sanatçı öğretim elemanının, Değerlendirme İlkelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda belirlenen sözleşme puanları ile 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar Bakanlar Kurulu’nun 2010 Mali Yılı için uygun bulacağı tavan ücretle çarpımı sonucu bulunacak olan brüt sözleşme ücretiyle çalıştırılmak üzere görev sürelerinin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15.maddesi ile 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 16- Mühendislik Fakültesi’nden Rus uyruklu Prof.Dr. Valery Yakhno’nun 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2 katı (8.564,84.- TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 17- Buca Eğitim Fakültesi’nden Alman uyruklu (DAAD) burslusu Karin Schmidt’in 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak brüt 2.111,10.-TL (asıl ücretini DAAD’den alacağı için en düşük okutman ücreti) ücret ödenmek suretiyle 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 18- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan ABD uyruklu Anastasıos John Vlahos’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %5,96’sı oranında artış yapılarak (2.086,07.- TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 19- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Alman uyruklu Sabine Aselmann’ın 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %3,66’sı oranında artış yapılarak (2.086,01.- TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 20- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan Avustralya uyruklu Gregor Ewen Blair Watson’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt aynı (2.146,49.- TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 21- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Helen Margaret Moran’ın 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %26,04’ü oranında artış yapılarak (2.604,02.- TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 22- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu John Michael Brittain’in 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %24,07’si oranında artış yapılarak (2.666,92.- TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 23- Yabancı Diller Yüksekokulu’ndan İngiliz uyruklu Nadine Freda Kemp’in 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt %39,88’i oranında artış yapılarak (2.828,03.- TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Okutman) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 24- Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof. Jeannette Thompson’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,11 katı (8.505,05.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 25- Devlet Konservatuvarı’ndan Belçika uyruklu Prof. Jean Baily’nin 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,11 katı (8.505,05.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 26- Devlet Konservatuvarı’ndan ABD uyruklu Prof. Jerrold Lawrence Rubenstein’ın 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,11 katı (8.505,05.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 27- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Bakhtiyar Matniyazov’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,11 katı (4.329,93.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 28- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Shavkat Ashirovich Tursunov’un 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,11 katı (4.362,97.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 29- Devlet Konservatuvarı’ndan Özbekistan uyruklu Svetlana Nikolayevna Tursunova’nın 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının brüt 2,11 katı (4.362,97.-TL) ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Öğretim Görevlisi) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 30- Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden Cezayir uyruklu Prof.Dr. Abdelouahap Choukhi’nin 01.01.2010 tarihinden itibaren 31.12.2010 tarihine kadar 6.682,50.-TL ücret ödenmek suretiyle sözleşmeli öğretim elemanı (Profesör) olarak 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 83/7148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca görev süresinin uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 31- 22.10.2009 tarih ve 24/5 sayılı Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Kararında yer alan sözleşmeli sanatçı öğretim elemanlarına (25 kişi) 2009 yılı Aralık ayında birer aylık tutarında teşvik ikramiyesi verilmesinin uygunluğuna 84/7784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 05.04.1993 tarih ve 93/4410 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 5.maddesi uyarınca oybirliği ile karar verildi.
KARAR 32- 2006 yılında kullanılmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimi Anabilim Dalına tahsis edilen kontenjanla University at Buffalo The State University of New York’da 09.01.2007 tarihinden bu yana doktora eğitimi yapmak üzere ABD’de görevlendirilen Araş.Gör. Özgen Özbey’in, görev süresinin 09.01.2010-09.01.2011 tarihleri arasında maaşlı, maaş transferli, öğrenim, kırtasiye ve sağlık sigortası giderleri dahil olmak üzere harcamaların Rektörlük bütçesinden karşılanarak 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca uzatılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 33- Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup, 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Fen-Edebiyat Fakültesi’nde görev yapmakta olan Salahattin Özdemir’in Murcia Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak üzere 01.02.2010 – 31.08.2010 tarihleri arasında (yol hariç) İspanya’da yolluklu (gidiş-dönüş, uçak ile) yurtiçi maaşlı, burslu (sağlık sigortası giderleri dahil) olarak 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 34- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ceyhan Aldemir, Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Yasemin Arbak, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Ebru Günlü’nün, 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketinin düzenlemiş olduğu “İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı”nda 10.11.2009-10.02.2010 tarihleri arasında (toplam 65 saat) eğitim vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından 4.404 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5009 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 35- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Gül Bayraktaroğlu, Yrd.Doç.Dr. Burcu İlter, Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Eraltuğ ve Yrd.Doç.Dr. Berna Kırkulak’ın, 360 Derece İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketinin düzenlemiş olduğu “Dış Ticaret ve Uluslar arası Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı”nda 14.11.2009-09.01.2010 tarihleri arasında (toplam 24 saat) eğitim vermek üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve verilecek hizmet karşılığında şirket tarafından 2.286 TL (KDV hariç) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5009 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 36- Av.Abdullah Engin’in Hukuk Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Yaşar Can Göksoy’dan Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 472 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 37- Av.S.Cem Şenocak’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Muhammet Özekes’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 590 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 38-  Av.Evin Ünsal’ın Hukuk Fakültesi’nden Doç.Dr. Meltem Kutlu Gürsel ve Yrd.Doç.Dr. Tijen Dündar Sezer’den Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bilimsel görüş isteminin uygunluğuna ve bilimsel görüş ücreti olarak 1.062 TL (590 TL + 472 TL) tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5012 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 39- Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce Döner Sermaye İşletmesi kapsamında açılacak Yabancı Dil kursları ve başlama tarihleri, bu kurslarda görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ücretler ile kursiyerlerden alınacak ücretin 28.09.2009 tarih ve 3-4-5-6 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararları ile ekinde belirtildiği şekilde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 40- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. A.Uğur Yılmaz’ın, Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. firması tarafından 04.11.2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Ixabepilone Sağlık Bakanlığı Sunumu” konulu toplantıda oturum başkanı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 2.000 TL tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 41- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş tarafından 06.11.2009 tarihinde Gaziantep’de düzenlenen “Hareketli Saatler” toplantısında moderatör olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 42- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Raif Çakmur’un Boehringer Ingelheim İlaç Tic.A.Ş tarafından 07.11.2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Hareketli Saatler” toplantısında moderatör olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili firma tarafından ödenecek 5.850 TL tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 43- Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Egemen İdiman’ın sorumlu araştırıcı olduğu Novartis Ürünleri İlaç Sektörü tarafından desteklenen BAF312A2201 protokol ve 04 etik kurul numaralı “Replasing-remitting multipl skleroz hastalarında oral olarak günde bir kez uygulanan BAF312’nin doz yanıt eğrisini belirleyen ve MRG lezyon parametreleri üzerine etkililiği, güvenliliği ve tolerabiliteyi değerlendiren çift kör, randomize, çok merkezli, adaptif doz aralığı belirleyici, plasebo kontrollü, paralel gruplu bir faz II” konulu klinik çalışmanın Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülmesine, verilen hizmet karşılığında ilgili firma tarafından ayaktan gönüllülerde rutinde uygulanan işlemler için hasta başı 1.405,68 TL olmak üzere toplam 8.434,08 TL (toplam hedeflenen hasta sayısı: 6) karşılığı tutarın Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına ve katkı payının yasal kesintiler yapıldıktan sonra yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 44- Üniversitemiz Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalında yapılacak “Lazer Epilasyon” için 16.11.2009 tarihinden itibaren aşağıdaki ücretlerin uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Sıra No

Çalışmanın Adı

Fiyatı

1

Bikini Bölgesi

100,00 TL

2

Axiller

80,00 TL

3

Kol (Alt)

150,00 TL

4

Kol (Üst)

150,00 TL

5

Diz (Alt)

250,00 TL

6

Diz (Üst)

250,00 TL

7

Göbek

60,00 TL

8

Karın

130,00 TL

9

Omuz

100,00 TL

10

Sırt (Üst)

280,00 TL

11

Sırt (Tam)

450,00 TL

12

Göğüs (Üst)

300,00 TL

13

Çene

60,00 TL

14

Bıyık

40,00 TL

15

Çene + Bıyık

80,00 TL

16

Favori

50,00 TL

17

Boyun

75,00 TL

18

Yüz

130,00 TL

19

Yanak

60,00 TL

20

Kaş Arası

30,00 TL

21

Ense

90,00 TL

22

Göğüs ve Çevresi

50,00 TL

23

Sternal Bölge

40,00 TL

24

El

50,00 TL

25

Ayak

50,00 TL

26

Bel Çukuru

80,00 TL

KARAR 45- Buca Eğitim Fakültesi ile Özel İzmir Final Dergisi Dersanesi Çankaya Şubesi ile imzalanan protokol gereği Öğr.Gör. Burak Karabey’in, Eylül 2009 – Mayıs 2010 tarihleri arasında (9 ay süresince hafta sonları ayda 4 saat) “SBS ve YGS-LYS” başlığı altında bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, eğitim vermek ve akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili kurum tarafından saat başına 75 TL (KDV hariç) aylık 300 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 711-6799887-5006 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 46- Buca Eğitim Fakültesi ile Özel Konak Murat İlkumut Açık Öğretim Kursları ile imzalanan protokol gereği Yrd.Doç.Dr. Halim Akgöl’ün, 01.12.2009 – 30.06.2010 tarihleri arasında (7 ay süresince hafta sonları ayda 4 saat) daha etkin eğitim-öğretim yapılabilmesi için akademik danışmanlık yapmak üzere Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesine ve ilgili kurum tarafından saat başına 70 TL (KDV hariç) aylık 280 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 711-6799887-5006 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 47- A- Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Açalya Allmer’in “Sinemekan; Sinemada Mimarlık” adlı kitabının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine,
B- Mimarlık Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Açalya Allmer’in “Towards a Draped Architecture: Theatricality, Virtuosity and Ambiguity in Contemporary Architecture” adlı kitabının kendi imkanları ile dışarıda özel olarak basılmasının uygunluğuna, basılan materyalin 3 adedinin Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 48- İşletme Fakültesi’nden Prof.Dr. Ömür Özmen, Prof.Dr. Mustafa Tanyeri, Doç.Dr. Adnan Kasman, Doç.Dr. Özkan Tütüncü, Yrd.Doç.Dr. Sabri Erdem ve Öğr.Gör. Şenol Sönmez’in, ALES Özel Eğitim Danışmanlık Org.Hiz.Tic.Ltd.Şti. tarafından 02.11.2009-18.01.2010 tarihleri arasında düzenlenen “Hastane Yönetimi Uzmanlık Sertifika Programı”nda, toplam 24 saat ders vermek üzere 09.11.2009-18.01.2010 tarihleri arasında Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmelerine ve bu hizmet karşılığı ilgili firma tarafından 1.472,40 TL tutarın Ziraat Bankası Buca Şubesindeki 6799886-5009 nolu Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılmasına oybirliği ile karar verildi.