10.11.2009/359

Yayınlanma Tarihi: 02-10-2017

ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARLARI

Toplantı Tarihi : 10.11.2009
Toplantı Sayısı : 359

GÜNDEM       :

 1. Geçen toplantı tutanağı.
 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Multidisipliner Temel İmmünoloji Anabilim Dalı Kurulması ve bu anabilim dalında “Temel İmmünoloji Yükseklisans Programı” ile “Temel İmmünoloji doktora programı” açılması.
 3. Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesinde “Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı” kurulması.
 4. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 22.maddesinde değişiklik yapılması.
 5. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kreş ve Anaokulları Uygulama Esasları taslağı.
 6. Üniversitemiz İşletme Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Southeast Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Okulu Nanjing, Çin arasında hazırlanan akademik işbirliği protokolü.
 7. Üniversitemiz ile Romanya Akademisi Coğrafya Enstitüsü arasında akademik işbirliği protokolü.
 8. Üniversitemiz ile Romanya Bükreş Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü.
 9. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri.
  Toplantıda Bulunanlar
  Toplandıta Bulunmayanlar
  Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN
  Prof.Dr. Murat TUNCAY
  Prof.Dr. İsmail Hakkı BAHAR
  Doç.Dr. Kemal ARI
  Prof.Dr. Alp TİMUR
  Prof.Dr. Oğuz ADANIR
  Prof.Dr. Rifat Sami AKSOY
   
  Prof.Dr. İlhan GENÇ
   
  Prof.Dr. A.Güldem CERİT
   
  Prof.Dr. Serdar KURT
   
  Prof.Dr. Semih ÇELENK
   
  Prof.Dr. Yusuf KARAKOÇ
   
  Prof.Dr. Öcal USTA
   
  Prof.Dr. Ömer DUMLU
   
  Prof.Dr. Ceyhan ALDEMİR
   
  Prof.Dr. Orcan GÜNDÜZ
   
  Prof.Dr. Ercüment YALÇIN
   
  Prof.Dr. Y.Hakan ABACIOĞLU
   
  Prof.Dr. Mehmet KARTAL
   
  Prof.Dr. Kemal KOCABAŞ
   
  Prof.Dr. Melda SUR
   
  Prof.Dr. Hüsnü ERKAN
   
  Prof.Dr. Nevzat AŞIK
   
  Prof.Dr. Ömür ÖZMEN
   
  Prof.Dr. Hülya KOÇ
   
  Prof.Dr. Ayşe OKUR
   
  Prof.Dr. Tunç ALKIN
   
  Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ
   
  Prof.Dr. Mehmet ŞEKER
   
  Prof.Dr.h.c.İbrahim ATALAY
   
  Prof.Dr. Cahit HELVACI
   
  Prof.Dr. Sedat KARADEMİR
   
  Prof.Dr. Ahmet Münir KINAY
   
  Prof.Dr. Gül GÜNER AKDOĞAN
   
  Prof.Dr. Utku UTKULU
   
  Öğr.Gör. Kenan ÖZDEMİR
   
  Prof.Dr. Z.Candan ALGUN
   
  Prof.Dr. Besti ÜSTÜN
   
  Prof.Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU
   
  Doç.Dr. Osman Avşar KURGUN
   
  Prof.Dr. M.İlgi ŞEMİN
   
  Prof.Dr. Atalay ARKAN
   
  Prof.Dr. Burhan ERDOĞAN
   
  Yrd.Doç.Dr. Kadim ÖZTÜRK
   
  Prof.Dr. Can KARACA
   

Üniversite Senatosu 10.11.2009 Salı günü saat 15.00’de Rektör Prof.Dr. Mehmet Füzün başkanlığında üç üye dışında diğer üyelerin katılmasıyla toplandı.
Prof.Dr. Murat Tuncay mazeretli, Doç.Dr. Kemal Arı  görevli ve Prof.Dr. Oğuz Adanır rahatsız oldukları için toplantıya katılamadılar.
Prof.Dr. Mustafa Toprak ve Prof. Aykut Yafe görevli oldukları için Dekan Vekili Prof.Dr. İlhan Genç ve Müdür Vekili Öğr.Gör. Kenan Özdemir toplantıya katıldılar.
Gündemin yukarıdaki şekilde kabulüne karar verilerek maddelerin görüşülmesine geçildi.

KARAR 1- Geçen toplantıya ait kararlar okunarak imza edildi.
KARAR 2- Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde; Multidisipliner Temel İmmünoloji Anabilim Dalı kurulmasına ve bu anabilim dalında “Temel İmmünoloji Yükseklisans Programı” ile “Temel İmmünoloji doktora programı” açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 3- Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesinde “Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı”nın kurulmasına ve konunun 2547 Sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 4- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının 22.maddesinde 19.10.2009 tarih ve 4/1 sayılı Fakülte Kurul Kararında belirlendiği şekilde değişiklik yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR 5- Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kreş ve Anaokulları Uygulama Esaslarının ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
KARAR 6- Üniversitemiz İşletme Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Southeast Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Okulu Nanjing, Çin arasında ekte yer alan Akademik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 7- Üniversitemiz ile Romanya Akademisi Coğrafya Enstitüsü arasında ekte yer alan Akademik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 8- Üniversitemiz ile Romanya Bükreş Üniversitesi arasında ekte yer alan Akademik İşbirliği Protokolü çerçevesinde Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca işbirliği yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR 9- Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Yayın Etiği İlkelerinin ekteki şekilde kabulüne oyçokluğu (30 Evet – 11 Hayır) ile karar verildi.