10.10.2016/208

Yayınlanma Tarihi: 04-10-2017

T.C.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU
 
 
Toplantı Tarihi:10.10.2016
Toplantı Sayısı:208
 
GÜNDEM:
 
1- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mesut AKARSU’nun Abbive firması tarafından 08/10/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Ege Karaciğer Sepozyumu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.430,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı /Gastroenteroloji Bilim Dalı’nın 06/10/2016 tarih ve 183 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
2- Tıp fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İhsan Şükrü ŞENGÜN’ün CSL Behring firması tarafından 01/11/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Myastenia Gravis Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.130,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’nın 03/10/2016 tarih ve 798 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
3- Tıp fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış BAKLAN’ın UCB Pharma firması tarafından 06/10/2016 tarihinde İstanbul’da yapılmış olan “Benvida Yuvarlak Masa” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.750,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Nöroloji Anabilim Dalı’nın 03/10/2016 tarih ve 796 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
4- Tıp fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Duygu GÜREL’in Pfizer PFE firması tarafından 27/10/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “ALK+mKHDAK” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.548,80 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nın 10/10/2016 tarih ve 296 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
5- Tıp fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Erdem ÖZKARA’nın Sanofi firması tarafından 04/10/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Kadın Doğumda Malpraktis ve Korunma Yolları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin Adli Tıp Anabilim Dalı’nın 03/10/2016 tarih ve 1826 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
6- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly firması tarafından 30/09/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “İnsülin Tedavisinde İnsülin Lispro” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, 204/12 no’lu yürütme kurulu kararında toplantı tarihi sehven 08/10/2016 olarak yazıldığından, toplantı tarihinin 30/09/2016 olarak düzeltilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.929,60 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına ilişkin İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ ve Metabolizma Endokrinoloji Bilim Dalı’nın 09/09/2016 tarih ve 446 sayılı yazısı ile ekleri incelendi.
 
7-03.10.2016 tarihi itibari ile süit odalarda hasta odası 90.00 TL., hasta yakını odası da 90.00 TL. olacak şekilde düzenlenmesi hususunda Başhekimlik Makamının 07.10.2016 tarih ve 14585038-622.99-11973 sayılı yazısı incelendi.
 
 
Toplantıya Katılanlar                                                                            
Prof.Dr.Banu Esra ASLANERTİK                                                                                     
Prof.Dr.Oğuz DİCLE            
Prof.Dr.Erkan DEREBEK
Doç.Dr.Özhan ÖZDOĞAN
Haydar GÖK         
 
 
 
Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Yürütme Kurulu 10/10/2016 Pazartesi günü saat 10.00’ da tüm üyelerin katılımıyla toplandı.
  
KARAR 1- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Mesut AKARSU’nun Abbive firması tarafından 08/10/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Ege Karaciğer Sepozyumu” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.430,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 2- Tıp fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.İhsan Şükrü ŞENGÜN’ün CSL Behring firması tarafından 01/11/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “Myastenia Gravis Tanı ve Tedavi” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 4.130,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 3- Tıp fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Barış BAKLAN’ın UCB Pharma firması tarafından 06/10/2016 tarihinde İstanbul’da yapılmış olan “Benvida Yuvarlak Masa” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 5.750,00 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 4- Tıp fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Duygu GÜREL’in Pfizer PFE firması tarafından 27/10/2016 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “ALK+mKHDAK” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 2.548,80 TL. (KDV Dahil) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 5- Tıp fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr.Erdem ÖZKARA’nın Sanofi firması tarafından 04/10/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “Kadın Doğumda Malpraktis ve Korunma Yolları” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 3.000,00 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 6- Tıp fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.Barış AKINCI’nın Lilly firması tarafından 30/09/2016 tarihinde İzmir’de yapılmış olan “İnsülin Tedavisinde İnsülin Lispro” konulu toplantıda konuşmacı olarak Döner Sermaye İşletmesi kapsamında görevlendirilmiş, 204/12 no’lu yürütme kurulu kararında toplantı tarihi sehven 08/10/2016 olarak yazıldığından, toplantı tarihinin 30/09/2016 olarak düzeltilmesi, ilgili firma tarafından ödenecek toplam 1.929,60 TL. (KDV Hariç) tutarın katkı payı dağıtımının yasal kesintilerden sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR 7-03.10.2016 tarihi itibari ile süit odalarda hasta odası 90.00 TL., hasta yakını odası da 90.00 TL. olacak şekilde düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.